Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    
Stikkord: og  eller   Ik Vis alle    1. stikkord-felt blankes ut ved søk på "eller"
 Billedgalleri     jernbane                        BRUK PILTAST NEDOVER 
Antall : 135  Id   Nr År
 Gammel og ny kiosk på Verdal Stasjon i år 1952 1538235927  10 14  userpics/10033/    Bnr: 11345 xx

   Avisklipp fra Innherredsbladet 11. juli 1952.              
 Jernbanegata på Øra ca. 1984 1535115775  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11316 xx

   Utbedring av gata pågår og Meieriet har blitt kjøpesenter. Strand Kafe står og det samme gjør Jernbanens godshus.              
 Jernbanebrua over Verdalselva i gammeltin. 1529017150  5 15  userpics/10033/    Bnr: 11221 xx

   Usikkert når bildet er tatt men trolig omkring 1913. Brua ble vel bygd ca. 1903. Hvis en ser på bildet så har elva endret seg mye siden den gang. I dag er det djupål i elva men på bildet er det nesten ikke vann under brua. Utlånt av Arne Østråt.              
 Salberg Stasjon 1529016792  19 30  userpics/10033/    Bnr: 11219 xx

   Eller, Røra Stasjon, som navnet er i dag. Bildet er fra jernbanens barndom, +/- 1910 kanskje. Utlånt av Arne Øsrtråt.              
 Verdal Stasjon ca. 1905 1527428917  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11205 xx

   Jernbanestrekningen Levanger - Sunnan ble åpnet 14. november 1905. I 1906 ga Fotograf Aune i Trondheim ut en hel serie med postkort av byggingen av Hell - Sunnanbanen. Dette er et av dem. Utlånt av Arne Østråt.              
 Utsikt fra Rundhaugen østover mot Sole 1525365701  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11185 xx

   Julekort med bilde tatt fra Rundhaugen. Trolig samtidig med en annen serie en gang i perioden 1905-1912. Snautt med bebyggelse på prærien. Heller dårlig med høyavling på den tid hvis antall hesjer og størrelse på dem er dokumentasjon på det. Utlånt av Arne Østråt.              
 Jernbanelinjen gjennom Bjørga ca år 1903 1525365396  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11178 xx

   Jernbanen under bygging i Bjørga. Til venstre ser en kaia ved Sjøen. Det må ha vært noe båttrafikk hit på den tid. Julkortet utlånt av Arne Østråt.              
 Jernbanebrua på Øra er ferdig 1904 1522754094  12 60  userpics/10033/    Bnr: 11152 xx

   Brua er nybygd til åpningen av jernbanen forbi Verdalsøra. Rett over det første brukaret fra venstre ser en gammelskolen på Øra. bru En del av arbeiderne som utførte oppdraget forgrunnen. Ser ut som de har malerspann og malerkost i hendene så det er vel disse karene som har malt brua. Brua er vel ca. 114 år i 2018 og en ny runde med sandblåsing og maling skal skje i sommer. Utlånt av Aase Gulbrandsen Kristoffersen              
 Vedlikehold av Jernbanebrua 1520671997  5 15  userpics/10028/    Bnr: 11130 xx

   Det hadde kanskje vært ide å ventet med denne jobben til etter isgangen er over. Tatt i betraktning at det er mange oppsamlinger av ispropper etter forrige gang elva "rånnå" og at det er mye is i elva etter en kuldeperiode på snart to måneder så kan de som har jobben her får seg en overraskelse hvis det blir mye nedbør og stor flo. En får håpe det går bra, men høyden på friløpet under brua er redusert med minst to meter. Det har vært mindre avstand under tidligere isganger mellom brudekket og isflak som reiser seg opp ved møte med brukarene. Men en får håpe at vedkommende som har bestemt å igangsette jobben nå har "my oppi skailla" og har hatt kontakt med Vår Herre og fått værmeldinga lenger framover enn langtidsvarselet på Yr.              
 Jernbaneovergangen på Tinden 1509268034  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10959 xx

