Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    
Stikkord: og  eller   Ik Vis alle    1. stikkord-felt blankes ut ved søk på "eller"
 Billedgalleri     Ulvilla                        BRUK PILTAST NEDOVER 
Antall : 173  Id   Nr År
 Okser på veg gjennom bebyggelsen i Ulvilla 1544261910   61  userpics/10033/    Bnr: 11418 xx

   Slike dyr kunne være vanskelig å hanskes med. For å holde styr på dem ble det foruten grime med tau brukt fotband, bind for øynene og som her, "nassiring" festet på en trestang som ble benevnt som "leistång". Karene på bildet er ukjent. Utlånt av Einar Haugan              
 Martin Sagmo, en kjempe av en kar 1540185208  12 114  userpics/10033/    Bnr: 11370 xx

   Martin var sønn av sagmester i Grunnfossen ved Ulvilla, Jeremias Sagmo og Albertine Engelsen på Holmenvald Nedre, som vel var Sagmoen. Han var født tvilling med Elling den 6. juni 1865. Elling døde ung, i 1887, og Martin 17. mai. Begge var ugift. Martin bodde på Leirhaug (Aunet) i mange år sammen med sin mor. Derfor gikk han under navnet Martin Aunet. Foruten å være jordbruksarbeider på Aunet var han en "heint" kar. Virket som rørlegger, smed og brubygger. Han var med å sette opp minst en av løpestrengene over Helgåa og minst to hengebruer. Den ene ved Inndalsgårdene og den andre over Strådøla (Sisselvollbrua). [b][url=http://verdalsbilder.no/KindexBig.php?bid=3080]Klikk her [/url][/b] for å se bilde fra åpningen av den sistnevnte hvor han står midt i bildet. En svær kar som veide over 170 kg. Opplysninger ovenfor er fra flere kilder.              
 Kjesbuvatnet er nedtappet 1537469203  5 15  userpics/10033/    Bnr: 11331 xx

   Tørke og nedtapping til strømproduksjon har gjort sitt til at vannstanden er på et lavmål. Kjesbuvatnet er magasin for Ulvilla Kraftstasjon.              
 En av hvalryggene på vestenden av Kjesbuvatnet  1535115732  29 84  userpics/10033/    Bnr: 11315 xx

   Ekstra liten vannstand gjør at bergformasjoner, som med litt fantasi kan minne om hvalrygger, blir synlige. Kjesbuvatnet er vannmagasin for Ulvilla Kraftstasjon som sto ferdig i 1914. Stasjonen utnytter et fall på 85 meter i Ulvillelva og vannet føres i en 397 meter lang rørgate fra inntaket til kraftstasjonen. Etter stasjonens siste oppgradering av NTE ble kraftverket solgt i 2016 til et selskap med finske eiere.               
 Verdal Samvirkelags Filial nr 3. Ulvilla 1532556819  10 14  userpics/10033/    Bnr: 11287 xx

   Bygd i 1933 og tatt i bruk samme år 15. november. Bygd på "Henrikstutomta" og kostet den nette sum av kr 15515,-. Bilde etter Olga Anderson.              
 Ulvilla mellom 1946 -1950 1527428882  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11204 xx

   Med den gamle hengebrua, skolen, gammeluthuset i Kårenget samt skomakerboligen "Sveinstu" like ved. Ukjent fotograf. Utlånt av Just Roar Wohlen.              
 Tresking på John O. Johnsens farm i Minnesota ca 1905 1510912699  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10984 xx

   John O. Johnsen, eller Johnson som han hette i Amerika, var født i 1857 på Storvukku. Giftet seg med Mette Gurine Johnsdatter Holmli i 1882. John drev Holmli Østre en tid etter sin svigerfar og han var også handelsmann i Ulvilla før de utvandret til en plass med navnet Foxhome Minnesota i 1889. To brev fra John O. Johnsen er gjengitt i boka om "Slekta etter Maria Johansdatter Kulstad" skrevet av Johan Åsan. Der finnes flere opplysninger og to gjengitte brev datert 1903 og 1916 fra John til Innherreds Folkeblad. John døde i 1953 og Mette i 1948. Det er store forhold på farmen og kanskje er det mange verdalinger på bildet ettersom det var mange herfra som utvandret til dette området. Bildet utlånt av Martha Holmlimo.              
 Helgådalsvegen på vårparten omkring 1960 1502948396  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10896 xx

   Vi skal vel ikke klage for mye på brøyting og vintervedlikehold i dag når en ser hvordan det var for ca. 60 år siden. Usikker på hvor bildet er tatt men det ligner på at det kan være før en kommer opp til Ulvilla. Foto av Harald Wågø.              
 17.mai i Ulvilla ca år 1946 1498293641  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10800 xx

