Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; clsMenyInclude has a deprecated constructor in /customers/a/3/8/verdalsbilder.no/httpd.www/MenyInclude.php on line 2 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; clsHeaderB has a deprecated constructor in /customers/a/3/8/verdalsbilder.no/httpd.www/HeaderB.php on line 2 Notice: Undefined index: s_Kategori in /customers/a/3/8/verdalsbilder.no/httpd.www/ukens.php on line 434 Ukens bilder
Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
  Søke i verdalsbilder 
            
Loading
   Translate-übersetzen-Traduire


Søk i ukens bilder
Id:  
Kat:
Tekst:    
  Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webmaster:  Ole Morten Larsen

 Bildemaster:  Eystein Ness
     Aktuelt                                      
AmazingCounters.com

 Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
Uke 1908   Etter flommen i Vuku 22. februar 2006   Foto:  Øystein Ness      
Fotallbanen er nå heva så dette vil nok ikke skje mer ....før 200-års flommen kommer?    
Uke    Gammelkongen og kronprinsen under kongebesøket i Verdal i 1980.        
Kong Harald fyller 92 år i dag - her på bildet er han 43 år gammel.
Ellers skimter vi klokker John j. By, Sigurd Ansnes og Haralds familie.    
Uke 1908   Spællflåttå på Veresvatnet ca 1915        

Her utenfor Nord-Vera når tømmer som kom fra Sverige med taubanen fra Esingen trekkes fra Sør-Vera til Tronsmoen for fløting i Helgåa.
Les mere om tømmertransporten over Veresvatnet i Verdal Historielag`s årbok fra 1977 og i boka om Vera kirke som ble utgitt i forbindelse med hundre-årsjubileet i 1999.

    
Uke 1907   Transport av regnbueørret for utetting i Inna 1969  Bildet tatt av Harald Wågø.      
Fisken kom i store tanker på lastebil fra et oppdrettsanlegg i Sør-Trøndelag. Han i de lyse klærne er skogformann Hallstein Fjesme. De andre to er ukjent.    
Uke 1907   Vegvokter Johannes Bjørgvik i 1958.  Bildet er tatt i Bjørga av Harald Wågø.      
Vegvokteren langs Jämtlndsvegen på strekningen Inndalen Stormoen i 25 år i perioden 1933-1958. Johannes var kjent for sine kjempekrefter og mange bilister fikk hjelp til å få bilen løftet inn på vegen etter utforkjøring. Ved ansettelsen i 1933 hadde han og ektefellen Klara Josefine Hovden sju barn da de flyttet inn i vegvokterboligen ved Vaterholmen. Senere kom det sju til. I 1948 flyttet familien til vegvokterboligen Lundemo øst for Rotmoen. Boligen i Vaterholmen ble i 1987 flyttet til museumsområdet på Stiklestad. Som pensjonist flyttet han tilbake til sine barndoms trakter i Bjørga. Opplysninger hentet fra boka «Heimer og Folk I Inndalen og Sul».    
Uke 1907   Olav den Hellige løfter korset mot den røde morgenhimmelen.  
Foto:  Øystein Ness
      
    
Uke 1907   Kullmile ved Trones Bruk ca 1916  Utlånt av Kim Solberg      
At det ble brent kull på Trones er vel ukjent for de aller fleste i bøgden. Har spurt flere personer som har hatt tilknytning til Trones, men ingen vet noe mere om det. Sevald Hage, som arbeidet i firmaet i mange år, kan huske at det ble snakket om det av "gammelkarran" på bruket.I bildet kan en se lensa i Fleskhusbukta med tømmer. Videre gårdne Sem og et hus oppe i dyrkajorda oppover til vesntre i bildet som nå er vekk. Videre kan en se taugbanen fra bruket til Flisstasjonen pved jernstasjonen på Fleskhus.    
Uke 1906   Jernbanestasjonen        
   Over skinnegangen på Øra og rundt om. Klikk på "Full skjerm" symbolet opp til høyre i bildet.
Hold nede venstre musetast og beveg musa i alle retninger. Zoom inn/ut med musehjulet.  
Uke 1906   Ingvald Kalseth's butikk på Ørmelen i 1950-åra  Postkort utlånt av Arne Østråt.      
Verdal Samvirkelag kjøpte butikken av Kalseth i 1957 og etablerte Ørmelen Filial. Kalseth fikk stilling i Samvirkelaget. Vegen på bildet er den gamle riksveg 50.    
Uke 1905   Isen har tatt den gamle Ørbrua av tre i 1926        

Bildet er tatt mot Ørmelen. Etter denne store ødeleggelsen ble det lagt ut treplanker på jernbanebrua slik at man kunne ta den i bruk til "vanlig ferdsel". Gående, syklende og hest og vogn fikk ferdes på brua. Melka måtte fram til meieriet! Skoleveien for melaungan måtte også  gå over jernbanebrua. Det ble selvsagt satt ut vakthold mens denne trafikken pågikk.
I 1930 fikk vi endelig en bro av stål. 