   Fra rundt 1960. Det var montert grind på begge sider av linja med ut fra bildet ser det ut som de ikke ble brukt. Foto av Harald Wågø.              
 Bjørga i 1950 1506787623  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10940 xx

   Med jernbanen og RV50. En kjenner seg igjen men mye er forandret i grenda. Telefonstolper og e-verkstolper i fleng. Riksvegen har grusdekke. Bjørkallè på vegen til Leklem. Utlånt av Bjørg Lein Haugen.              
 Silo`n, jernbanestasjonen og resten tå jola! 1504347499  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10912 xx

                 
 Nordgata ca 1969 1492594460  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10720 xx

   Med inngang til Varehuset på hjørnet. Det var på den tid det var liv i Øragatan på vestsiden av jernbanen og ikke som nå når nesten alt er utdødd. Triste greier.              
 Nytt sikkerhetsgjerde mot Jernbanen 1477643855  24 58  userpics/10028/    Bnr: 10562 xx

   Kraftige saker, minner om bilder fra Guantanomobasen på Cuba. Det mangler bare noen i oransje fangedrakter innenfor gjerdet.              
 Tyske soldater ved godshuset på jernbanen. 1472466784  12 67  userpics/10028/    Bnr: 10475 xx

   Utlånt av Einar Storhaug              
 Verdal Jernbanestasjon ca år 1915. 1461679675  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10302 xx

   Ukjent fotograf.              
 Nordgata med jernbanegrindene ca 1954 1460893481  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10295 xx

   Grindene ble åpnet og lukket av stasjonsbetjeningen ved hver togpassering. Ukjent fotograf.              
 Kornsiloen, Mølla og Sentrallageret i 1950-åra 1460197379  15 37  userpics/10028/    Bnr: 10280 xx

   Med mulighet for lossing direkte fra jernbanevogner. Nå er sporet borte. Mølla, melkkua til Samvirkelaget, er nedlagt og erstattet med Tindved. Sentrallageret er nedlagt og bygget er ombygd til kontorer. Tidene forandres.              
 Gullsmedavdelingen til Verdal Samvirkelag ca 1955 1452804134  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10169 xx

   Bygningen sto mot Jernbanegata på det som er Essotomta i dag. Huset til Arnold Næss helt til venstre. Bilde etter Olga Anderson              
 Peling for bru over jernbanen i 1956 1438860655  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10050 xx

   Fra byggingen av vegbrua over jernbanen på toppen av Nyvegbakken. Ny Riksveg 50 gjennom Øra ble vel åpnet 16.juli 1957 uten noen form for seremoni. Første trafikkulykke skjedde i krysset med Nordgata bare 13 timer etter åpningen. En gutt kolliderte med en svenskbil. Bilde etter Olga Anderson.              
 Jernbanestasjonen på Øra 1404223790  12 68  userpics/10028/    Bnr: 9468 xx

   Fargelagt utgave stasjonsbygningen. Ukjent når. men det må være en spesiell anledning med flagging på 3 stenger. Postkort utlånt av Arne Østråt.              
 Holmen bru bygd 1902 1401471127  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9409 xx

   Brua var opprinnelig en jernbanebrru. Utlånt av Arne Østråt.              
 Damplokomotiv med snøplog på Verdal Stasjon ca 1925 1400947570  12 59  userpics/10028/    Bnr: 9401 xx

   Utlånt av Arne Østråt.              
 Trafikk på Verdal Stasjon. 1395738272  12 59  userpics/10028/    Bnr: 9310 xx

   Ukjente personer. Utlånt av Anne Marie Skreden Valstad. Ukjent når men kanskje i 1950-åra.              
 Verdal Meieri og Verdalsøra sentrum ca år 1959 1393972740  12 59  userpics/10028/    Bnr: 9266 xx