   17.maitoget med lærer Magnus Heir i front sammen med barn fra Ulvilla skole. Bildet er vel tatt noenlunde fra området ved filialen som ble bygd i 1933. Forsamlingshuset og skolen bak til høyre. Utlånt av Terje Reitan.              
 Røesbrua over Helgåa. 1495453555  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10762 xx

   Brua er bygd av tysk stål og norsk treverk. Den sto ferdig i 1939. Bildet som er tatt fra nordsiden er utlånt av Terje Reitan. Ukjent når det er tatt, men trolig i 1940-åra.              
 Ulvilla Kraftstasjon med Helgådalsvegen og brua over Ulvillelva i forgrunnen. 1493874701  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10742 xx

   Værdalsbruket benytter seg av sin rett for lunningplass for tømmer. Oppe i bildet skimter en bruket Ulvillberga som nå er borte. Huset til venstre er vel Bøgsetstuggu. For ikke mange år siden ble Ulvilla Kraftstasjon oppgradert med påfølgende omvisning for publikum. Men tru det eller ei, i etterkant solgte NTE kraftverket til et finsk selskap. Forstå det den som kan, men det har vel kanskje noe å gjøre med hestehandelen som Mevassvik sto i spissen for ved å gi bort Nord-Trøndelag til sørtrønderne. Utlånt av Terje Reitan              
 Skogly og Jämtplassen på Holmlibakkan i Ulvilla 1491823675  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10709 xx

   Utlånt av tidligere eier av Skogly, Terje Reitan.              
 Fotballkamp i Ulvilla  1491123219  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10702 xx

   Bildet er tatt på gamle Rødsbanen. Toppen i bakgrunnen er Skavdalsmoberget (bildet tatt sørover). Ulvilla hadde et brukbart bygdalag i fotball på 1950- og 60-tallet. På 50-tallet var nylig avdøde Johan Indahl fast keeper, på 60-tallet tok Inge Enes over plassen i buret. Johannes Overmo har stedfestet bildet. Utlånt av Terje Reitan.              
 Reitan Østre ovenfor Flyan ca. 1935 1490518532  12 73  userpics/10028/    Bnr: 10684 xx

   Eier av heimen på den tid var Jens Sørli som overtok den i 1931. Utlånt av Terje Reitan.               
 Anne Martha Olsdatter Vangstadhaug 95 år 1481359667  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10603 xx

   Anne Marta ble født på gården Vangstad i Ulvilla i 1855. Familien flyttet til Vangstadhaugen østre 10 år etter. Gift med John Johhannesen fra Storstadvald i 1885. Døde i 1952. Les mer om damen i årets utgave av Helgådalsnytt hvor disse opplysninger er hentet fra. Bildet utlånt av Svein Berg.              
 Mette Fossnes 75 år sommeren 1941 1476902431  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10556 xx

   Mette var født 1866 og var gift med Johan Johnsen Fossnes som var født 1855. Han døde i 1930 og hun i 1946. Iflge. folketellinga i 1910 hadde paret tre barn, John, Ågot og Jørgen. Familien bodde på Fossnesset Østre på sørsiden av elva like ved brua over Grunnfossen. I bakgrunnen ser en byggingen av Borg, huset til lærer Peder Brønstad i Ulilla. Utlånt av Olav Svedjan.              
 Grunnfossen nedenfor Ulvilla. 1475008714  5 27  userpics/10028/    Bnr: 10509 xx

   Går vi hundre år bakover i tid var imidlertid det industrielle sentrum i Verdal ved Grunnfossen i Ulvilla. I fossen sto ett møllebruk og en sag. Mens det langs Ulvillelva sto en sag og mange bekkekverner. Det ble også bygd et kraftverk i Ulvilla og det stod ferdig i 1914. Elvene i Verdalsdalføret ble i mange hundre år benyttet til tømmerfløting. Bildet er tatt i juli 2016.              
 Maggi Berg på rørgaten ved Ulvillberget ca år 1937 1469198753  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10427 xx

   Rør med vann fra Rønningsdammen til kraftstasjonen i Ulvilla. Utlånt av Svein Berg.              
 Vegarbeid ved Grunnfossen i år 1954 1464687542  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10353 xx

   Bruket Kårenget til venstre. På haugen bortenfor Ulvilla Skole og eiendommen Borg hvor lærer Brønstad bodde. Arbeidet ble vel utført som sysselsettingsarbeid. Bilder av arbeidskarene vil komme under Navn i Bilde. Utlånt av Svein Berg              
 Ulvilla Kraftstasjon under bygging antagelig 1913 1457952471  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10247 xx

