Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    
Stikkord: og  eller   Ik Vis alle    1. stikkord-felt blankes ut ved søk på "eller"
 Billedgalleri     kirke                         
Antall : 223  Id   Nr År
 Haugen nord for Strådøla på svensk side innenfor Vera omkring 1957 1512665996  12 119  userpics/10028/    Bnr: 11002 xx

   Haugen, eller Gunnhild-stuggu var bolien til Gunnilla Hansson fram til i 1930-åra en gang. Da flyttet hun til "alderdomshemmet" i Undersåker. Gunilla var kjent i bygda under kallenavnet Finn-Gunnhild. Plassen Haugen ble ryddet og hus bygd av reineier Anders Larsson omkring 1860 iflge. boka om Vera Kirke. Der kan en lese mye interessant om Haugen og Finn-Gunnhild og ellers om samer og boplasser langs Strådøla. Anbefales. Nytt opplag av boka er nå i salg. Foto av Harald Wågø.              
 Naturen har nedkjempet bolighuset på Grønås Lapplæger 1506788054  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10947 xx

   Grønås ligger på nordsiden av Strådøla vel en times gange fra Strådalen. Grønås var den største samiske boplassen ved Strådøla med mange hus og koier. Restene av bebyggelsen som en ser her i dag er hus som Værdalsbruket bygde i forbindelse med tømmerdrifta her inne i 1934. Året etter, på senvinteren når drifta var slutt ga Værdalsbruket tømmerstua til familien på Grønås. Det sies at da fikk mor Sigrid fikk problemer med kveldsbønna, skulle hun takke Vår herre eller M. P. Moen på Værdalsbruket for gaven. En kjenner til at det har bodd folk her fra 1830-åra, kanskje enda tidligere, og helt fram til 1954 da Sigrid som den siste på Grønås flyttet fra lapplægret ved Strådøla. Opplysninger hentet fra jubileumsboka om Vera Kirke hvor opplysningene er hentet fra. Les boka, der finnes mye interessant stoff om Strådalslappen og alle boplassen langs Strådøla. Den meste av kontakten samene hadde med omverden var med folket i Vera. Stien langs elva fra Strådalen vitner om det, selv om den begynner å utydelig den siste biten før Grønås. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-68]Klikk her [/url][/b] for bilde fra 2006 og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-5188]Klikk her [/url][/b] for bilde fra først i 1950-åra.               
 Den Russiske Krigskirkegård under Norsk-Svensk arbeiderstevne sommeren 1946 1505420814  12 67  userpics/10028/    Bnr: 10934 xx

   Minnestøtta er under arbeid på det tidspunktet. Stenarrangementet rundt og navneplata er ikke på plass. Offentlig innvielse av gravstedet skjedde i oktober samme år. I 1945 ble det laget en midlertidig støtte av tre. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-10306]Klikk her [/url][/b] for bilde. Foran støtta står Oskar Øvre. Helt i høyre billedkant, Sverre Vestvik.              
 Bygging av Kulturhuset på Stiklestad i år 1991 1505420547  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10931 xx

   Forargelsens hus i forbindelse med kulturhusbyggingen, Gammelskolen, står ennå på sin midlertidige plass før den møtte sitt endeligt i for av rivning. Kulturhuset åpnet i 1992. Foto av Harald Wågø.              
 Her på kanten sto St. Gregorius kirka på 1400 tallet. 1504347564  16 34  userpics/10028/    Bnr: 10915 xx

   Da elva begynte å undergrave kirken ble mye av steinen brukt å forlenge Stiklestad kirke med 9 meter.              
 Vuku kirke juni 2017. 1504347436  10 92  userpics/10028/    Bnr: 10909 xx

                 
 Utsikt mot Vuku kirke i 1960-åra 1503483661  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10905 xx

   Bildet utlånt av Just Roar Wohlen              
 Sogneprest i Verdal i perioden 1880 til 1898. 1503483419  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10901 xx

