Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    
Stikkord: og  eller   Ik Vis alle    1. stikkord-felt blankes ut ved søk på "eller"
 Billedgalleri        festning og galleri
Antall : 77  Id   Nr År
 Salutten i Moparken 17-mai 2018 1526768977  9 38  userpics/10033/    Bnr: 11196 xx

   Karer fra Foreningen for Bevaring av De Værdalske Befestninger sto tradisjone tro for smeller og røyk kl. 0800.              
 Salutt i Moparken 17. mai 2017 1495012844  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10757 xx

   Salutt og flaggheising ved De Værdalske Befestninger. Musikk av Arbeidernes musikkorps.              
 17.maisalutt i Moeparken 2016 1463494735  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10338 xx

   Salutteringen ble utført av folk fra "De Værdalske Befestninger".              
 Verdalskrana under isrensking i fjellet ved Galleri Sør i Sogna 1455016552  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10215 xx

   Bilde etter Idar Bakken.              
 Hengebrua ved festningan øst for Kleivdalen 1431274950  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9941 xx

   Brua sto i svingen ved Seterbekken og var adkomsten til Festningsverkene i Galleri Nord. Ukjent når bildet er tatt, men trolig først i 1950-åra. Bilde etter Olga Anderson              
 Konfirmasjon i Stiklestad kirke ca 1912 1426783579  12 66  userpics/10028/    Bnr: 9883 xx

   Presten som konfirmerer er vel Erik Vel. I tilegg til prestegjerningen var han aktiv i politikken som både ordfører og varaordfører. Ser en på interiøret så var det langs nordvegg galleri som i forbindelse med restaureringen til jubileet i fjernet. Bilde etter Olga Anderson              
 17. mai Salutt i Moparken 1400315146  9 38  userpics/10028/    Bnr: 9385 xx

   Festningsartilleristene står for salutteringen på grunnlovsdagen.              
 Soldater på veg oppover til Søndre galleri i Sogna. 1387051283  12 113  userpics/10028/    Bnr: 9134 xx

   Hvem soldatene er vites ikke men ut fra andre soldatbilder antas det å være fra ca 1918. Utlånt av Karin Rekve.               
 Sogna med Galleri Nordre og Søndre ca 1938 1375866061  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8905 xx

   Festningen ble jo laget for å stoppe en ev. svensk invadering. Skyteskårene på begge sider er godt synlige. Foto av Henning Anderson. Utlånt av SNK              
 Karl Iver Flyum fra Vaterholmen 1371828822  12 62  userpics/10028/    Bnr: 8811 xx

   Formann under byggingen av festningsverkene i området. For det hadde han kr 300,- årlig i tillegg vegvokterlønna. Flyttet til Elverum i Vuku på sine eldre dager. Levde mellom 1879 og 1936.              
 Er det avskjed på Verdal stasjon 1918 ? 1358716943  12 113  userpics/10028/    Bnr: 8427 xx

   En soldat fra Vaterholmen med to damer, Kanskje kan det være noen som kjenner navna på damene for de er vel mest sannsynlig herfra. Bildet tatt av ukjent soldat i Vaterholmen. Utlånt av Foreningen for de Værdalske Befestninger              
 Soldater fra Vaterholmen ved grensestolpen i Sandvika 1918 1352789253  12 113  userpics/10028/    Bnr: 8257 xx

   Utlånt av Foreningen for De Værdalske Befestninger.              
 Soldater på grensegata ved Sandvika i mai 1918 1352788375  12 113  userpics/10028/    Bnr: 8251 xx

   Bildet er tatt av en soldat stasjonert i Vaterholmen. Utlånt av Foreningen for De Værdalske Befestninger. Personen på bildet er ukjent.              
 En stor og en liten 1349849528  27 76  userpics/10028/    Bnr: 8172 xx

   Som verdaling blir Øystein Valberg liten ved siden av bjørnen i Skjorovatn. Bildet er tatt under festningsforeningens "Kommandotur" 06.10.2012. Foto av Svein Guddingsmo.               
 Militære piperøkere på brakke 2 i Vaterholmen 1918 1329246339  12 113  userpics/10004/    Bnr: 7439 xx