   Stasjonen ble vel åpnet 1914. Bøksetstuggu til venstre. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-8639]Klikk her [/url][/b] for å lese mere av historien om Ulvilla Kraftstasjon. Ukjent fotograf. Utlånt av Svein Berg.              
 Grunnfossen med mølledam ca år 1908 1454262995  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10210 xx

   Husa til venstre er vel Storstadmoen øverst og enten Sundbyenget eller Veie nedenfor. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1742]Klikk her [/url][/b] for annet bilde fra samme år med opplysninger om møllebruka. Utlånt av lars Grande              
 Bergitte Johannesdatter Kulsli har kjøpt seg nysykkel ca år 1915 1451841296  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10155 xx

   Beritte ble senere gift med Håkon Johannesen Holmli, kjøpmann i Ulvilla. Bilde utlånt av Iris Skoknes              
 Grunnfossen i Helgåa år 1888 1449945534  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10113 xx

   Maleri av en kar med navn Jac Fabritius. Bygningen er vel mølla som sto her i området på den tid. Utlånt av SNK              
 Høykjøring i Ulvillberga i 1950-åra. 1448127026  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10087 xx

   Heimen Ulvillberga på venstre side når en kjører oppp mot Kluksbakkan er det bare tomta igjen av. Ivar Martin Gjermstad var sønn av Gustav og Oline Gjermstad. Utlånt av Svein Berg.              
 Bussen til Severin Berg i Ulvilla 1447345004  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10084 xx

   Utlånt av Svein Berg              
 Beret Marta Dalen i gyngestolen. 1431274827  12 62  userpics/10028/    Bnr: 9939 xx

   Beret Marta Henriksdatter f. 8/3-1849. g.14.03.1872 med Ellev Henriksen Kvennmann\Dalen f.31.10.1848 Ulvilla, d. 01.07.1931 på Dalen under Vuku Prestegård. Beret døde på Grunnmoen 27.10.1933. Paret hadde 8 barn så etterslekta er stor. Paret bodde også en tid på Innleggshaugen. Les mere om ekteparet i Helgådalsnytt 1987 eller Verdal Historielag`s årbok fra 2000. Opplysninger fra Kjetil Dillan. Bildet lånt ut av Svein Berg.              
 Rørgata fra Rønningsdammen i Ulvilla ca år 1937 1429608005  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9919 xx

   Høystakkene på bildet forteller vel at det er tatt ovenfor det nå borte gårdsbruket Ulvillberga. Restene er gården er synlig fra vegen oppover mot Kluksbakkan. Utlånt av Svein Berg.              
 Skjermengmoen i Ulvilla 1954 1428254821  12 73  userpics/10028/    Bnr: 9906 xx

   Heimen er borte i dag. Øverst til høyre i bilde kan en se at det bygges etter brannen på Holmli vestre på Holmlibakkan. Utlånt av Verdal kommune.              
 Sveinstuggu i Ulvilla år 1915 1428254296  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9903 xx

   Nabohuset til Kårenget. [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/cf49a6d3219d3567333fcd6e3eb48868?index=1#55]Klikk her [/url][/b] for å lese mere om stuggu og folket her. Foto av Gunnar Holmsen. NGU-bilde              
 Grunnan Østre i år 1894 1428254047  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9900 xx

   Bygningene har ikke forandret seg særlig mye på 120 år. NGU-bilde.              
 Grunnfossen ved Ulvilla før år 1920 1427914709  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9897 xx

   Usikker tidfesting. Bildet er tatt før hengebrua ble bygd. Hvis noen vet mere om når den ble oppsatt eller andre opplysninger om bildet så ta kontakt på tel 472 97311. En kabelbane med kasse kan sees til venstre i bildet. Gården på andre siden av elva er Fossneset. Helt til venstre ser en Burstua. Den er borte nå. Ukjent fotograf. NGU-bilde.              
 Flom ved hengebrua over Grunnfossen 1424193291  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9849 xx

   Vannet går nesten helt opp til den gamle hengebrua. Når bildet er tatt vites ikke men det kan være under valgfloa under valget i 1947. Da ble det omvalg på grunn av at folk kom seg ikke på valglokalet. Ukjent fotograf.              
 Ulvilla ca år 1909 1423048525  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9839 xx