   Otto Møller Hansen født i Askim i 1926. Kom fra sokneprestembete på Røros når han kom hit til bygda. Han sto hele sin tid som sokneprest på for å få bygd kapell i Vera. Året før kapellet sto ferdig, i 1898, fikk han avskjed i nåde. Les mer om kapellbyggingen og presten i boka om Vera Kirke. Hansen skal visstnok ha vært ytterst konservativ ifølge Verdalsboka om kulturlivet. Han spilte også en sentral rolle i arbeidet som fulgte etter Verdalsraset i 1893. Bildet utlånt av Lars Iver Valstad.              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318411  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10867 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10866 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10865 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10864 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10863 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10862 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10861 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10860 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10859 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10858 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10857 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10856 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10855 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318410  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10854 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318409  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10853 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318409  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10852 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017 1501318409  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10851 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Vinne kirke Olsok 2017. 1501318409  0 125  uploads/Vinne/VinneKirke200aar/    Bnr: 10850 xx

   vinne kirke 200 år den 29/7-2017              
 Kransnedlegging på Vera kirkegård i 1969 1499616574  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10827 xx

   .Navna på tavla er de 10 gårdbrukerne i Vera som var med på dugnaden under bygginga av kapellet som ble ferdig i 1899. Sokneprest Anton Sætevik er kranspålegger. Res. kapellan. Tollefsen i bakgrunnen. Foto av Harald Wågø.              
 Ved døpefonten i Vera kapell i jubileumsåret 1969 1499616522  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10826 xx

   Her står Petter Pettersen som var den første som ble døpt i døpefonten i Vera kapell. Foto av Harald Wågø.              
 Vera Kapell klar for 70-årsjubileet i 1969 1499616456  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10825 xx

   Les mer om Vera Kapell og Vera i boka som ble utgitt i forbindelse med 100-årsjubileet i 1999. En veldig bra bok som nærmest er en bygdebok for grenda. Den er for tiden utsolgt men nytt opplag skal trykkes i år.Foto av Harald Wågø.              
 Begravelse på Garnes i 1959 1495960655  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10772 xx

   Bildet viser hvordan begravelser foregikk på den tid. Sermonien skjedde ved avdødes heim før kista ble kjørt i kortese til kirkegården. Pynting med granbar var en del av skikken. Begravelsen er etter John Marius Wohlen. Bildet utlånt av Just Roar Wohlen.              
 Gjerdet ved kirkegården på Flåa er borte. 1495453673  15 37  userpics/10028/    Bnr: 10763 xx

   Det var på høy tid at ratet ble fjernet. Skulle vært gjort for lenge siden. Men bedre sent enn aldri.              
 Kirkegårdsgjerde ved Verdalsøra Kapell 1494847364  15 37  userpics/10028/    Bnr: 10750 xx

   Her er det ikke nødvendig med annen kommentar enn å sitere fra forskriften til gravferdsloven: Gravplassen skal være inngjerdet og ha lukkbare porter. Det areal som ligger innenfor gjerdet skal som hovedregel være opparbeidet. Gjerdet skal ha et verdig utseende og utgjøre et fysisk hinder. Det siste kan en vel si ikke er oppfylt. Innenfor er det eksemplarisk vedlikehold.              
 Vinterkveld ved Verdalsøra Kapell 1487678601  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10661 xx

                 
 Kveldsstemning ved Korsådalsbekken på Stiklestad 5. januar 2017 1483979352  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10638 xx

                 
 Stiklestad Kirke og Gammelskolen  1477643770  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10560 xx

   Trolig på midten av 1960-åra. Utlånt av Biblioteket.              
 Stiklestad Kirke 13. oktober 2016 1477643687  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10558 xx

                 
 Stik|estad kirkekor samlet hos Arnt Holmen i Vuku sommeren 1926 1476902293  12 105  userpics/10028/    Bnr: 10554 xx

   Helt til venstre i bildet ser en verten sammen med korets dirigent Johannes Dahl. Bildet utlånt av Dagfinn Dahl              
 Vera Kapell i 1950-åra 1476111638  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10533 xx

   Bildet er vel tatt i forbindelse med en begravelse når flagget er på halv stang. Utlånt av Elin Ward.              
 Vinne kirke med bygårdene bakenfor. 1475009781  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10518 xx