   Utlånt av Foreningen for Bevaring av de Værdalske befestninger              
 Utsikt fra Nordre Galleri i Sogna 1918 1328949214  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7429 xx

   Legg merke til wiren som går over til galleri sør. Fin oversikt for kunne ta svenskene hvis de kom etter vegen. Fotografert av ukjent soldat i Vaterholmen. Utlånt av Foreningen for Bevaring av de Værdalske Befæstninger.              
 Fotballaget i Vaterholmen 1918 1328462333  12 113  userpics/10004/    Bnr: 7411 xx

   Utlånt av Foreningen for bevaring av De Værdalske Befestninger.              
 Soldater ved Tveråsjøhytta 1918 1328296476  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7405 xx

   Om det er den samme som står i dag er en usikker på. Bildet tatt av en soldat i Vaterholmen.Utlånt av Foreningen for Bevaring av De Værdalske befestninger.              
 Rotur med damer 26.mai 1918 1328296359  12 113  userpics/10004/    Bnr: 7404 xx

   Soldater fra Vaterholmen og damer på rotur på Innsvatnet. Kanskje noen vet navna på damene? Utlånt av Foreningen for De Værdalske befestninger.               
 Gammelbrua over Kvernfossen i Sul 1918 1326836085  12 60  userpics/10004/    Bnr: 7355 xx

   Ukjent fotograf som antagelig var soldat i Vaterholmen. Bildet dukket opp sammen med en del militærbilder gitt til Verdal Historielag/Foreningen for de Værdalske Befestninger.               
 På Tveråsjøhytta i 1918 1326835519  12 113  userpics/10004/    Bnr: 7351 xx

   Soldater fra de Værdalske Befestninger samlet til en kaffesup. Under bildet står det "Tveråsjøhytta". Det er antagelig ikke den som står i dag. Karene er ukjente men han med navnet Brovold antar en må være i slekt med Olaf Brovld på Fleskhus. Likskapen er til stede i høyeste grad. Fotograf er ukjent, men bildet sammen med flere er gitt til Verdal Historielag/Foreningen for Bevaring av De Værdalske Befæstninger.              
 Bjørn og Sigrid Flyum ca 1918 1326617804  12 62  userpics/10004/    Bnr: 7345 xx

   Bildet er fra vegvokterboligen Vaterholmen. Faren, Karl Iver Flyum, var vegvokter og i tillegg ansatt av militærvesenet som oppsynsmann for galleriene og blokhuset. Han var gift to ganger og hadde til sammen 11 barn. Sigrid, født 1908, var den yngste av de fem fra første ekteskap og Bjørn, født 1916, var den eldste fra det andre. Opplysninger hentet fra boka "Heimer og Folk Inndalen og Sul". Les mere om plassen og familien der. Utlånt av Kim Solberg.              
 Arbeidskarer ved festningsverkene i Vaterholmen ca 1914 1324833104  12 65  userpics/10004/    Bnr: 7269 xx

   Alle er ukjent så nær som nr 3 fra høyre som en nok så sikker på er Albert Skavhaug.Utlånt av Arve Kålen               
 Saluttørene i Moparken 17.mai 1305626921  9 38  userpics/10004/    Bnr: 6726 xx

   Festningsartilleristene som har ansvaret for salutteringen hvert år i Moparken på 17. mai. Uniformen ble i sin tid brukt i den første tiden når festningsanleggene i Vaterholmen var bemannet for å ta i mot svenskene.Fra venstre: Øystein Walberg, Georg Sørmo, Oddbjørn Wekre, Øyvind Hillestad, Kjetil Årstad, Olav Nyberg, Kjell Minsaas og Johannes Sollid.              
 Henger i en tråd ved Festningan 1303281258  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6661 xx

   Fra festningsverkene i Sogna ovenfor Vaterholmen. Hvem mannen som henger i kabelen er ukjent. Det samme med når og eksakt hvor bildet er tatt. Årstallet er desverre skrapet vekk. Men ser en på bilmodellen i nedre billedkant kan det vel være fra 1920-årene. Utlånt av Einar Stene              
 Steinarbeidere i Vaterholmen 1300084605  12 65  userpics/10004/    Bnr: 6558 xx