   Bygning nr 1: Badstuhaugen med uthus. nr 2: Klokkarstu. Der har det stort sett butikk vært butikk. Nr 3: Pakkhus og uthus til Klokkarstu. Nr 4:Storstu. Butikk her også i mange år. Nr.5 og 6: uthus til Storstu. De hadde melkkyr i Storstu, og det ene av av disse husene var fjøs. Nr 7: Stabbur til Storstu. Nr. 8: Ikke spesielt navn, men Hanna og Andreas Væren bodde her. Nr. 9: Raskstuggu hvor John Grunnan drev bakeri og butikk. Nr 10: Larshaugen med stuggu og uthus. Nr 11: Bøgsetstuggu med uthus. Nr 12: Trolig Danielstuggu. Nr 13: Stabburet til Bøgsetstuggu. Nr 14: Burstu. Nr 15: Ulvilla skole med uthus bygd 1908. Lærer Peder Brønstad skriver følgende om Danilestuggu: Denne stova er den same som stod på Smedjeberget i Ulvilla. Peder Jakobsen Ulvilla, son til Jakob Vangstadhaug, var den som sette opp stova. Han var gift med Anne Danielsdtr. Danielstua, Ulvilla. Tømmeret i stova er hogge i Bjørgmarka og Per fløytte det over Kjesbuvatnet. Ellev Storstua, Ulvilla, kjøpte av honom stova, men han gav ikkje stort for ho. Per var komen i skuld til honom, og då han også var flytta til Sverike med heile huslyden, hadde han ikkje nokon interesse i stova, soleis kom handelen i stand. Ellev kjøpte alt både innbu og reiskap, bl.a. snikkarverkty. Ellev bytte så med faren sin, Elling Larsen, Storstua, og han flytta dit. Stova vart seld til baptistane på Øra. Det var nok det første gudshuset baptistane hadde der. Dei har seinere reve dette ned og bygd eit større ?Bethel?, men mykje av det gamle er brukt i det nye, som er no når dette vert skrive 9-4-1929. Opplysningene er fremskaffet av Johannes Overmo.               
 Bussen til Severin Berg i Ulvilla ca 1939 1421853649  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9823 xx

   I utgangspunktet en lastebil, men påmontert "busskapell". Utlånt av Svein Berg              
 Trafostasjon i Malsådalen 1421242993  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9811 xx

   Bildet er antagelig fra den tiden det var gruvedrift der inne. Antagelig ble denne brukt i Åkervolden Gruver omkring 1915. Krafta kom vel fra Ulvilla Kraftstasjon hvor dette bildet henger på veggen. Ukjent fotograf.              
 Rørgata fra Rønningsdammen  1421242593  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9807 xx

   Røret fører vann fra Rønningsdammen til Ulvilla Kraftstasjon. Bildet er fra småbruket Ulvillberget hvor det ser ut som røret forsvinner under husa. Gutten er Ivar Martin Gjermstad, sønnen på Ulvillberget. Bildet er fra ca 1937. Utlånt av Svein Berg.              
 Ulvilla 1954 1419861604  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9801 xx

   Fargelagt flyfoto med bygninger nummererte. En del er borte i dag. Navna er som følger: Nr. 1. Samvirkelagets filial åpnet i 1933. Nr 2. Hagastua eller Nerbua som det også ble benevnt. Privat landhandel, nedlagt 1958. Oppført ca 1900, ombygd i 1932. Nr 3. lager og pakkhus. Ukjent byggeår. Nr 4. Storstua. Oppført i 1910. Poståpneri i bygningen fra til det bygget ble revet. Nr 5. Uthuset til Storstua, oppført 1912. Bygget revet, trolig samtidig med bolighuset. Nr 6. Larshaugen. Gårdsbruk. Nr 7. Bøksetstuggu. Hovedbygningen oppført i 1850. Uthus i 1907. Nr 8. Ulvilla Kratstasjon tatt i bruk 1914.              
 Ulvillberg ved vegen opp til Kluksbakkan ca 1935 1419860791  12 118  userpics/10028/    Bnr: 9796 xx

   Gården var av gammel årgang. Iflge. Norges Bebyggelse var den i slekten eie siden 1840. Enken etter Gustav Gjermstad`s, Oline, var eier i 1954. Låven og bolighus på bildet var oppført henholdsvis 1932 og 1920. Fjøs og stall i 1887. Ser en på bildet kan en forstå at jorda var bratt og tungdrevet og at det ikke var noe særlig utkomme å få av den. I dag er husa borte, men en kan se hvor de sto, like ved vegen til Kluksbakkan etter en har passert rørgata til kraftstasjonen. Det meste av dyrkajorda er som en ser svært bratt og tungdrevet. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=Ulvillberg]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av Svein Berg.              
 Rønningsfossen i Ulvillelva 1913 1419605434  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9793 xx

   Brua over fossen på vegen opp til Kluksbakkan kan sees øverst i bildet. Utlånt av Svein Berg.              
 Rønningfossbrua i Ulvillelva 1913 1419605282  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9792 xx

   på den tid var vel denne brua en del av vegen opp på Kluksbakkan. "Pikene på Broen" er Oline Berg Gjermstad og hennes mor Ingeborg Anna Berg. Utlånt av Svein Berg.              
 Kårenget i Ulvilla ca 1930 1411305503  12 118  userpics/10028/    Bnr: 9644 xx