   Bildet er tatt i september 2016.              
 Bildet er tatt over Storøra i september 2016. 1475009553  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10515 xx

   Den høgste toppen er Helloporten. Ned klokka 8 skimtes Vinne kirke.               
 John Perrsson Fjellner ved Strådøla 1472468734  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10479 xx

   Eller Jo Persa, som var det daglige navnet, bodde på Heggøya ved Strådøla like øst for grensen sammen med Lisa Andersdatter fra Skalstufjellet. I dag er alt borte av livsverket deres. Naturen har tatt området tilbake. Jo ble født i under uvær på fjellet mellom Rensjøen og Åbo 29. februar 1848 . Lisa døde i 1920 av tæring og Jo i 1925. Du kan lese mer om paret og deres liv i boka om Vera Kirke. Bildet utlånt av Svein Væren.              
 Karl Olsen Klefsås ca 1914 1469198950  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10430 xx

   Han var med faren Ola(som var bergarbeider) fra Jämtland til Dalbakken i Røesgrenda hvor han var husmann i noen år. Faren ble gift med Beret Marta Pedersdatter Røsvald i 1898. Karl var født i Kall. Han ble invalid i ung alder, men i 1909 kjøpte han Solbu på Nessleira. På papiret var Karl eier, men det var vistnok faren som var driveren. Solgte Solbu i 1926 og Karl flyttet året etter til Nesmoen til Randi og Ragnhild Veie hvor han bodde til sin død i 1939. Begravd ved Vinne Kirke. Faren og stemora Beret flyttet på Øra og overtok gården Skille. Opplysninger hentet fra boka heimer og Folk i Ness. Bilde utlånt av Ella Aune.              
 1. Mai ved det gamle Bjartråkja forsamlingshus 1468742311  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10419 xx

   Det gamle forsamlingshuset i Bjartan sto mellom vegen og elva ikke langt øst for samfunnshuset som står i dag. Gammelråkja ble bygd omkring 1910 og ble revet ca år 1965 når det nye sto ferdig. Huset var opprinnelig en skogskoie som ble flyttet dit fra Dyrhaugen i Skjækerdalen. Det var opprinnelig planer om å bygge hus for både indremisjonen, ungdomslaget og skytterlaget men etter dårlig samarbeidsklima ble det bestemt bygging av både forsamlingshus i Bjartan og nytt bedehus i Elnesgrenda. Les mer om planer og stridigheter i boka om Vuku kirke. Ukjent når bildet er tatt men trolig i 1950-åra. Utlånt av Inge Nymoen.              
 Bil ved Stiklestad kirke ca 1935 1467446194  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10389 xx

   Ut fra all hestskiten er det tydelig at hovedtransport av folk til kirka er hesten. Bildet er tatt fra området der kirkestallene sto på den tid. Utlånt av Rune Kristiansen.              
 Sangere foran Stiklestad Kirke 1918 1466504539  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10385 xx

   Bildet er fra sangerstevne 16. juni. Utlånt av Dagfinn Dahl.              
 Stiklestad kirke før 1928 1465810166  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10372 xx

   Slik så kirka ut før restaureringen til 900-årsjubileet i 1930. Utlånt av Dagfinn Dahl              
 17.mai utenfor Vera Kapell først i 1930-åra 1463494663  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10337 xx

   Foto av Anders Vandvik som var lærer i Vera på den tid. I en avisartikkel framgår det at på den tid var det 111 innbyggere i Vera. Akkurat det samme som i Sul samme år. Av innbyggerne var det ca. 30 barn. Nå er det vel en 10-12 fastboende i Vera. Utlånt av Liv Liberg.              
 Krigskirkegården på Ørin 5. august 1945 1461682922  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10308 xx

   Minnelund med midlertidig minnestøtte av tre med den røde stjerne i toppen til minne om de russiske krigsfanger er ferdig. Den som står i dag ble avduket høsten 1946. Bilde etter Olga Anderson.              
 Krigskirkegården på Ørin 5. auguat 1945 1461682763  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10306 xx

