Stort  bilde            Tilbake                
14/07/2019   Utsyn over Bredingsberg og Bollgardsletta fra Blåhaugen i 1945