Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
  Søke i verdalsbilder 
            
Loading
   Translate-übersetzen-Traduire


Søk i ukens bilder
Id:  
Kat:
Tekst:    
  Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webmaster:  Ole Morten Larsen

 Bildemaster:  Eystein Ness
     Aktuelt                                      
AmazingCounters.com


 Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1838   Peder Pedersen Storhaug  Bildet er utlånt av Ingrid Oldren      
Født 19. mai 1807. Gift med Sigri Ellevsdtr. f. 29.11.1816 på Holmen. Peder var husmann på Storhaugen på Årstadbakkan. Arbeidet som sagbruksarbeider. Paret hadde 7 barn: Ingeborg f.1837 (døde 2 år gammel), Ingeborganna f1840, Marit f1842,Petter Lindset f1846 (druknet i Kverna under fløting i 1888),Ellev f1849, Maria f1852, Mikal f1859. Ellev,Maria og Mikal utvandret til Amerika i 1882-83. Så, 22 april 1891 utvandret Peder og Sigrid i en alder av 84 og 75 år til Osakis i Minnesota, sannsynligvis til ett av sine barn som hadde reist 8-9 år tidligere. . En slektsgren fra Peder rett nedadstigende fram til i dag er følgende.1. Peder Storhaug. 2. Petter Lindset, husmand på Årstadvaldet. 3. Ragnhild Elise Lindset,f 30071877, gift med Ellev Ellevsen Stubbe på Tingvold i Vuku (Nessi). 4. Ingeborg Stubbe , f 18011909, gift med Harald Lundgren, drivere av Tingvold. 5. Ingrid Lundgren, gift Oldren, drivere av Tingvold. 6. John Olav Oldren, driver av Tingvold. 7. Ingeborg Vinne Oldren, datter av John Olav. Bildet er trolig tatt etter Peder kom til Amerika.    
Uke 1838   Tømmerhytte ved Sulsjøan        
Etter å ha kommet fram med hest og vogn med utstyr til hytte ved Sulsjøan. Hytta tilhører vel Sulstua. Ukjent når bildet er tatt. Er det noen som vet navnet på personene på bildet?    
Uke 1838   Sol og regn over Kråksjøen  Foto: Eystein Ness      
Spesielt lys i horisonten mot Kjølåhaugan bakenfor den røde rypebæra ved den ødelagte varden på Høyde 625 østenfor Stamtjønna og Kråksjøvegen.    
Uke 1838   Grensetreff karolinere og norske dragoner i 2010  Foto: Ole M. Larsen      
Den 3 august var det årlige grensetreffet mellom svenske karolinere og norske dragoner. Dette er det 14. treffet på rad (9. med hester). Treffet er ved grensrøysa på Karl Johans vei (165 B). Etterpå rir de til Skalstugan for å markere freden over et godt måltid.
Flere bilder fra grensetreffet : Klikk her.    
Uke 1838   Avduking av Karolinermonumentet i Ånn 1899  Utlånt av Arve Kålen.      
Ikke akkurat verdalsbilde men Armfeldt drog gjennom Verdalen i 1718. Skansene i Inndalen er vitne om det som skjedde da. Likedan minnesmerket på Levringan.    
Uke 1838   Fra Rein til Forberg        
   En flytur på 5 km på tvers av Norges bredeste dal - 3 km fra elveutløpet. Bergartene nedover dalen er av sedimentær art, slik at isen fikk laget et bredt spor etter seg på vei ned mot havet for 10-12.000 år siden. Etter den tid har elva møysommelig formet det brede flate landskapet.
Klikk på "Full skjerm" nede til høyre". 
Uke 1838   Fløterlag på Værdalsbruket omkring 1920  Bildet er utlånt av Just Roar Wohlen      
Når og hvor bildet er tatt er usikkert men trolig i Helgåa. I forbindelse med flere stordrifter av tømmer var det mange karer fra Bindalen og svensker som deltok i fløtingen. Den eneste som en tror vet navnet på er Bernhard Urvold som står som nr. to fra venstre i bakerste rekke. Men hvis noen har navn å bidra med så ta kontakt på tel 472 97311.
Se flere fløterlag: Klikk her.    
Uke 1838   Heggspinnmøllen herjinger ved Inna på Lemyra i 2007  Foto: Eystein Ness      
    