   Heimen ble i sin tid fradelt Grunnan og kom til å følge Værdalsgodset inntil Verdal kommune solgte det til furer E. Indahl. Kårenget var tidligere bosted for sagmesteren ved Grundfoss sag. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=k%E5renget]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av Gunhild Elnes.              
 Kreaturer på Kluksbakkan 1406109021  7 9  userpics/10028/    Bnr: 9505 xx

   Her ser det ut til at dyra trives og har det godt.              
 Sivert Flyum fra Ulvilla 90 år i 1914 1403337871  12 62  userpics/10028/    Bnr: 9462 xx

   Utlånt av Odddleif Sellæg.              
 Framnes i Ulvilla ca 1915 1389371200  12 118  userpics/10028/    Bnr: 9183 xx

   Avfotografert maleri.              
 Klart for basar i Ulvilla grendehus ca 1950  1375274654  12 104  userpics/10028/    Bnr: 8895 xx

   For den som er litt oppi årene var disse arrangementene vanlig i grendene rundt omkring etter krigen. På plakatene oppslått på telefonstolpene sto det som oftest til slutt "Ta med kopp". Snorgevinstene og andre gevinster ser en allerede er på plass og de kjente langbenkene som ikke var de beste å sitte på er klar til å ta imot folket. Utlånt av Bjørg Østnes              
 Bruenget og Prestenget i Ulvilla 1962 1375272468  12 93  userpics/10028/    Bnr: 8890 xx

   Med Holmlimoen og Vangstadsag oppå Kluksbakkan i bakkant av bildet. Utlånt av Verdal kommune              
 Lenge siden det ble scoring her. 1373877385  27 76  userpics/10028/    Bnr: 8877 xx

   Slik ser det ut i dag på den tidligere hjemmearenaen, Røesbanen, til fotballaget i Ulvilla.               
 Flyan i Ulvilla 1919 1373877196  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8876 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=flyan+i+ulvilla&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Fossnesset ved Ulvilla 1368269956  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8709 xx

   Husa her er borte i dag. Ukjent når bildet er tatt. Utlånt av Henry Arntsen.              
 Liten kar med pipe og fiol. 1367762140  12 62  userpics/10028/    Bnr: 8694 xx

   Kjetil Kvernmo på Storstuggun i Ulvilla 1938. Utlånt av Bjørg Østnes.              
 Stiklestad kirke ca 1916 1366215653  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8651 xx

   Slik så den vel ut før restaureringen til 900-årsjubileet.Stolpen viser at lyset har kommet til Stiklestad, antagelig fra kraftstasjonen i Ulvilla. Utlånt av SNK              
 Ulvilla Kraftstasjon ca 1919 og noe av historien om byggingen. 1366211531  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8639 xx