   Minnelund med midlertidig minnestøtte over de døde russiske krigsfangene som er gravlagt her. Minnestøtta som står i dag ble avduket året etter, i 1946, for 70 år siden. Bilde etter Olga Anderson.              
 I fin stil ved Vera Kapell i 1952 1460191309  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10277 xx

   Navnet på skiløperen er er Rolf Pettersen. Bildet lånt ut av Svein Væren.              
 Vera Kapell og Væren Nordre Vestre ca år 1948 1458812428  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10261 xx

   Det har forandret seg i Vera siden dette bildet ble tatt. Både med gjenvoksing av skog og utbygging av hytter i området. Utlånt av Svein Væren.              
 Vera Kapell i gamle dager, kanskje før 1930 1456813928  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10233 xx

   Vegen videre mot Sør-Vera er ennå ikke bygd. Bildet etter Johannes Væren. Utlånt av Svein Væren              
 Nattbilde ved landhandleriet på museumsområdet på Stiklestad. 1455812278  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10228 xx

                 
 Kveld med ny belysning av Stiklestad Kirke 1453713677  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10197 xx

   Bildet er fra 22. januar 2016              
 Vintermorgen ved Vuku Kirke. 1453713553  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10196 xx

   Bildet er fra 21. januar 2016              
 Morgenmåne over Russerkapellet på Stiklestad 1451840103  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10152 xx

                 
 Løvfall på Stiklestad 28. oktober 2015 1450660455  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10129 xx

   Her på stien mot Husmannsplassen.              
 Flytting av Molåna til Stiklestad 1954 B 1450623160  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10125 xx

   Foto av Henning Anderson. Utlånt av SNK.              
 Vuku Kirke med portalen i 1921 1448962251  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10101 xx

   Foto av Ole Snekkermo. Utlånt av Iris Skoknes.              
 Konfirmasjon ved Vera Kapell høsten 1945 1447344910  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10082 xx

   Konfirmantene er Alvhild Olsen Sisselvold og Åse Ward Kvam. Legg merke til at det flagges med både norsk og svensk flagg. Hva det skyldes er usikkert men det var sterke band over grensa på den tid like etter krigen. Bilde utlånt av Berit Ward Schei.              
 Stiklestad Kirke først på 1900-tallet 1437505631  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10026 xx

   Legg merke til det spesielle spiret i tårnet på kirken og den spesielle portalen som er synlig bak damene i . Vet noen mere eksakt tidfesting, ta kontakt på tel 472 97311. Bilde etter Olga Anderson.              
 Konfirmasjon i Stiklestad kirke ca 1912 1426783579  12 66  userpics/10028/    Bnr: 9883 xx

   Presten som konfirmerer er vel Erik Vel. I tilegg til prestegjerningen var han aktiv i politikken som både ordfører og varaordfører. Ser en på interiøret så var det langs nordvegg galleri som i forbindelse med restaureringen til jubileet i fjernet. Bilde etter Olga Anderson              
 Stiklestad 4. oktober 2013 1422885562  14 24  userpics/10028/    Bnr: 9837 xx

                 
 Vuku kirke i på nattestid 1421853539  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9822 xx

                 
 Vuku kirke i grålysningen 4. januar 2015 1420525610  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9806 xx

                 
 Verdalsøra kirkegård i rimfrost. 1419860873  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9797 xx

                 
 Folkemengden venter på kronprinsen ved Stiklestad kirke 7. juli 1946. 1413318690  12 104  userpics/10028/    Bnr: 9679 xx

   Under Norges ungdomslags 50-årsstemne var det samlet 18-20000 menneskerdenne helga. Det var en stor teltleir mellom Stiklestadgårdene og Ekle.              
 Vera Kapell i oktober 2014 1412832279  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9668 xx

                 
 Arkitekt Holmgren forslag til resturering av Stiklestad kirke  1410554914  12 66  userpics/10028/    Bnr: 9639 xx

   til 900-årsjubileet i 1930. Utlånt av Gunhild Elnes              
 Speiderleir i Vuku 1957 1410553509  12 104  userpics/10028/    Bnr: 9632 xx

   Defilering ved Vuku kirke. Utlånt av Kjetil Dillan.              
 KFUK -speidere i Vuku år 1957 1409138310  12 104  userpics/10028/    Bnr: 9608 xx