   Antakelig er det grunnmur til husbygging som foregår her, og at det er i forbindelse med festningsarbeidet det skjer. Av omgivelsene å dømme så ser vi elva. Antagelig det er et hus i eller utenfor Vaterholmen leir som er i emning. Bildet antas å være fra +/- 1916. I en artikkel i årbok til Verdal historielag kan en finne følgende bevigninger til Vaterholmen. 1915 20000,- til brakkeetablering, 16000,- bolig for gift løitnant, 140,- til kontrollur. 1916,35000,- videre bebyggelse i leiren, 19049,- videre bebyggelse i leiren, tillegg, 389,65 stålvire, 572,95 nettinggjerde til gallerioppgangene, 7000,- bad for befalet. 1917 13500,- til vaktlokale, magasinbygn, sykehus,1100,- reparasjon galleritrapp, 2500,- Harley Davidson motorsykkel, 10000,- bolig for underoffiserer, 14000,- bolig gift løitnant, tillegg 2500,- bad, tillegg 7000,- Magasinbygn, tillegg.1918 19000,- vaktlokale, maasinbygning, sykestue, tillegg, 6000,- bolig underoff., tillegg, 1400,- alm. vedlikehold, 3765,85 provisorisk luftforsvar, 9140,- innkjøp av grunn, 1919, 3800,- innlegging av el. lys1920 12460,05 div. gjenstående arb., 800,- anlegg av hage, kom.bolig, 150,- sertifikat og opplæring, motorsykkel. 1921, 50,- forsøk med brevduer1925, 40,- erstatning for drept sau. Navna på karene har vært etterlyst i Verdalingen men uten respons fra leserne. Utlånt av Kjetil Dillan              
 Karl Iver Flyum og Einar Furre i Vaterholmen ca 1914 1287605432  12 113  userpics/10004/    Bnr: 6106 xx

   Utlånt av Birger Sisselvold              
 Einar Furre på nøytralitetsvakt i Vaterholmen ca 1914 1287492884  12 113  userpics/10004/    Bnr: 6098 xx

   På nøytralitetsvakt i Vaterholmenområdet ca 1914 i følge billedteksten. Utlånt av Birger Sisselvold              
 "Dragoner fra Norge" drar i møte med svenske "karolinere" 1280951870  9 53  userpics/10023/    Bnr: 5802 xx

   Hester og ryttere tar en fortjent pust i bakken før grensetreffet.Karolinerittet ble startet i 1996 og etter innvielse av karolinerprosjektet i 2000 ble vi enig med Joacim Nessil,som arrangerer karolinerrittet, om at vi skulle møte dem på grenserøys 165 B siste dagen på rittet.Vi trommer sammen en del ryttere (fra 10 - 20) som årlig tar turen over fjellet. I år var det 9. gangen med hest. Tidligere har Kjell Minsås møtt rittet til fots ved grensen. Det er ingen organisasjon som står bak, men det har utspring fra De Verdalske Befestninger. Karoliner rittet er innom Feviken siste helga i Juli og vi møtes årlig Tirsdagen etter.Bilde innsendt av Kjetil Aarstad              
 "Dragoner fra Norge" drar i møte med svenske "karolinere" 1280951717  9 53  userpics/10023/    Bnr: 5801 xx

   Her under pause ved KvilbekkenBilde innsendt av Kjetil Aarstad              
 Grensetreff 2010 1280873614  9 53  userpics/10023/    Bnr: 5800 xx

   Den 3/8 var det årlige grensetreffet mellom svenske karolinere og norske dragoner. Dette er det 14. treffet på rad (9. med hester). Treffet er ved grensrøysa på Karl Johans vei. Etterpå rir de til Skalstugan for å markere freden over et godt måltid. Foto: Ole Morten Larsen              
 Grensetreff 2010 1280873604  9 53  userpics/10023/    Bnr: 5799 xx