   I bygningen nærmest var halmlutingsanlegget til meieriet som ble åpnet i 1956. Jernbanesporet i nerkant av bildet gikk til Kassefabrikken. Boligen til venstre nederst er boligen til stasjonsmester Bakken. Ellers ser en at det meste av bygningeneenten er revet eller ombygd. Utlånt av Inger Marie Skreden Valstad.              
 Flere ganger i vinter har overgangen på Tinden vært som ei glassrute. 1388622254  15 35  userpics/10023/    Bnr: 9173 xx

   Det er jernbaneverket som har ansvaret for å strø. Men de dukker aldri opp.              
 Amfisenteret og Jernbaneparken 6. desember 2013 1386528214  15 37  userpics/10028/    Bnr: 9123 xx

                 
 Asfaltering av Jernbanegata før 1948 1384714803  12 65  userpics/10028/    Bnr: 9079 xx

   Ifølge kjøretøyregisteret i 1939 eies bilen av Knut Norum. I 1948 er det ingen bil oppført oppført med det nr. Ukjent fotograf.              
 Folk på jernbanestasjonen i gamle dager 1378877447  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8960 xx

   Ukjent hvem de er og når bildet er tatt. Utlånt av Alf Stiklestad.              
 Tysk feltkjøkken på veg nordover i 1940 1375868025  12 67  userpics/10028/    Bnr: 8908 xx

   Tog med militært utstyr under opphold på Verdal stasjon i mai 1940. Foto av Ingvald Suul. Utlånt av Jørgen Suul.              
 Tysk krigsmateriell på veg nordover i mai 1940 1373877018  12 67  userpics/10028/    Bnr: 8875 xx

   Etter sprengingen av jernbanebrua før kampene i april ble den åpnet igjen den 10.mai. Fra den dato og fram til 20 juni gik det 150 ekstratog og 90 ordinære tog forbi Verdal stasjon. De fleste med tysk militærmateriell. Dette iflge. boka til Ingvald Suul,«Krigstiden 1940-1945 slik jeg opplevde den». Utlånt av Jørgen Suul.              
 Store byggverk på rekke og rad. 1372280052  10 92  userpics/10023/    Bnr: 8835 xx

   Jernbanebroen ble ferdigstilt i 1904 og bakenfor ligger jacketen Clair Ridge DP Jacket på 23.000 tonn klar for utskiping i mai 2013. [b] [url=http://verdalsbilder.no/album_gamle_700.php?s_keyword=bru260612] Gamle brubilder [/url][/b] - [b] [url=http://verdalsbilder.no/album_nye_700.php?s_keyword=ridge] Bilder av jacketen [/url][/b]              
 Bygging av Jernbanebrua ca år 1903 1371831169  12 65  userpics/10028/    Bnr: 8819 xx

   Utlånt av Sparebanken.              
 Rinnan stasjon før 1906 1371831098  12 64  userpics/10028/    Bnr: 8818 xx

   Postkort datert 1906 utlånt av Torill Green.              
 Gammel bebyggelse på Øra ca 1907. 1371830603  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8813 xx

   Fra Solveig Ness har en fått følgende opplysninger om bygningene på bildet:1. Fra høyre: Leangen gnr. 19/15. Her bodde Martinus og kona Karen Hansen Rygh fra ca. 1890. Han var poståpner fra 1889 og postmester fra 1892 og hadde kontoret i heimen sin. Av senere eiere kan nevnes gullsmed Olaf Svebak og idag Pål Woxholt. Huset er ombygd flere ganger og huset på bildet ligner jo svært lite på dagens utgave. 2.Vennes gnr. 19/75. Verdal Samvirkelags første bygg med kolonial og jernvare i 1. etasje og glass/stentøy og radioverksted i 2. etasje. Sto ferdig 1905. 3. Bedehuset Elim gnr. 19/93. Det ble flyttet hit fra Ørmelen like etter 1900, for så å bli flyttet til Ørmelen igjen. Der ble det innviet i jan. 1978. Ble brukt som skolelokale i flere år. 4. Viborg nordre gnr. 19/ 65 (Myhregården). Her var det over tid først matbutikk senere salg av kjøtt og fiskmat. En periode manufaktur og etter det frisørsalong. 5. Viborg søndre gnr. 19/64. Innherreds Folkeblad og Verdal Boktrykkeri holdt til i denne nordlige fløya av gården. Fra 1913 var Eriksenfamilien i gården, og fire år senere kjøpte brødrene Wilhelm Eriksen og H.E. Eide Viborg søndre. Samme år ble firmaet Eriksen og Eide etablert. Bokhandelen lå i den søndre delen av bygget (vises ikke på bildet). Alt i alt en stor og fin gård som nå er revet.Bildet er utlånt av Torill Green              
 Ørbrua, Stekke og Jernbanebrua ca 1968 1369734013  15 37  userpics/10028/    Bnr: 8763 xx