   Teltleiren sto på jorda til Stor-Vuku nede mot elva. Bak i bildet ser en dyrkajord nedenfor vegen i Østnesbakken hvor det dag er plantet juletre. KFUK står vel for Kristelig Forening for Unge Kvinner. Norges KFUK har til formål å hjelpe mennesker til tro, utvikle det hele mennesket ? med ånd, sjel og kropp ? og utfordre unge til å ta ansvar i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Visjonen lyder: Vi får utrolige ting til å skje ved å være en åpen, kristen organisasjon, som jobber for å utvikle kristne, kreative og modige mennesker. Organisasjonens verdier er: åpen, modig, trygg, utviklende, raus. Utlånt av Lars Iver Valstad              
 Stiklestadjubileum i 1930 1408480009  12 65  userpics/10028/    Bnr: 9570 xx

   Utlånt av Lars Iver Valstad              
 Stiklestad 1946 1407306309  12 68  userpics/10028/    Bnr: 9544 xx

   Kortet er utgitt i forbindelse med jubileumsstevne når Norges Ungdomslag ble 50 år.              
 Vinterbilde av Vinne kirke 1405079676  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9492 xx

   Utlånt av Annar Skjerve.              
 Stiklestad kirke omkranset av nyveien til Leksdalen 1403823436  14 32  userpics/10023/    Bnr: 9465 xx

   Bildet er tatt 27 juni 2014              
 Utbedring av kirkegårdsmuren på Stiklestad 19. juni 2014 1403294187  14 24  userpics/10028/    Bnr: 9455 xx

   Etter mye om og men i flere år er endelig utbedringen av kirkegårdsmurene på Stiklestad i gang. To karer, Kalle Bjørgvik og Oddbjørn Ranheim, med kompetanse på steinmuring og gravemaskin utfører jobben. Og kanskje blir murene ferdig til olsok. Slik det så ut i fjor med forfallet og skader var en skam.              
 Stiklestadtjønna er borte. 1397910163  14 24  userpics/10028/    Bnr: 9350 xx

   Helt siden vegen ble lagt om forbi Stik|estad kirke har det stått vatn ovenfor kirkegården. Etter mye om og men er det gravd grøft vestover ned i veggrøfta og kummene der. At det skulle gå mange år å få dette til er ubegripelig. Det må være en eller annan "tværpål" i maktposisjon en eller annen plass som ikke har kommet til fornuft før nå. Bedre sent enn aldri.              
 Julaften ved Stiklestad kirke 2013 1388008924  14 24  userpics/10028/    Bnr: 9149 xx

   Ikke mye som minner om jul og vinter med synnavind og 9 plussgrader.              
 Kavalerist foran Stiklestad kirke ca 1925 1383498108  12 113  userpics/10028/    Bnr: 9055 xx

   Thomas Berg opplyser at navnet på den uniformerte hornblåseren er Ludvig Krokstad. Tidfesting ut fra andre bilder fra Rinnleiret tatt i 1925. Kirka så slik ut før den ble restaurert og ombygd til 900-årsjubileet i 1930. Bilde fra fotograf Henning Anderson. Utlånt av SNK.              
 Vinne kirke i fargen til Kreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon. 1382676845  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9027 xx

                 
 Fra begravelsen til Gunnar Ahlgren i mars 1943 1375275491  12 67  userpics/10028/    Bnr: 8897 xx

   Mange hadde møtt opp underbegravelsen. Ahlgren var innkalt til nøytralitetsvakt i Narviksområdet i januar 1940. Etter heftige kamper mot tyskerne langs Ofotbanen ved Narvik ble han skutt under tilbaketrekning den 16. april 1940. Fraktet over til Kiruna med svensk sanitetstog der han ble bisatt 20 april. Begravd på Stiklestad kirkegård 22 mars 1943. Opplysningen hentet fra boka Krig - Okkupasjon - Motstand. Bildet som er tatt fra kirketårnet er utlånt av Jørgen Suul.              
 Velkomsten til Stik|estad kirkegård 1371220965  14 24  userpics/10028/    Bnr: 8806 xx