   Nærmest rir Kjetil Årstad. Foto: Ole Morten Larsen              
 Grensetreff 2010 1280873595  9 53  userpics/10023/    Bnr: 5798 xx

   Foto: Ole Morten Larsen              
 Grensetreff 2010 1280873573  9 53  userpics/10023/    Bnr: 5796 xx

   Følget nærmer seg Skalstugan. Er det noen annen kommune langs vår lange grense som har et lignende arrangement? Foto: Ole Morten Larsen              
 Soldater i Vaterholmen ca 1915 1264117931  12 113  userpics/10004/    Bnr: 5040 xx

   Alle er ukjente. Flesteparten, om ikke alle, er "utabøgdes". Ser ut som det var på moten at offiserene hadde fuglehund.Utlånt av Svein Arne Flyum              
 Grensevakt i Vaterholmen ca 1915 1263851448  12 113  userpics/10004/    Bnr: 5033 xx

   Alle er ukjente så nær som en. Det Albert Skavhaug som sitter nest bakerst til høyre med en liten bart og armene i kors. Liten mulighet for at det kan være mange verdalinger her. Utlånt av Svein Arne Flyum              
 Mor med barneflokk på Garnes Øvre 1919 1263851244  12 62  userpics/10004/    Bnr: 5031 xx

   Bildet synes å være av fru Gunhild Malvina Haugen, gift med sersjant Johan Ræder Haugen, og deres 9 barn. I skoleprotokollen for Garnes for skoleåret 1918/19 finner vi de tre eldste barna (de største på bildet ?):Gudveig, f. 25.1.1906 (bakerst til høyre),Alfhild, f. 1.2.1907 (mellom mora og Gudveig), Harald, f. 2.1.1910 (bakerst til venstre) I kirkeboka for Vuku er innført under fødte: Erna, f. 10.1.1919 på Garnes øvre, foreldre sersjant Johan Ræder Haugen og Gunhild Malvina, f. Andersen. Det er anført at de har 8 barn fra før. (Det er vel Erna som sitter på fanget til mora).Om foreldrene: Johan Ræder Haugen var f. 27.3.1884 på Hassel i Rissa, foreldre husmann Ole Petersen og Helene Haagensdatter. I 1900 var han elev ved overkonstabelskolen ved Agdenes befestninger. Gunhild Malvina var f. 1887 i Kristiania, foreldre Ole Andersen, f. 1858 i Næs, Hedmark, og hustru Andria, f. 1860 i Eidsvold. I 1900 bodde denne familien på Kongsvinger, og faren var kjelsmed på jernbanen.Det ser ut at familien Haugen bodde på Garnes kun i skoleåret 1918/19, og at bildet derfor er tatt sommeren i 1919.NB. Ektemannen var registrert med navnet sjt. Haugen har tjenestegjort på Hegra men ikke i Verdal. Rullen viser Sersjant vernepliktig 18. Festningskp.1.1.11. Johan Ræder Olssøn, Rissen. Hegra festning 1900-1911, 216 dg.+ nøytry. 1916 41 dager. Rullenr. 27031884 Stadsbygd. Opplysningen gitt av Magne Årstadvold og Olav Nyberg, sistnevnte fra Foreningen For Bevaring Av De Verdalske Befæstninger              
 Vaterholmen rundt 1915. 1260314968  12 113  userpics/10001/    Bnr: 4858 xx

                 
 Sesongavsluttning 2009 for De Verdalske befestninger i Galleri sør  1256161013  9 53  userpics/10001/    Bnr: 4637 xx

   Guttene får prøve seg på "kulespruterne"              
 Sesongavsluttning 2009 for De Verdalske befestninger i Galleri sør  1256160951  9 53  userpics/10001/    Bnr: 4636 xx

   Kjell Minsås forteller om festningskanon som sto her.Der var en en såkalt hurtigskytende festningskanon en Schneider- Canet. 10 skudd i minuttet klarte den og det var ikke så verst i 1912.              
 Fiske ovenfor Svarthølen i Sogna 1252454720  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4444 xx

   med Galleri Sør og Nord i bergsidene bakerst i bildet. Sannsynligvis fra omkring 1950. Stabbesteiner som sikring på vegen.Utlånt av Karl Hermann              
 Guttene er her for første gang og synes dette var  1245670669  27 75  userpics/10001/    Bnr: 4103 xx