   Utlånt av Verdal kommune              
 Kommunalt informasjonsskilt ved gravhaugene i Hegstadmarka 1369213510  27 76  userpics/10028/    Bnr: 8752 xx

   Kanskje en litt lys ide å oppgradere skiltene i området. Dette er ikke det eneste som er uleselig eller helt ødelagt. Området er en del av Stiklestadomådet som markedsføres av SNK. Hvorfor kan ikke kommunen koste på noen kroner for å vedlikeholde det som det før er brukt penger på for å få til. Det må da vel være mulig kunne vise fram noe som er tiltalene for de om kommer til bygda. Men det er vel for mye å vente for det finnes da vel ingen i den kommunens administrasjon som er bosatt her i kommunen og har noe forhold til Verdal`n og er interessert i hvordan det ser her. Unntaket må vel være området Jernbaneparken, der sitter pengene løst, men så skal det vel være et monument etter flere.              
 Opptog i Vektergata i retning jernbanen 1366924480  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8673 xx

   Til høyre det gamle apoteket hvor apoteker Elstad var sjefen for medisiner og dyrlegespriten. Når det flagges er det vel enten første eller syttende mai, trolig i 1950-åra. Utlånt av Henry Arntsen.              
 Tysk krigsutstyr på vei nordover i mai 1940. 1366233928  12 67  userpics/10023/    Bnr: 8656 xx

   Etter spreninga den 14/4 var jernbanebrua ferdig reparert den 10 mai. Fra denne dato fram til 20 juni gikk det 150 ekstratog og 90 andre ordinære tog, alle nordover. Utlånt av Inge Suul. Foto Ingvald Suul.              
 Jernbanebygging i Mulelia ca 1903 1359735975  12 65  userpics/10028/    Bnr: 8464 xx

   Ukjente så nær som han bak i bildet med spade. Det er verdalingen John Sand fra Volhaugen. Utlånt av Alvhild Aksnes              
 Verdal Stasjon 1359390452  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8448 xx

   Postkort av H.E. Eide. Ukjent når men både godshuset og Narvesenkiosken står, kanskje trolig i 1930-åra. Utlånt av Knut Arne Selli              
 Er det avskjed på Verdal stasjon 1918 ? 1358716943  12 113  userpics/10028/    Bnr: 8427 xx

   En soldat fra Vaterholmen med to damer, Kanskje kan det være noen som kjenner navna på damene for de er vel mest sannsynlig herfra. Bildet tatt av ukjent soldat i Vaterholmen. Utlånt av Foreningen for de Værdalske Befestninger              
 Jernbaneparken og Amfi 20 desember 2012 1356118387  15 37  userpics/10028/    Bnr: 8356 xx

                 
 Tinden og jernbanebrua19. oktober2012 1351963651  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8230 xx

                 
 Verdal Mølle sett fra jernbanestasjonen 1919 1334210238  12 59  userpics/10028/    Bnr: 7647 xx

   Utlånt av SNK              
 Kjæran i Vinne 1920 1332580022  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7591 xx

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kj%E6ran+i+vinne&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK              
 Nordgata på Øra 1919 1332105909  12 59  userpics/10028/    Bnr: 7573 xx