   Stasjonen ble ferdig i 1914 og før jul det året fikk vel de første kraft herfra.I en gammel utskrift om Verdal kommunale E-verk fra Verdal historielag står følgende:Året var 1913, 20 år etter det store Verdalsraset, ett år etter salget av Verdalsbruket (som også ble betegnet som Verdalsulykke nr. 2). Striden om salget hadde delt bygdens befolkning i to deler. Striden var så hard at Verdal ble beryktet langt ut over alle grenser. De midler som var blitt frigjort ved salget, måtte anvendes på en fornuftig måte om man skulle ha mulighet for å roe ned gemyttene.Det var allerede på den tid foretatt beregninger over utbygging av flere fossefall til elektrisk kraft. Deriblant var Dillfossen som skulle skaffe kraft til planlagt tresliperi. Da bruket ble solgt, falt dette bort. Det gjaldt å velge en utbygging for elektrisk kraft som ikke ble større og dyrere enn at kraften kunne selges til brukbar pris. Den 11. juni 1913 forelå innhentede anbud på utbygging av Ulvilla kraftstasjon til en samlet pris på kr. 267000,-. Dette ble enstemmig vedtatt i herredsstyremøte samme dag. Dermed ble det liv og røre, og mange fikk annet å tenke enn den ufreden som hadde vært, selv om noen satt igjen og skulle huske på hva som hadde skjedd. Man tok sikte på å kunne levere 600 kw i første omgang, med mulighet for utvidelse til 1000 kw ved senere behov. Av de 18 kvernbrukene i Ulvillafossen ble 16 innløst av kommunen. De to andre, tilhørende Øvre og Nedre Breding, ble overdratt mot levering av 2 kw elektrisk kraft til gårdene, et forhold som også gjelder i dag.Det ble bygget en ny dam ved Kjesbuvatnet som skulle tilsvare et magasin på 12 mill. m3 og nedbørsområde på 23 km2. Ved Rønningen, ca 400 meter fra kraftstasjonen, ble det bygget en 4-5 m høy inntaksdam i betong. Den skulle tilsvare omtrentlig døgnregulering. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-3959&title=]Klikk her [/url][/b] for bilde av dammen. Og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-3994&title=]Her for [/url][/b] rørgata.Turbinrøret var ca. 400 m langt og hadde avgreninger til tre turbiner. Fallhøyden var 80 meter. Kraftstasjonen ble bygget i mur og betong i to etasjer for høyspentfordeling. Det ble bygget høyspentlinje fra Ulvilla til Kvelstad. Der ble den delt i en linje på sydsiden og en linje på nordsiden av Verdalselven. Disse kunne ringkobles på Verdalsøra. Videre ble det bygget avgreninger til Elnes i Helgådalen, Svegård i Inndalen, Dalemark i Leksdal, Hallan i Vinne, Leklem (og senere Trones) og Volhaugen. I juleuken 1914 var man kommet så langt at en stor del av bygden og også Verdalsøra kunne tilkobles det elektriske ledningsnettet fra Ulvilla kraftstasjon. Dette kom også på en tid da Første verdenskrig hadde brutt ut, og det var mangel på alt mulig, deriblant parafin til belysning.Driftspenningen på høyspentnettet ble valgt til 15000 volt, noe som var mere uvanlig på den tid for tilsvarende stasjoner. Dette var imidlertid fremsynt da man også kunne levere kraft i noe avstand fra kraftstasjonen. I 1917 ble det bygget høyspentlinje fra Elnes til Vestly da det skulle skaffes elektrisk kraft til gruveanleggene ved Åkervolden. Dette ble imidlertid av kort varighet, og høyspentlinjen fra Vestly til gruve-anlegget ble revet. Resten av linjen ble stående for om mulig å skaffe en del beboere oppover dalen elektrisk kraft. Utlånt av SNK               
 Åsen østre i Ulvilla 1920 1365754269  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8636 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=%E5sen+%F8stre+ititle=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Sveinstua i Ulvilla 1364721812  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8600 xx

   Maleri fra 1913 på Skiferhelle av Ola Garlaus. Sveinstuggu var nærmeste nabo med Kårenget. De siste som budde der var Ane og Johannes Sveinstuen. De giftet seg omkring 1890 etter at de begge hadde blitt alene. Han var født i 1817. Det var nok et spesielt bryllup skal en tru det som står skrevet av Peder Brønstad i historielagets årbok fra 1953.               
 Ekteparet Grunden i Ulvilla 1364065156  12 62  userpics/10028/    Bnr: 8585 xx

   Anna og Severin Grunden. Foreldrene til Bjarne Brueng på småbruket Brueng i Ulvilla. Utlånt av Ella Aune              
 Kluken mellom på Kluksbakkan i Ulvilla 1927 1363344962  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8570 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kluken+mellom&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Inga Albertine Holmli Svardal fra Ulvilla ca 1922 1362859960  12 114  userpics/10028/    Bnr: 8556 xx

   Giftet seg i Budal, gravlagt i Trondheim. Født 1897, død 1991. Utlånt av Ella Aune              
 Peder Brønstad med ektefelle i år 1922 1362859469  12 62  userpics/10028/    Bnr: 8550 xx

   Brønstad var lærer i Ulvilla krets fra 1902 til 1945. Utlånt av Johannes Sellæg              
 Mette Olausdatter Fossnes fra Fossnesset østre i Ulvilla 1941 1362327016  12 62  userpics/10028/    Bnr: 8545 xx

   Tidligere leilenningsbruk under Verdal kommune. Hennes ektemann Johan Jonsen Fossness kjøpte eiendommen av Verdal kommune i 1925 for kr 700,- . Heimen lå like ved Grunnfossen. Utlånt av Olav Svedjan              
 Holmli vestre på Holmlibakken1927 1356119426  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8357 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=holmli+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNL              
 Holmli mellom på Holmlibakkan 1927 1353176315  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8267 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=holmli+mellom&title=]Klikk her [/url][/b] for kartUtlånt av SNK              
 Det er godt med en varm pons 1348564905  12 62  userpics/10028/    Bnr: 8148 xx

