Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 2118   Tyskbrakkene på Ørmelen rundt 1957.    Foto av Harald Wågø.        
De sto i området Ørmelen skole er i dag.
Les mer om brakkene ved å klikke her.    
Uke 2117   Tyske soldater på veg nordover i aprildagene 1940            
Her ved Følstadgården. Riksveg 50 gikk her til 1956. Bilde etter Olga Anderson.    
Uke 2116   Aprildagene 1940.    .Utlånt av Liv Liberg        
Folket i Kleppen samlet på skolen en dag i april 1940 i påvente av at Norge skal kapitulere for tyskerne. Radioen var allerede gjemt i skogen for unngå at den ble beslaglagt    
Uke 2115   Svane under vanskelige landingsforhold på blankisen på Leksdaalsvatnet 10. april 2016            
Spora etter oppbremsingen viser at underlaget var litt vanskelig.
Foto Eystein Ness.    
Uke 2114   Jernbanebrua ble sprengt den 14 april 1940.            
Når tyskerene inntok verdal den 21 april tok det ikke lang tid før jernbanesporet var inntakt igjen.  Utlånt av Roald Veimo    
Uke 2114   Rester av Ørbrua 7. april 1926    Utlånt av Værdalsbruket AS        
Rester av brua etter at isgang tok med seg trebrua over hovedløpet. Ny stålbru ble åpnet 1930. Bildet er tatt fra området ved Moparken mot Ørmelen.    
Uke 2113   Påskestemning i Homesfjæra i 2014.    Foto Eystein Ness.        
Mange barnefamilier som ikke lengter til snø og ski tok turen langs strandpromenaden på palmesøndag. Folk så ut til å ha det trivelig med kaffekoppen og bålkos med pølsegrilling mens de aller minste barna lekte i fjæra.    
Uke 2113   Påsketur over Kaldvassmyra 1938.    Utlånt av Aud Storhaug.        
Dårlig skiføre og blaut på fotan. Mannen som konkurrerer med Jesus og disippelen Peter er Kristian Valstad.    
Uke 2113   Drømmedag i skiløypa langfredag    Foto Eystein Ness        
Mange skigåere gikk løypa fra Breivatnet og innover forbi Bustadtjønna og helt til Vera under eventyrlige forhold. Med sol og puddersnø var blåsvixen det rette smørevalget. Bildet er fra stigningen opp mot Bustadtjønna    
Uke 2112   Nydyrking i Raset april 1938.    Utlånt av Bjørn Rønning.        
Her er stubb-bryteren i virksomhet under nylandsdyrking på Follo søndre. De tre karene som er i fullt arbeid her er eieren Olav Rønning. De to andre er John Frøseth og Åsmund Prestmo.    
Uke 2110   Flytting av Woxholtgården i 1970.    Utlånt Paul Erik Woxholt        
Flyttingen ble utført av brødrene Myrvold som var eksperter på slisking av bygninger. Samme metode blir brukt på tunge konstruksjoner på Aker i dag.    
Uke 2110    Pukkslåing på «Stekstadveien» først i 20-åra.            
Her er før en kommer til Haug. Karene er ukjent, men Severin Guddingsmo skal være blant de. Skulle noen vite navna så ta kontakt på 47297311. I en artikkel i Verdal Historielag`s årbok fra 1986 skriver Sturla Rindsem en liten artikkel om pukkarbeid på Øra. Steinen ble kjørt fram med hest og opplagt med passe mellomrom. Deretter begynte en par mann å slå i stykker steinen med slegge. Deretter satt noen karer på hver sin spade med sekk under seg, og med en steinhammer slo de pukk som ble lagt omhyggelig i en viss tykkelse. Så mange meter om dagen ble det nok ikke, men så var heller ikke dagslønna mer enn ca. 3 kroner. Utlånt av Svein Guddingsmo.    
Uke 2110   Gammel bil for dyretransport..    Utlånt av Terje Reitan        
Kassen på lasteplanet ble på denne turen benyttet til sautransport. Men denne typen kasse ble brukt til kjøring av gragalter til bølpurkan i bøgden. Eieren av bilen var en kar fra Ogndalen.    
Uke 2109   Portalen til Øras Dag i Folkeparken 1958.    Foto av Harald Wågø.        
Med billettluker i hver søyle. Et av de første årene Øras Dag var i Folkeparken etter flytting fra Elstadtomta på Øra.    
Uke 2109   Skive av storgrana i Vera i 1924.    Bildet utlånt av Svein Væren.         
Ved Reinsmyrhøgda i Vera ble det felt en stor tørrgran som hadde vært ca 30 m høg når den var fersk, og det er høgt for en fjellgran. Ved vanlig sagskjærhøgd målte den 120 cm i diameter. På grunn av hull i rota var det ikke mulig å regne årringer, men 4m oppe i stammen ble årringene talt og en kom til at alderen var ca 450 år. Johannes Væren på bildet felte treet sammen med samen Per Andersson fra Strådalen og Sigurd Johansen Nordvera. Sag på 1,75m ble brukt. Saginga gikk på skift og etter 2 timer måtte kjempen gi tapt og den ble forvandlet til tørrved. Skiva av grana på bildet er fra 4 m fra rota så det var et grovt tre. Johannes brukte denne skiva som bordplate mens han bodde i Vera. Opplysninger fra en artikkel i Verdal Historielag`s årbok 1977.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Database Error: Unknown column 'Logo' in 'order clause'