   Denne dungen med granbar og avfall er det som møter folk når de skal inn på kirkegården ovenfor kirka. Ikke bare det, men det er vel like før kirkemuren raser bak denne søppeldunken. Det mangler bare at et barn får steinen utover seg. Ikke akkurat vakkert, men det er vel ikke bedre å vente. Kirketoppan på Rådhuset i Levanger må vel snart «få inn i haue» at folk er mere opptatt av det ser noenlunde ut på kirkegården og rundt kirka enn det å bruke penger og tid på pilgrimmer og drift av her-berge for disse.               
 Kirkegårdsmuren på Stekstad 1370591335  14 24  userpics/10028/    Bnr: 8784 xx

   Det sies at muren er fredet, men den må idet minste være totalfredet når det ikke lar seg gjøre å reparere slike skader. Skjønner ikke hva de ansvarlige tenker på når forfallet bare får fortsetter. Skaden på bildet er ikke den eneste. Beøkende på kanskje et av Norges mest kjente historiske steder tenker vel som så når de reiser derfra at «hen såge bra uflidd å larvåt ut, hit ska æ itj meir». Hvem vil være bekjent av at det skal se slik ut? Foto av Odd Petter Haldorsen.               
 Er det ingen som skjemmes? 1370179836  14 24  userpics/10028/    Bnr: 8775 xx

   Skjemmmes ikke ordfører og prost over å se hvordan kjerkegårdene i bygda gror igjen av gras og løvetann. Skal det virkelig være slik?. Mistenker kirkens overhode med adresse Rådhuset Levanger for å ikke å slå graset som et pressmiddel for å få mere penger fra kommunen. Er sikker på at tidligere ansvarlig på kirkegården på Stekstad, Arnfinn Høknes, gremmes seg over hvordan det ser ut. På hans tid var det jammen ikke slik. Folk som planter blomster steller gravene til sine kjære føler avmakt og irritasjon over at det er mulig å la kirkegårdene forfalle. Det hjelper ikke at kirkeverge Sandø står fram i avisa og ber seg for økonomien og ber om nåde for sine kirkegårdansatte. Øvrigheta skal være forsiktig med å arg på seg den vanlige mann og kvinne. Av de over 50 som står i oversikten over kirkens ansatte i Levanger, Frosta og Verdal er det etter yrkestittelen å dømme ikke mange som er i praktisk arbeid på kirkegårdene som gravere og vedlikeholdsarbeidere. Hva de andre gjør vet vel gudene, men kanskje er flere beskjeftiget med å betale den årlige husleia på mere enn kr 700.000,- for lokalene i Rådhuset på Levanger. Ansatte som har/hadde kontor ved Verdal kapell har/skal flytte dit selv om leien her er nesten gratis. Vi verdalingan skal vel være med å betale for kalaset. Det er vel enda en form for sniklevangerisering av offentlige tjenester her i kommunen. Før om årene har det vanligvis vært skippertak opp mot Ols0k på Stekstad for da skal normalt alt være striglet og fint. Det inviteres hvert år noen celebre gjester til spe1et og i år er det som kjent han som styrer verdens rikeste land og liker å si at vi bor verdens beste land å leve i som åpner spe1et, nemlig Jens Stoltenberg. Men heldigvis for kirka og kommunen er det nattforestilling og mørkt når han passerer så det er «bærre å skit ti slåinga da».               
 Krigskirkegården over russiske fanger på Ørin 4. mai 2013 1369209726  13 26  userpics/10028/    Bnr: 8742 xx

   Den siste ettervinteren tre dager etter kransnedleggelsen.              
 Stiklestad kirke ca 1916 1366215653  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8651 xx

   Slik så den vel ut før restaureringen til 900-årsjubileet.Stolpen viser at lyset har kommet til Stiklestad, antagelig fra kraftstasjonen i Ulvilla. Utlånt av SNK              
 Ørmelen blandakor og Bajazz har konsert i Stiklestad kirke III. 1363694355  32 89  userpics/10023/    Bnr: 8575 xx