   Bildet er fra et bryllup i Ulvilla forsamlingshus i 1961. De som liker seg her er Jon Indahl (Kåreinni) og Jon Berg. NB: Pons ble mye brukt i bryllup i tidligere år. Oppskriften til et "høkti"er iflge. kommentarer til trønderske ord som finnes i menyen på Verdalsbilder:l0 liter varmt vann, 500 gr. sukker og 11 cognac. Sprites opp til ønsket styrke med sterk sprit. Serveres varmt, fra mugge, i melkeglass med kaffekorn som skal flyte på toppen. Sprites opp eller ned ettersom stemningen i festlyden er høy eller laber....Utlånt av Bjørg Østnes.               
 Ulvilla - Bolighus i 1900 1348129849  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8137 xx

   Oversiktstegning over bolighusene i Ulvilla for 112 år siden. Ukjent tegner. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1056&title=]Klikk her [/url][/b] for bilde fra samme tidsrom. Kartet er laget av Johnnes Overmo etter skisse av Peder Brønstad. Utlånt av Bjørg Østnes              
 Kvernhus/møller i Ulvilla i 1913 1348129463  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8133 xx

   Oversikt over beliggenhet og eiere av møller/kvern fra Rønningsdammen ned til Helgåa. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-7537&title=]Klikk her [/url][/b] for bilde av det siste kvernhuset i Ulvilla.Utlånt av Bjørg Østnes. Kartutsnittet er laget av Johnnes Overmo etter skisse av Peder Brønstad.               
 Kluken vestre på Kluksbakkan i 1927 1347206200  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8110 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kluken+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Husa er senere flyttet ned til flata. Utlånt av SNK              
 Nysete i Vuku 1929 1345962875  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8079 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=nysete&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Kluken østre på Kluksbakkan 1927 1345962768  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8077 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kluken+%F8stre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Holmli østre på Holmlibakkan i 1927 1344415892  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8019 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=Holmli+%F8stre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Vangstad i Ulvilla 1927 1344146859  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8011 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=vangstad]Klikk her [/url][/b] fore kart.Utlånt av SNK              
 Storstad østre på Storstadbakkan i Ulvilla1929 1341988823  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7956 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=storstad+%F8stre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Storstad mellom på Storstadbakkan 1929 1341566328  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7947 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=storstad+mellom&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Ulvilla skole 1925 1341565839  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7944 xx

   [b][url= &title=]Klikk her [/url][/b] for kartUtlånt av SNK              
 Storstad vestre i Ulvilla 1929 1341131804  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7937 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=storstad+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Grunden Mølle i Ulvilla 1340572089  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7916 xx

   Rekonstruert gammelt møllebruk på Grunnan østre.              
 Åsen østre på Kluksbakkan i Ulvilla 1339398094  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7877 xx

   Eiendommen var i mellomkrigstiden drevet som eget gårdsbruk. I 1930 var Johannes Olsen Åsen eier. Akkurat når gården ble fraflytttet vet en ikke, men husene fra den tid den ble drevet er idag borte. På eiendommen står nå to fritidshus av nyere dato og et eldre som har gått ut på dato. Fin plass med flott utsikt.              
 Storstadgårdene på Storstadbakkan 1962 1339397388  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7874 xx

   Utlånt av Verdal kommune.              
 Aunet i Ulvilla 1930 1338441921  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7846 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=aunet&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Kjesbua ved Kjesbuvatnet 1927 1338441377  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7842 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kjesbua+ved&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Flyan i Ulvilla 19623 1338109299  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7827 xx

   Utlånt av Verdal kommune.              
 Vangstadsag på Kluksbakkan 1962 1336834654  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7770 xx

   Husa er under gjenoppbygging etter brann, Se de brannskadde gammelhusa helt til venstre i bildet. Bakerst til venstre i bildet, Kluken østre. Nærmest Vang og et torvhus. Utlånt av Verdal kommune.              
 Ulvilla med kraftstasjonen 1962 1335907954  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7727 xx

   Utlånt av Verdal kommune.              
 Grunnan midtre østre i Ulvilla 1929 1335564197  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7719 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=grunnan+midtre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Ulvilla sett "åvant" i tredveåra? 1334746411  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7676 xx

   Utlånt av Ella Aune.              
 Holmli vestre på Holmlibakkan 1962 1334746146  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7673 xx

   Utlånt av Verdal kommune              
 Ulvilla grendehus i 1962 1333614060  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7632 xx

   Huset ble bygd i 1922. Utlånt av Verdal kommune              
 Kårenget i Ulvilla 1962 1333110688  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7612 xx

   Til venstre i bildet, Vangen, Solstad, og Fosseng. Med den gamle hengebrua over Grunnfossen.Utlånt av Verdal kommune.              
 Reitanheimene på Holmlibakkan i Ulvilla 1962 1333090493  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7606 xx

   Utlånt av Verdal kommune              
 Storstadbakkan i Ulvilla 1962 1333090419  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7605 xx

   Utlånt av Verdal kommune              
 Vangstadhaug vestre i Ulvilla 1962 1333090369  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7604 xx