    
Uke 1905   Skihytta på Volhaugen i 1939.        
På den tid gikk ørabyggin på ski heimant.Tydelig at skihytta var et meget populært utfartssted for folk på den tid. Utlånt av Aud Storhaug. Fotografen er Sturla Rindsem.    
Uke 1904   Graving av tomt for ny Sparebank i 1958        
    
Uke 1903   Sagamarsjen 1971  Foto av Harald Wågø      
Her er deltakerne på veg fra Kvernmoen nedover mot brua over Kverna for så å komme opp til vegen på Årstadbakkan som er synlig i bakgrunnen.    
Uke 1903   Anders Vandvik som rekrutt ca 1920        
Født i Leksdalen 1899, død 1984. Her som rekrutt ca 1920. Han ble ansatt som lærer i Helgådalen - Vera i 1928 etter lærereksamen på Levanger. I 1935 ansatt i kretsene Stiklestad - Haukå. Fram til han ble pensjonist underviste han på de fleste skoler i kommunen. Ingen har vel fotografert så mye fra dagliglivet i kommunen som han. Utallige er bildene fra begivenheter, arbeidslivet, portretter, gruppebilder, og ikke minst av skoleklassene han underviste. Det være seg i klasserommet eller på turer. Takket være Vandvik`s bilder kan en dokumentere mye av det som skjedde "i bøgden" i hans voksne liv. Som en ser av bildet var kameraet også med under miltærtjenesten. Utlånt av Liv Liberg    
Uke 1902   Russiske krigsfanger sammen med John Dillan Fra Vuku Røde kors        
Bilde fra inntrykket som møtte Vuku Røde Kors ved første besøk etter freden etter fredsdagen 7. mai. Etter at tyske fangevoktere hadde forlatt leiren etablerte de en ledergruppe blant fangene. Det er vel den som er på bildet sammen med lederen av Vuku Røde Kors, John Dillan, til høyre. Foto av Alv Okkenhaug. Klikk her for å lese om Vuku Røde Kors Hjelpekorps. Fra før hadde korpset sammen med sanitetsforeningene fått tilgang til leiren for matservering. Nedenfor gjengis deler av en artikkel skrevet av medlem Alv Okkenhaug i Verdal Historielags årbok av 1989: Så langt Hovden. Etter hardt påtrykk fra flere hold ikke minst fra Øystein Hovden, ga leirkommandanten tillatelse til å åpne leiren hver dag kl. 17. for bespisning av fangene. Sanitetsforeningene i bygda, sammen med Vuku Røde Kors Hjelpekorps, skulle stå for det hele. John Dillan var i fyr og flamme fra første stund. På møte den 22. februar 1945 blir aksjonen skissert opp for oss. Korpet skulle stå for bespisningen i uka fra 12.-18. mars i første omgang. Å skaffe mat til ca. 320 mann, i en tid der mangelen på mat er merkbar også hos den lokale befolkning, krevde et stort forarbeide av korpsets medlemmer. Husstander ble besøkt på forhand med beskjed om innsamlingsdag. Kjelleren under Verdal Samvirkelags filial i Vuku skulle i tida framover også bli lager og ikke minst kjøkken i humanismens tjeneste. Allerede den 23. februar ble det her saltet ned en halv tønne og en otting (1/2 tønne + en L/8) sild for senere bruk. 2. mars nærmet seg med raske skritt, og vukubyggene fikk besøk av hjelpekorpsmedlemmer som samlet inn mat, og de kom ikke forgjeves. Hjertelaget var stort, og lageret i filialkjelleren fylles opp til glede for kokkene som fant ut at en ukes servering til ca. 320 mann skulle gå greit. Den 11/03 blir det kokt ca. 100 liter bettasuppe for levering neste dag. Menyen for den 13/03 er sildsuppe, og så skifter det til havresuppe, lapskaus og så en omgang med bettasuppe igjen. En betingelse for «apen leir» var at de samme serveringsfolkene var innenfor leiren hver dag. Følgen var at maten fra Hjelpekorpset ble fraktet til Øra i melkespann og levert utenfor leiren til de som sto for serveringen. Vårt oppdrag i forbindelse med russerleiren var i første omgang gjennomført på en meget tilfredsstillende måte, men vi sto parat til neste dyst.     
Uke 1850   Okser på veg gjennom bebyggelsen i Ulvilla  Utlånt av Einar Haugan      
Slike dyr kunne være vanskelig å hanskes med. For å holde styr på dem ble det foruten grime med tau brukt fotband, bind for øynene og som her, "nassiring" festet på en trestang som ble benevnt som "leistång". Karene på bildet er ukjent.    
Uke 1850   Russiske krigsfanger inne i brakka på Ørmelen  Foto: Eystein Ness      
Ikke alle fangene var i slik helsetilstand at de kunne delta i feiringen av freden i maidagene 1945. Foto av John Dillan. Utlånt av Alv Okkenhaug.    
Uke 1850   Innsvatnet og ettermiddagssol på Skarfjellet 27112018  Foto: Eystein Ness      
Bildet er tatt over nausta nedenfor den tidligere 4H-setra ved Sandvika Fjellstue.    
Uke 1849   Over rundkjøringa mot Thorsengården i år 1992  Utlånt av Øivind Holand.      
Til venstre for Thorsengården, Ellewsengården, Verdal Rørleggerforretning (Byggevarer). Til høyre bakenfor, Johnsborggården. Alle er jevnet med jorden og det er bygd boliblokker på tomtene.    
Uke 1849   Innsvatnet fra St. Olavs bru 27. november 2018  Foto: Eystein Ness      
    