   To pene damer passerer jernbaneovergangen med grinder som stasjonsfolk betjente når tog passerte.Utlånt av SNK              
 Høg vannstand i Verdalselva I. 1327181666  5 27  userpics/10023/    Bnr: 7364 xx

   Springflo ved fullmåne den 26/11-2011. Ved midnatt (12,5 timer tidligere) gikk floa en halv meter høyere. Bildet er tatt fra Folkeparken.              
 Høg vannstand i Verdalselva III. 1327181388  5 27  userpics/10023/    Bnr: 7362 xx

   Springflo ved fullmåne den 26/11-2011. Ved midnatt gikk floa en halv meter høyere. Bildet er tatt under jernbanebrua på Tindsiden.              
 Værdalens Jernbanestation 1325537041  12 59  userpics/10004/    Bnr: 7298 xx

   Ukjent når, men ser ut som pakkhuset til høyre er brukt som reklameplass.Utlånt av Arve Kålen              
 Verdal Stasjon senest 1907 1325145568  12 59  userpics/10004/    Bnr: 7274 xx

   Fargelagt prospektkort som antagelig må være tatt ved en spesiell anledning når flagga er heist.Utlånt av Arve Kålen              
 Bedehuset, Handelsforeningen, Leangen og Sparebanken 1321724577  12 59  userpics/10004/    Bnr: 7165 xx

   Lenagen eies i dag av Paul Woxholt. H.E. Eides Bokhandel holdt til her i tidligere tider. Sparebanken til høyre for sporet. Legg merke til grinden over sporet som var bruk når tog passerte. Ukjent når, men kanskje ca 1920. Hvis noen kan tidfeste det mere presis, ta kontakt på tel 472 97311               
 Dagtoget til Bodø er i rute - klokken er 9:15 1320449330  5 27  userpics/10023/    Bnr: 7104 xx

                 
 Jernbaneparken25. oktober 1319833007  15 37  userpics/10004/    Bnr: 7101 xx

   Sett over Verdalen`s dyreste høl, med Eidegården som skal rives på andre siden av jernbanen.              
 Jernbanebrua sett 50 m over idrettsbanen 1308561411  9 53  userpics/10023/    Bnr: 6812 xx

   På familiedagen var det gratis tur med Verdal kran og montasje.               
 Anleggsarbeidere hos fotograf 1903 1307093156  12 62  userpics/10004/    Bnr: 6766 xx

   Oppstilte og oppstasede anleggsarbeider fra byggingen av jernbanen Hell - Sunnan på besøk hos fotograf på Steinkjer. Kjenner navnet bare på den bakerste til høyre som er Johan Ydse.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug              
 Kalktoget parkert ved Spenncon 1303520452  13 26  userpics/10004/    Bnr: 6666 xx

   Toget skal transportere kalk i bulk til Sverige.              
 Jernbanebrua har stått her i 107 år. 1302730110  15 35  userpics/10023/    Bnr: 6644 xx

   I 1927 da trebrua litt lenger ned ble tatt av isen, ble jernbanebrua brukt til ordinær ferdsel mellom togpasseringene. Dette pågikk et par år.              
 Sørgata ca 1920 1301811973  12 59  userpics/10004/    Bnr: 6613 xx

   Utlånt av Verdal Bibliotek              
 Lindsetmo 1932 1301411750  12 65  userpics/10004/    Bnr: 6599 xx

   Anleggsarbeidere ved Nordlandsbanen på Namskogan. Han til venstre bakerst er verdalingen Johan Ydse. Ser ut som kokka forbereder rabarbrasup til karene.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug              
 Kraftgrønt 1961 1299917433  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6554 xx

   Med skiftelok-stall på stasjonsområdet. Huset mellom det og stasjonsbygningen er flyttet helt til Sul ved Litj-Kråka hvor det brukes som hytte.Søppelfylling bak brannstasjonen er enda i bruk.Utlånt av Verdal kommune.              
 Jernbanebrua ca 1930 1297390498  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6467 xx