   Utlånt av Verdal kommune              
 Ulvilla mot Storstadbakkan 1920 1332105587  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7571 xx

   Utlånt av SNK              
 Steingrunnan i Ulvilla ca 1918 1331654063  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7563 xx

   [b][url= &title=]Klikk her [/url][/b]for kart. En er ikke 100 prosent sikker på at det er Steingrunnan men det passer mes Bjørn melen på platåewt ovenfor. I dag er det meste av husa borte. Det står igjen en bu på plassen. Utlånt av Kim Solberg.              
 Siste kvernhuset i Ulvilla 1331141411  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7537 xx

   I følge teksten til bildet var huset benevnt som Reppes-huset. Mannen på bildet er den siste kvernmannen på plassen, Ellev Henriksen. Ukjent når, men bildet er tatt av Enar M. Musum i anledning verdalsbøkene som kom ut i 1930-åraUtlånt av SNK              
 Grunnan østre i Ulvilla 1920 1329896385  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7469 xx

   Ikke så store endringer på husa fra den gang til i dag. Med Grunnhollo hvor tussan holder til rett bak gården. [b][url=http://historier.no/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=457&sobi2Id=533&Itemid=305&title=]Klikk her [/url][/b] for å lese om Hollotussan. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=grunnan+%F8stre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Grunnan vestre i Ulvilla 1922 1329896012  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7468 xx

   En av Verdal bøgdas fineste gårder på den tid. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=grunnan+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK              
 Fossnesset ved Ulvilla ca 1929 1329557766  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7454 xx

   I Grunnfossen kan en se byggverk som antagelig var oppsatt for å hindre tømmeret i å sette seg fast under fløtingen. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=fossnesset&title=]Klikk her [/url][/b]for kart. Utlånt av SNK.              
 Ulvilla i 1920 1329246750  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7443 xx

   Org.bilde fra Verdalsboka bind V utgitt 1930.Utlånt av SNK              
 Opptog ca 1917 1327869134  12 104  userpics/10004/    Bnr: 7390 xx

   Ukjent hvor og i hvilken anledning denne oppmarsjen gjelder. Kanskje musikk- eller sangerstevne. Terrenget ligner på at det kanskje kan være fra vukutraktene, Ulvilla eller Leirådalen. Utlånt av Kim Solberg               
 Bukkeritt ved Grunnan østre ca 1917 1327612443  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7380 xx

   "Rytteren" er Tormod Grunnan. Klikk på bildet for et større. Utlånt av Kim Solberg dec17              
 Karenstuggu i Vuku ca 1920 1326835791  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7352 xx

   Karenstuggu finner en mere stoff om i Verdal Historielags årbok av 1987. Vuku Smørmeieri til venstre i bildet. Til høyre i bildet kan en se et smalt lite hus som skal være en transformator for strøm fra kraftstasjonen i Ulvilla. Videre kan du skrive at: Til høyre på bildet ser vi Vuku gamle skole, den ble revet først på 20-tallet, etter at "ny" skole ble bygget ved siden av i 1920. Uthuset til "ny-skolen" ble satt opp der denne skolebygningen står. Vi ser også huset til Blomster-Anders Garnesmo(gartneren)som står der baker Hepsø etablerte seg og bygget på det i 1931. Videre bakover ser vi Østvik - Haldor Henriksens hus, Vonheim forsamlingshus, Evje eller Stenegården. På venstre side av vegen bortenfor er Vuku Forbrugsforening, senere Samvirkefilialen, så kommer Søraker, Bredingsberg Vestre, med Stornæshusa og Vestby - Haugan, på høyre side av vegen og bortest ser vi Ner-Bregn. Bildet er utlånt av Kim Solberg.               
 Tungtransport med hest i Vuku ca 1914 1326615995  12 65  userpics/10004/    Bnr: 7340 xx

   i nederste venstre hjørne av bildet ser såvidt huset til Blomster-Anders, som Petter Hepsø kjøpte på 20-tallet. Følgelig er dette bildet tatt på vegen like framom der Vuku gatekjøkken står idag. Vi må ta i betraktning at på den tida var det beitedyr, med mye geiter som holdt vegetasjonen i sjakk. Dalen vi ser i bakgrunnen på det bildet t.v. er Åråkdalen, og haugen bortenfor der er idag praktisk talt kjørt vekk, nemlig Breding grustak. Mest trolig er det utstyr til kraftstasjonen eller rørgata i Ulvilla som fraktes. Og da kan en vel tidsette bildet til ca 1914. Lasset må være tungt for det ser ut til at alle de fire hestene trekker sleden. Opplysninger fra Kjetil Dillan. Utlånt av Kim Solberg