                 
 Ørmelen blandakor og Bajazz har konsert i Stiklestad kirke II. 1363694317  9 53  userpics/10023/    Bnr: 8574 xx

   Solist er Marte Morken Høyland.              
 Ørmelen blandakor og Bajazz har konsert i Stiklestad kirke I. 1363694295  9 53  userpics/10023/    Bnr: 8573 xx

   Sønddag den 27/3-2013 kl. 19.00 ble kirken fylt med gladjazz og et begeistret publikum.              
 Speiderleir i Strådalen august 1986 1359733368  12 104  userpics/10028/    Bnr: 8458 xx

   Kveldsmesse for speiderene i kapellet den 7. august. Harald Olsen hadde en stri tørn med ringing i kirkeklokkene for oppmarsjen østfra til kapellet skjedde under klokkeklang. Utlånt av SNK. Foto av Erling Sommervold              
 Bygging av Breding bru i Vuku 1890 1358717364  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8429 xx

   Bildet er sannsynligvis tatt vinteren 1889-1890. Brua ble tatt av vannmengdene i Vukusjøen høsten 1893 og drev ned til Efskind. Da vannet sank, så ble brua demontert og kjørt tilbake bit for bit og bygget opp igjen. Det er temmelig sikkert at bildet ikke er fra den oppbyggingen, ut fra at brukarene da ble påstøpt 63 cm, noe som ikke er synlig på bildet. Over og litt til høyre for venstre brukar ser vi taket av Breding Vestre før gården ble flyttet ned dit den står nu, under grustaket. Den ble flyttet i 1910. Bildet dukket opp sammen med protokollen fra stiftelsen av Vuku Forbruksforening i 1877, som Historielaget fikk overrakt etter at Coop flytta til nybutikken oppi Vuku. Den som sto for byggingen av brua var Ole Andersen. Han var leilenning på gården Aust-Hellan fram til 1899 da tok han navnet Hjelde. Foruten gårdsdrift var han byggmester, møbelsnekker og forsanger i Vuku kirke. I byggekunsten var han en etterspurt brubygger. Han bygde flere bruer her i bygda samt trebrua over Straumen på Inderøy. Det var oså han som bygde Vera kapell. Utlånt med bruopplysninger av Verdal Historielag v/Kjetil Dillan. Opplysningene om brubyggeren er hentet fra boka om Vera Kirke.               
 Stiklestad kirke i mørket 1356355765  14 24  userpics/10028/    Bnr: 8371 xx

                 
 Kirkevuku 1929 1354139852  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8301 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kirkevuku&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Stiklestad anno 1839 1353176004  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8265 xx

   Valplassen på Stiklestad med kirken. Bilde av et stikk utført av J. Flintoe i 1839 for bruk i Snorres kongesagaer.              
 Kirketjeneren under virke i Vinne kirke  1350803205  12 65  userpics/10028/    Bnr: 8208 xx

   Idar Kristoffersen var kirketjener her i mange år.Utlånt av SNK              
 Stiklestad kirke - Interiør  1348128929  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8130 xx

   Fra før restaureringen til jubileet i 1930. Legg merke til den lange ovnsrøra. Tvilsomt at denne ovnen hadde vært godkjent i henhold til brannforskriftene i dag. Utlånt av SNK              
 Kjerkstuggu og Vukukjerka 1346788844  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8101 xx

                 
 Konfirmanter ved Stiklestad kirke 1932 1344782632  12 104  userpics/10028/    Bnr: 8034 xx

   Utlånt av Kjellrun Barli              
 Offentlig flaggdag, men hvor er det norske flagget på Stiklestad ? 1342804304  14 24  userpics/10028/    Bnr: 7984 xx

   Krompen fyller år i dag og det er offentlig flaggdag, men det har vel gått hus forbi på Stiklestad. Får håpe at de husker å heise flagget den 22. juli når massakeren på Utøya skal markeres over hele landet. Men en må ikke bli overrasket om palestinaflagget kommer til å blafre i vinden før vårt nasjonalflagg.              
 Krigskirkegården på Ørin etter 1. mai 1339687778  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7890 xx

   Fint pyntet med blomster og russisk- og norske sløyfer etter minnemarkeringen.