                 
 Verdal Stasjon og Verdal Meieri 1296317440  12 59  userpics/10004/    Bnr: 6421 xx

   Ukjent når, men kanskje i 1930-åra              
 Sem Vokterbolig i Bjørga 1293929615  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6350 xx

   Jernbanen bygde denne som bolig for vokteren av jernbanesporet i området.Utlånt av Verdal kommune              
 Tinden og Øra ca 1949 1289466910  12 70  userpics/10004/    Bnr: 6174 xx

   På bildet kan en se hvor den gamle riksvegen ovenfor Veita gikk i rett linje fram til Nestvold. Tomta etter tyskbrakkene er godt synlig til venstre i bildet.Utlånt av Verdal kommune              
 Solnedgang over jernbanebrua 1288073287  15 35  uploads/Ole Morten/Okt1010/    Bnr: 6115 xx

                 
 Brua over Rinnelva. 1286391308  10 92  userpics/10023/    Bnr: 6045 xx

   Veien under brua gikk til Rindsem Mølle som sto ovenfor brua i 1904. I 1915 ble Rindsem Electrisitetsværk bygget. [url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-4557]Klikk her[/url]. Samtidig ble Rindsem mølle flyttet [url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-4575]hit[/url]              
 Jernbanen nordover sett fra Fleskhusbrua. 1284019965  22 46  userpics/10023/    Bnr: 5946 xx

   Nordmenn er glade i skinneganger. NRK har kjørt tog og vist "skinnegangen" på hele jernbanestrekninger på TV. Undersøkelser viser at det er overraskende mange nordmenn som blir sittende på timevis "å kjøre tog".               
 Den nye brua og brukarene av den gamle bru ved Grunnfossen. 1280318077  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5767 xx

   Grunnfossen med restene av brukaret for den gamle hengebrua og den nye brua bakerst i bidet. Nybrua på 54,5 m ble bygd først i 1970-åra og var kostnadsberegnet til kr 330000,-. Om overslaget holdt vites ikke. Verdalskrana v/Idar Bakken monterte stålbjelkene. Den smale Holmsbrua ved Vuku, som opprinnelig var en jernbanebru, fikk avløsning som adkomst for tyngre kjøretøyer til sørsiden av Helgåa fra Vuku til Røesgrenda.              
 Kongelig mottakelse.  1277454371  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5644 xx

   På Verdal Stasjon 1930 i forbindelse med 900-årsjubileet på Stiklestad. Fotograf Henning Anderson. Utlånt av Stiklestad Nsjonale Kultursenter              
 Kanskje kommer kongen 1275832972  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5555 xx

   Venter på celebre passasjerer på stasjonen i 1930. Far og sønn på Garnes John og Oddgeir Wohlen hadde det ærefulle oppdrag å kjøre de kongelig til Stiklestad. Bilen, som står fremst her, var en Essex som var kremgul med rød kant oppe. Opplysninger fra Verdal Historielag`s årbok 1985.Utlånt av Stiklestad Nasjonale Kultursenter              
 Kongebesøk 1930 1275733977  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5550 xx

   Hjulrytterne fra Rinnleiret forlater stasjonsområdet etter kongemottakelsen på Verdal Stasjon.Utlånt av Stiklestad Museum              
 Jernbanebygging 1260836029  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4898 xx

   Verdalingen Johan Ydse er med på arbeidet med tunellbygging nord for Sunnan stasjon ca 1922. Utlånt av Erna Ydse Skavhaug              
 Dovrebanen 1915 1260010911  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4836 xx

   Verdaling under fjellarbeid på Dovrebanen i 1915. Se tekst under bilde.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug              
 Harran 1932 1260010785  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4835 xx

   Verdalingen Johan Ydse på jernbaneanlegg i Harran 1932. Se tekst under bilde.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug              
 Fleskhus stasjon ca 1920 1259715029  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4826 xx