                 
 Tre glade karer gler seg til turen opp til Galleri 1245670436  27 75  userpics/10001/    Bnr: 4102 xx

                 
 Roald Veimo fyrer i ovnen og serverer kaffe og brød 1245670374  27 75  userpics/10001/    Bnr: 4101 xx

                 
 Mitraljøsestillinger i Søndre Galleri 1245670276  27 75  userpics/10001/    Bnr: 4100 xx

   Her kan de som vil tørrtrene på å skyte på biler nede på veien.              
 En bil er observert foran mitraljøse-munningen 1245670241  27 75  userpics/10001/    Bnr: 4099 xx

                 
 Inngangspartiet til Søndre Galleri 1245670100  27 75  userpics/10001/    Bnr: 4098 xx

   Her ser vi også over til gluggene på Nordre Galleri.              
 100 m av veien til Søndre Galleri er unnagjort 1242245187  16 34  userpics/10001/    Bnr: 3924 xx

                 
 Fra adkomstveien til Søndre Galleri 1242245070  5 27  userpics/10001/    Bnr: 3923 xx

   Gapahuken her kan alle bruke. Fin fiskeplass er det også.              
 Adkomstveien til Søndre Galleri 1242244997  5 27  userpics/10001/    Bnr: 3922 xx

                 
 Utsikt østover fra Nordre Galleri 1242243868  30 85  userpics/10001/    Bnr: 3921 xx

                 
 Spøkelsethuset ved Vaterholmen. 1242243827  10 92  userpics/10001/    Bnr: 3920 xx

   Vi så tydelig at gardinene rørte litt på seg.              
 Utsikt fra Blokkhuset 1242243758  30 85  userpics/10001/    Bnr: 3919 xx

   Stien opp dit er fin og tørr. Her er bord og benker. Også har vi selve Blokkhuset med piggtråsperringer rundt.
Dette blir tumleplassen for 100 flyktninger fra 1/10-2009.              
 Blokkhuset ovenfor Vaterholmen leir. 1242243508  16 34  userpics/10001/    Bnr: 3918 xx

   Stien opp hit starter ved innkjøringa til Vaterholmen leir. Stjerneformet betongbygg i to etasjer. Anlegget skulle gi forsvar ialle retninger og har 12 mitrasljøsestillinger. Opprinnelige piggtråsperinger er intakt (bredde 10-12 m). Anlegget ble rehabilitert i 1994.Se hjemmesiden til "De Verdalske befestninger" [url=http://verdalskebefestninger.no]her[/url]Les mer om "Forsvarsverk i Inndalen" i [url=http://verdalsbilder.no/verdalsguiden.php?s_DelKap=120&s_Tekst=&#_Toc162247386]her[/url]              
 Galleri sør  1240959487  16 25  userpics/10004/    Bnr: 3856 xx

   Galleriet er en del av De Værdalske Befestninger.[b][url=http://www.nasjonalefestningsverk.no/vaerdalske/Artikler/tilstandsrapport_de_vaerdalske_befestninger] Klikk her for å lese om tilstanden for anleggene fra 2007[/url]              
 Skade på brua over Seterbekken april 2009 1238784911  5 15  userpics/10004/    Bnr: 3725 xx

   Ert isras har gjort stor skade på brua over Seterbekken. Stien fører til festningsanleggene verdalske befestninger              
 Sogna  1234060955  12 68  userpics/10004/    Bnr: 3478 xx

   med festningsverka i 1930-åra.Utlånt av Joar Balgård              
 Sognavollen 1220079769  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2783 xx

   Rester etter murer på Sognavollen.              
 Vaktstyrke 1213574770  12 67  userpics/10004/    Bnr: 2467 xx

   ved Vaterholmen i dagene etter freden i 1945.Navna vil komme under Navn i Bildet.Utlånt av Asbjørn Dahling              
 Telt ved Vaterholmen under første verdenskrig 1211500749  12 113  userpics/10004/    Bnr: 2355 xx

