Stort  bilde            Tilbake                
28/06/2019   Fossekall med nebbet fullt av larver til sine unger