   Stasjone ble vel bygd samtidig eller like etter at Hell - Sunnan banen ble åpnet i 1905. Stasjonen var betjent helt fram til den ble lagt ned i 1958 når flislasting fra Trones Bruk tok slutt. Les mere om både stasjonen og flislasting i artikkelen til Arne Gunnar Bakken i Verdal Historielag`s årbok 2006. [b][url=http://verdalsbilder.no/KindexBig.php?bid=338]Klikk her[/url][/b] for bilde av karene på flisstasjonen. Utlånt av Ingrid Venås.              
 Elvekarene til jernbanebruen skal forsterkes 1258300278  35 109  userpics/10001/    Bnr: 4756 xx

                 
 Det jobbes med jernbaneundergangen  1255621737  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4599 xx

                 
 Jernbanestasjonen og meieriet 1955 1255074456  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4578 xx

   Flott bilde som dokumenterer store forandringer. Av det som kan se er borte siden dette bildet ble tatt er gammelskolen, bolighuset bak stasjonen, grishuset og halmlutinga ved meiereiet, kiosken og et annet bygg ved stasjon, frørenseriet og trafobygget på Garpa. Utlånt av Anne Marie Slottemo              
 Verdalsøra ca 1907 1255074354  12 59  userpics/10004/    Bnr: 4576 xx

   Samvirkelaget, eller Handelsforeningen på den tiden, til venstre. Jernbanen går rett gjennom bildet.Gjerde langs sporet er så vidt synlig i bildet. Utlånt av Anne Marie Slottemo              
 Broarbeidet ved Verdalsøren i Året 1904 1253911936  12 65  userpics/10001/    Bnr: 4522 xx

   Utlånt av Sven Elverum              
 Jernbanebroen over Ydseelven 1253659232  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4506 xx

   På grunn av kvikkleire tok det 7 måneder å forsere denne lille bekken.Innsendt av Arne Østraat              
 Jernbanebrua på full flo 1253489109  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4492 xx

                 
 Jernbanebrua over Ydseelva 1252189463  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4433 xx

   I Verdalsguiden leser vi: Det var ironisk nok denne brua, den minste av alle på strekningen Levanger ? Sunnan, som ble den tøffeste å bygge. Her også pga. ekstreme bunnforhold, dvs kvikkleire. Brua er laget som en 13 meter bred steinhvelvsbru med 1,5 meter høyde over bekken. Resten er løsmassefylling over selve brukonstruksjonen. Arbeidene med brua tok 7 måneder og i den verste anleggsperioden fra april til oktober 1904 ble det jobbet 4 timer på og 8 timer av på døgndrift og all kvikkleiren ble fjernet med trillebår og spade.              
 Togbrua over Ydseelva 1252188660  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4432 xx

   Bildet er tatt der jernbanen krysser Ydseelva. Selve steinhvelvsbrua over elva ligger over ti meter under skinnene. Så det ble mange trillbårelass før man nådde dette nivået i oktober 1904. Fotografen følte seg rimelig trygg når han sto her denne lørdagen fordi Nordlandsbanen var "klippet" over ved stasjonen.              
 Jernbanebrua i 1904 1251322596  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4373 xx

   her er jernbanebrua nybygd. Bildet er vel tatt på Tinden og som en ser er det ikke mange hus der på den tiden. Den som vet navna på boligene kan ta kontakt på 47297311.Utlånt av Karl Hermann              
 Jernbanebrua over Rinnelva 1250717019  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4346 xx

   I Verdalsguiden leser vi: Brua over Rinnelva ble bygget uten forsinkelser av noe slag. Pga. mølla og sagbruket ved fossen ovenfor jernbanetrasseen ble det på søndre brukar også laget en vei på forstøttningsmur av muret naturstein. Denne veien er fortsatt synlig. Brua over Rinnelva stod ferdig i mars 1903. Klikk på Verdalsguiden og Samferdsel for å lese mer jernbanebygginga.              
 Avreise for de russiske krigsfanger juni 1945 1246853529  12 67  userpics/10004/    Bnr: 4153 xx

