Stort  bilde            Tilbake                
08/04/2021   Jernbanebrua ble sprengt den 14 april 1940