Uke    Gapestokk på Stiklestad.  Foto: Eystein Ness      
Nå står den nærmest som et leketøy for barna. Men det var just ikke det før i tiden for den som var straffedømt til å stå i denne innretningen til spott og spe for alle og enhver.     
Uke 1849   Over Leksdalsvatnet mot Lundselvas utløp 13. nov. 2018  Foto: Eystein Ness      
Husa på Nordheim med boligfeltet i Lundskammen bakenfor. Bildet er tatt fra gapahuken ved Svartbekken.    
Uke 1849   Radmannbygget i 1992  Foto: Eystein Ness      
Bygget rommet bl.a. Videoutleie, Storkiosk og innstallasjonsfirmaet E. Finstad. Utlånt av Øivind Holand    
Uke 1849   Synnerenget i Vera ca 1915        
Værdalsbrukets bestyrerbolig til sjefen på taubanen som fraktet tømmer mellom Esingen og Sør-Vera. Den første fra venstre er ukjent. Nr.2 fra venstre er trolig Jørgen Sjømæling. Neste er vel Ole Haldorsen. Jenta er vel Borghild Sjømæling Væren som står ved siden av sin mor Oline Sjømæling (Første kone til Jørgen). Helt til høyre ligner på Ingeborg Fergeberg. Bildet er over 100 år og ikke helt skarpt. Klikk her for å se avisklipp om frakting av tømmer fra Kall til Vera.    
Uke 1848   Trimtrapp mellom Elvepromenaden og Tvistvold 21/1-2018  Foto: Eystein Ness      
Ser vakkert ut fra Ørmelen i blikkstilla og flo sjø. Et flott tilbud til sprekinga og til ikkesprekinga.    
Uke 1848   Restene av Lindset innenfor Storhaugen på Årstadbakkan i slutten 1950-åra  Bildet utlånt av Ingrid Oldren.      
Klikk her for å lese om heimen og folket som bodde her.    
Uke 1848   Den nye Holmsbrua har fått tredekket på plass 28/11-18  Foto og tekst Kjetil Dillan.      
Siste bruplanken blir huket av krana på Holmsbrua! Klokka kvart over 12 den 28. november ble den siste planken i brudekket lagt på plass på Holmsbrua. Nå gjenstår det å stramme (bunte) sammen brudekket ved hjelp av tverrgående vaiere gjennom plankene, samtidig som det monteres rekkverk. Beslag skal også på plass langs sidene for til støtte for asfalten i slitedekket. På endene av dekket kommer også beslag som det skal støpes mot for å skal skape forbindelse mellom landkarene og brua. Til slutt blir det asfaltering av det hele. Så kan vukubyggene forhåpentligvis feire jul! KLIKK på lupen!    
Uke 1848   Svarthuvatnet i Inndalen 13. november 2018  Foto: Eystein Ness      
Fin plass å ha hytte her. Og en ting er vel sikkert, det kommer ikke flere hytter her enn de to som står i dag.    
Uke 1848   Suljordet med gatekjøkken og drosjesentral til venstre  Utlånt av Øivind Holand.       
Bildet er fra 1992.    
Uke 1848   Det ska bli kotteletta pøls å steik  .Bilde etter Nils Egil Steinsli.      
Lyder det i visa til Hans Rotmo. Den synes å passe her for det er just ikke noen liten gris som ligg på slaktebenken. Den må vel være nærmere 200 kg. Slaktingen foregikk på den gamle bredingsgården først i 1920-åra. Gården lå da ved vegen vest for Vuku. Slakteren er Bjarne Kvello og den som står og beskuer det hele er Johan Bregn (Breding) i følge Øystein Kvello. Legg merke til alle detaljene i bildet som var typisk for den tid. Nevnes kan treskoene, melkspann som henger på påler ved husveggen, hellbrua og ikke minst sinkbøttene som ble brukt til skålingsvatten for fjerne grisebusta..    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Se Verdalselva fra luften
Klikk på bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Stiklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.