Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1926   Kvernsjødammen i september 2017    Foto Eystein Ness        
Klikk her for å se dammen som den var for 103 år siden.
Kart som viser fløtingsdammene i Verdalsfjella Klikk på markør.
Zoom inn/ut med musehjulet:  http://verdalsportalen.no/maps/fullscreen/layer/29/    
Uke 1925   Små bølger siger inn mot langfredagsfjæra i jamn strøm.            
Når det er fjære sjø ved fullmåne og nymåne, kan man gå mange hundre meter utover fra E6-brua ved elveutløpet. I bakgrunnen ser vi Skånestangen, Børøya og Levangernesset. Foto: Ole Morten Larsen    
Uke 1925   Kurtisering blandt store Blåvannymfer I        Foto Eystein Ness    
    
Uke 1925   Kurtisering blandt store Blåvannymfer II    Foto Eystein Ness        
    
Uke 1925   Tømmerrenning i Inna i Sogna 1939    Foto: AS Værdalsbruket.        
Damvatnet er påslept og tømmeret er på veg ut i elva. Som en ser av bildet var det mye kroppsarbeid når tømmerrullingen ikke gikk helt etter planen.
Kart som viser fløtingsdammene i Verdalsfjella Klikk på markør.
Zoom inn/ut med musehjulet:  http://verdalsportalen.no/maps/fullscreen/layer/29/     
Uke 1924   Flytting av Molåna til Stiklestad år 1954 A    Utlånt av SNK.         
Det var i 1781 det hele begynte. Da Elling Lyng kjøpte gården Mo av sin far Tomas Lyng, som den gang ble sett på som en av Verdalens mest velstående menn, da han eide flere garder og attpå kjøpte seg en militær tittel og dermed banet veg for sin sønn Elling som ble major. Det ble satt i gang et svært bygningsarbeide og Molåna sto ferdig til han og kona Catarina Rebekka Mejer i året 1783. Huset ble fredet den 19. april 1923 og det ble vanskelig å få gjort noe arbeid. Heretter sto huset litt som forsamlingshus etter brannen på Stiklestad forsamlingshus i 1949. Så ble det bestemt at Molåna skulle flyttes til Museet og et stort arbeid ble satt igang. Byggmester var Olav Storholmen og hans medarbeidere var Matheus Green og Jan Hojem. Sommeren 1955 sto Molåna ferdig på museet og ble da tatt i bruk som bygdas storstue. Det ble hus for bryllup, minnesamvær, konfirmasjoner, fødselsdager, møter og andre sammenkomster, og ikke minst Olsokhus da som nå. Foto av Henning Anderson. Opplysninger hentet fra artikkel av Kjellrun Landfald i årboka til Historielaget, årgang 1997.    
Uke 1924   Verdalsøra skole 1961            
Med tømmerlensa i utløpet av Verdalselva bakerst i bildet. Fra 1971 går E6 over utløpet. Utlånt av Verdal kommune    
Uke 1924   Kong Olav signerer steinen ved Olavsbrua.            
Bildet er tatt 28/7-1980 da Kong Olav signerte steinen ved Olavsbrua. Martha Louise i hvit kjole i forgrunnen.I bakgrunnen skimter vi 3 bla Juberg. Vi ser også davererende ordfører Ola G. Tromsdal og klokker Jon J.By. Foto: Steinar Fjesme    
Uke 1924   Verdalselva, olderskog og hoinnkjeks.     Foto Ole Morten Larsen        
    
Uke 1923   Kuutstilling under Bygdadagen på Stiklestad rundt 1982            
Bygdedagen var et årevist og populært arrangement som trakk flere tusen publikummere. Hadde tilskuerne stått her i dag ville de vel ha vært innendørs på kulturhuset. Bildet utlånt av Nils Ragnar Stensø Skjørholm    
Uke    Vuku lørdag 6. oktober 2018 da idrettsanlegget ble offisielt åpnet    Foto: Øystein Ness        
Aktiviteten er stor fortsatt i Vuku. Den nye barnehagen er fullført. Vuku har alt som skal til for at unge folk kan etablere seg. Det mangler vel bare byggeklare tomter. Bildet er tatt fra Tomtberget.    
Uke 1923   Bakketun Folkehøgskole 25.juni 1953    Utlånt av SNK.        
    
Uke 1923   Høg vannstand i Verdalselva II.    Foto: Ole Morten Larsen.        
Springflo ved fullmåne den 26/11-2011 kl 12. Dette bildet er fra Folkeparken. Den forrige floa ved midnatt gikk noen desimeter høyere og oversvømte hele danseplatten.    
Uke 1922   Fossekallen mater sine unger.    Foto av Olav Malmo.        
Her foregår mating. Tre skrikende åpne gule nebb er synlige i åpningen i nerkanten av reiret. Foreldrene leverer maten mens den er i flukt (se bevegelsene i vingene) og er over i løpet av et sekund eller to. Så blir det stilt til neste forelder ankommer med ny matforsyning og prosessen gjentar seg. Fossekallen lever av vanninsekter, larver, krepsdyr, småfisk og snegler som den finner i vannet eller på bunnen, og er den eneste spurvefugl som henter det meste av sin næring i vannet ved dykking. Redet legges alltid ved rennende vann: på en fjellhylle, under broer o.l. Det er bygget som en hytte, med inngang nedenfra. Det er bygget av mose, og er kledd innvendig med løv og strå. I april – juni legger den 4-5 hvite egg. Hunnen ruger på eggene , som klekkes etter 14-18 dager. Ungene mates av begge foreldrene, og er flyvedyktige etter ca. 23 dager. Opplysninger fra Wikipedia.    
Uke 1922   Vømmøl-lørdag 4/6 2011.            
Ikke alle kom seg til festen i folkeparken.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Klikk p� bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Stiklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.