Uke 1837   Hest og syklist i Sul rundt 1960.        
John N. Suul med hesten som trolig er "Brausgutt" som var plassert i Sulstua som avlshingst.    
Uke 1837   John N. Suul på hestehamningen i Sulstua i slutten av 1950-åra        
Den "heldige" avlshingsten hadde navnet Bausgutten og hadde 30 hopper til disposisjon. Hingsten tilhørte Kolbjørn Elnan fra Sør-trøndelag. John N Suul og Sulstua var vert for seansen.    
Uke 1837   Kverndalsvollen ved Kverna  <      
De gamle seterhusa var falt sammen og huset som står nå ble oppsatt av Alf Grunnan omkring 1930. Også dette var i forfall men er nå restaurert. Seter under Grunnan Vestre og Holmen Nedre. Nedlagt som seter ca. 1896. I perioden 1929 - 1955 ble setra med rettigheter bortleid til Nord-Trøndelag Landbruksselskap til sommerhamning for avlsokser. Leieavgiften var ca. kr 10,- pr år. I "okseperioden" var Oskar Reitan, Egil J. By, Helge Haugskott, Einar Westrum, Magne Kjesbu, Willy Johansen, Lars Rist og Pål Vangstad gjetere her.    
Uke 1837   Høsten har kommet til Skåddåberget 8. september  Foto: Eystein Ness      
Rypebæra har fått sin vakre røde farge. Et tegn på at sommeren er over og vinteren er i vente.    
Uke 1837   Kvigdriving ved Sulstua i år 1955        
Kviger på veg til samlingstrøa nordvest for fotballbanen ved Stensbrua fra hamning på Nord-Innsvollen hadde hvilestopp ved Sulstua. Her er det oppstarten av etappen langs mellomriksvegen nedover Sogna. Det var vel ikke den samme trafikken på den tid. Også sau fra samme setervoll benyttet vegen etter avsluttet beitesesong.    
Uke 1836   Rundballer klar for eksport til tørkerammede bønder sønnafjells  Foto: Eystein Ness      
Ca. 200 halmballer klar for henting. Felleskjøpet har startet salget av totalt 10 000 ruller med gul plast. Det vil resultere i om lag 200 000 gule rundballer på norske jorder utover våren og sommeren. Regnestykket er det samme som tidligere; norske bønder, Trioplast og Felleskjøpet bidrar med ti kroner hver per kjøpte/solgte rull med plast, som betyr kr. 30,- i støtte per rull. Det totale bidraget vil dermed bli på kr. 300 000,- Felleskjøpet Agri, Trioplast og norske bønder vil i 2018 vise sin støtte til barnekreft ved hjelp av gule rundballer. I 2016 lanserte Felleskjøpet Agri rosa rundballer til inntekt for brystkreftforskning. Kampanjen skapte et stort engasjement, og resulterte i stor oppmerksomhet både i og utenfor landbruket. I 2017 fikk de rosa rundballene selskap av blå til inntekt for Prostatakreftforskning.    
Uke 1836   Verdal Historielag på Våttåhaugen 19. mai 2014  Foto: Eystein Ness      
Øystein Walberg med ryggen til orienterer en lydhør forsamling om varder og våttåer i Verdal og omegn. KLIKK her For å høre Øysrein fortelle om våttå'n.    
Uke 1836   VR-bilde over Vuku.  VR-foto Bård Ove Myhr.      
   Hold nede venstre mustast og beveg samtidig markør i alle retninger. Klikk på "Full skjerm" i øverste høyre hjørne. 
Uke 1836   Levringan i Inndalen 1920  Utlånt av SNK      
Jämtlandsvegen gikk gjennom gården på den tid. Legg merke til den lange trestokken ved vegen. Det er stokkbekken på gården. Minnestøtta om dragonen på Levring til høyre i bildet. Avduket 1918, 200 år etter kampene mot Armfelt. Klikk her for bilde fra den markeringen.    
Uke 1836   En himmel med styggværsskyer fredag kveld 17. august  Foto: Eystein Ness      