   De fleste navna vil komme under menyen Navn i bilde.Utlånt av Elstein Skavhaug              
 Vakttjeneste 1210408934  12 113  userpics/10004/    Bnr: 2298 xx

   Julius Kolstad og Albert Skavhaug på vakttjeneste ved Vaterholmen under 1. verdenskrig.Utlånt av Elstein Skavhaug              
 Den gamle hengebru mot galleri Nord 1208031455  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2164 xx

   i Sogna. Tollef Øgstad henger i bruvirene. Bildet er fra 1932.Utlånt av Oddbjørn Øgstad              
 Grensevakt ved Vaterholmen 1207254929  12 113  userpics/10004/    Bnr: 2127 xx

   Edvard Larsen til høyre i bildet.              
 Grensevakt 1202975801  12 113  userpics/10004/    Bnr: 1923 xx

   Edvard Larsen på grensevakt ved Vaterholmen med trebrua over Inna i bakgrunnen til høyre,              
 Vaterholmen 1202159874  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1883 xx

   Stillheten råder i Vaterholmen leir.              
 Kanonmannskap på Hegra festning i 1963 1201558198  12 64  userpics/10001/    Bnr: 1857 xx

   Gjermund Haga og Svein Olav GranheimInnsendt Oddvar Molde              
 Parti fra Jämtlandsvegen i Sogna 1194910440  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1488 xx

   Utlånt av Jørgen Johnsen              
 Gammel bil i Sogna 1193755923  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1432 xx

   Drosjebil fra Levanger i Sogna 1931 ? eier rørlegger Johan Johnsen              
 Jämtlandsvegen 1189595497  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1077 xx

   Sogna i 1916Utlånt av Bo Suul              
 Vaterholmen 1188099337  12 61  userpics/10004/    Bnr: 983 xx

   Vaterholmen med vegvokterboligen til venstre for vegen. Her bodde bl. a. fam Bjørgvik.Fakta: Vegvokterboligen fra Vaterholmen, som landets eldste bevarte, er flyttet til Vegvesenet sine samlinger ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Se Verdal Historelag`s skrifter årgang 1987.Bildet er utlånt av N. Johansen              
 Vaterholmen 1188099036  12 61  userpics/10004/    Bnr: 982 xx

   Få bygninger i Vaterholmen. Vegvokterboligen skimtes til høyre. Hytter mellom elva og vegen i dag. Årstall ukjent.Bildet utlånt av N. Johansen              
 Inna ved Kleivdalen - Fra Galleri Nord 1184659492  5 15  userpics/10004/   0 Bnr: 810 xx

   Bildet er tatt ovenfor Galleri Nord. Nederst til høyre i bildet ligg en fin fiskeplass, særlig for barna.               
 Seterbekken møter Inna 1179120374  5 15  userpics/10004/   0 Bnr: 534 xx

   Adkomstvei til Nordre og Søndre galleri
Festningene ble aldri angrepet av fiender - hverken den svenske eller røde hær.<              
 200-årsmarkering på Levring i 1918 1178481889  12 61  userpics/10004/   0 Bnr: 509 xx

   Markering av 200-årsjubileet for dragonen som falt på Levring. Minnebautaen her er oppsatt over Dragonen på Levring som det står å lese. Det menes her på Ingvald Pedersen fra Landfallneset eller Stor-Ingvald som han er blitt kalt ? og som falt her i trefningen med Armfeldts Karoliner i 1718 da de omgikk Stene Skanse. Minnesteinen her ble reist «varmesommeren» 1901.              
 Fra byggingen av De Verdalske befæstninger 1175690260  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 390 xx

   Personene er fra v: Albert Skavhaug, Ole Brattli (fra Volhaugen) Mikal Rotmo, John Kristiansen (fra Øra) , Reinholdt Johnson, Olga Rotmo, Olaf Elverum, Ukjent, Karl Iver Flyum og ukjent              
 Fra byggingen av De Verdalske Befæstninger 1175690225  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 389 xx

   Personer ukjent              
 Fra byggingen av De Verdalske Befæstninger 1172746979  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 120 xx