   Russerne reiste heim til en skjebne som kanskje var verre enn å sitte i fangenskap på Ørmelen. Ingen har vel fått kontakt med de i ettertid.Utlånt av Karle Jensvik              
 Jernbanebru fra ca1880 1245014319  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4071 xx

   Hvis opplysningen på bildet stemmer så er dette utrolig skarpe bilde fra ca 1880. Det er ikke fra Verdal, med han som sitt helt til venstre oppå brua har navnet Olaf Ydse og mange verdalinger nedstammer fra han. Hvor bildet er tatt er usikkert. Det er oppgitt tre alternativ under bildet, Meråkerbanen, Rørosbanen eller Storlien - Duved.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug              
 Verdal skysstasjon 1244756320  15 35  userpics/10001/    Bnr: 4054 xx

   Tog, buss og taxi. Før var det også et turistkontor her. Nå er det flyttet til steinørkenen Steinkjer. Tursitkontoret "vårt" holder til i et lite hus i fylkeshovedstaden der det står "Steinkjer turistkontor"!!!              
 Utbedring av Nordlandsbanen i 1937 1242135366  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3913 xx

   Bildet er fra Breifossmoen på Namskogan. Minst en av karene er verdaling. Se teksten under bildet.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug              
 På Dovrebanen 1914-15 1242134782  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3912 xx

   To verdalinger på bildet, se tekst.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug              
 Fleskhus stasjon 1240386614  12 61  userpics/10004/    Bnr: 3824 xx

   Når bildet er tatt er usikkert men sansynligvis i 1930-åra. Personene på perrongen er ukjent, men kanskje er det karer som arbeidet ved flisstasjonen til Trones bruk.Utlånt av May Nyborg              
 Fleskhus stasjon 1239048857  12 61  userpics/10004/    Bnr: 3742 xx

   Her passerer et godstog. En vogn under opplasting av flis fra Trones Bruk står på stasjonen. Flisa kom med taugbane fra bruket. Når bildet er tatt vet en ikke. Utlånt av May Nyborg.              
 Nordlandsbanen  1237585604  12 64  userpics/10004/    Bnr: 3660 xx

   Skinnelegging på Nordlandsbanen på Snåsa. To verdalinger, kanskje fler, (se tekst under bildet) Johan Ydse og Petter Østvik er med på bildet som er fra 1926.Utlånt av Erna Skavhaug              
 Verdalsbrua 2005 1236474643  15 35  userpics/10001/    Bnr: 3590 xx

   Jernbanebrua var en artig -lekeplass- for stakkalungan på Tinna før TV-n gjorde sitt inntog. Til forskrekkelse for mange foreldre og til forargelse for -linjeoppsynet-.               
 Jernbanebrua ble sprengt den 14 april 1940 1236282655  12 67  userpics/10001/    Bnr: 3584 xx

   Når tyskerene inntok verdal den 21 april tok det ikke lang tid før jernbanesporet var inntakt igjen. Innsendt av Roald Veimo              
 På Dovrebanen 1234477802  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3502 xx

   i 1913-14. 3 verdalinger. Se teksten under bildet.Utlånt av Erna Skavhaug              
 Bygging av Hell - Sunnanbanen 1229379196  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3245 xx

   ca år 1900. Her på en strekning i Åsen med meget vanskelige grunnforhold. Flere Verdalinger var med her.Utlånt av Svein Guddingsmo.              
 Jernbanebygging  1224800181  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3011 xx

   i Løsberga sør for Steinkjer fra et av de første årene etter 1900.Som et apropos til problemene med fjellet under bygging av 4-feltsvegen i Løesberga vises et bilde fra byggingen av Hell - Sunnan-banen. Her skjedde fjellarbeidet med rå muskelkraft. Flere verdalinger var med på bygging av denne jernbanestrekningen. Severin Guddingsmo skal være en av de som er avbildet her men hvem av de 10 karene som er han vet en ikke.Utlånt av Svein Guddingsmo