Om kvelden kom torden og regn. Enkelte plasser i form av stort haggel.    
Uke 1835   Tautrekking på Sveet omkring år 1960  Foto av Harald Wågø.      
Bildet er tatt under et bedriftsarrangement i regi av Værdalsbruket. Verten på Sveet, Ingvald Tronsmo, har havnet på rygg. Kanskje var det en kamp mellom veresbygg og bruksfolk?. Bak i bildet ser en Sørmoen, sommerfjøset til Sør-Vera, Bruhaugen, Synnerenget og Sør-vera. Ser en samme område i dag så mye areal gjengrodd.    
Uke 1835   Rostadbrygga på Øra i 1960-åra        
Brygga står fortsatt i forfall selv om det visstnok skal finnes planer om restaurering. Det gjenstår å se om noe blir gjort.    
Uke 1835   Strådøla nesten tørrlagt ved Grønås 25. juli 2018  Foto: Eystein Ness      
Så liten vannføring blir det vel lenge til å se. Ikke hvert år en kan ta seg over Strådøla i joggesko.     
Uke 1835   Hepsø Bakeri er 20 år i 1952  Avisklipp fra Verdalingen16. september 1952      
Både før og etter var det bakerivirksomhet i Vuku. På bildet Petter Hepsø. Klikk her for lese mer om bakere og andre håndverkere på Bredingsberg.    
Uke 1835   Fløterlag på Værdalsbruket omkring 1920  Bildet er utlånt av Just Roar Wohlen      
Når og hvor bildet er tatt er usikkert men trolig i Helgåa. I forbindelse med flere stordrifter av tømmer var det mange karer fra Bindalen og svensker som deltok i fløtingen. Den eneste som en tror vet navnet på er Bernhard Urvold som står som nr. to fra venstre i bakerste rekke. Men hvis noen har navn å bidra med så ta kontakt på tel 472 97311.    
Uke 1835   Skogsdrift på Værdalsbruket    Utlånt av Just Roar Wohlen.    
Trolig fra stordrifta i Storlunmarka/Tverådalen omkring år 1920. Hvis noen har vet mere om de på bildet så ta kontakt på tel 472 97311.    
Uke 1835   Jernbanegata på Øra ca. 1984        
Utbedring av gata pågår og Meieriet har blitt kjøpesenter. Strand Kafe står og det samme gjør Jernbanens godshus.    
Uke 1834   En av hvalryggene på vestenden av Kjesbuvatnet   Foto: Eystein Ness      
Ekstra liten vannstand gjør at bergformasjoner, som med litt fantasi kan minne om hvalrygger, blir synlige. Kjesbuvatnet er vannmagasin for Ulvilla Kraftstasjon som sto ferdig i 1914. Stasjonen utnytter et fall på 85 meter i Ulvillelva og vannet føres i en 397 meter lang rørgate fra inntaket til kraftstasjonen. Etter stasjonens siste oppgradering av NTE ble kraftverket solgt i 2016 til et selskap med finske eiere.    
Uke 1834   Tyttebær I Volhaugen venter på å bli plukka.   Foto: Ole M. Larsen      
    
Uke 1834   Fridtjkof Strand, sykkelreparatør hos Bremseth Sport  If&V 1952      
Bildet er fra Innherreds Folkeblad 6. august 1952. Avisa hadde en serie med arbeidsfolk som gikk under tittelen "Den Daglige Dont".    
Uke 1833   Husumbrygga, et minne fra en svunnen tid  Innherredsbladet i 1952.      
Brygga sto nord for den siste brygga, Rostadbrygga, ved Moparken.    
Uke 1833   Eiendommen Hynne i Gamle Storgate 11 og 13 under nybygg og renovering i 1986        
Se forrige bilde av gammelhusa. Bildet utlånt av Verdal Kommune.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Se Verdalselva fra luften
Klikk på bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Siklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.
 
 
   Inn etter ZZZZZ i toppen