Stort  bilde            Tilbake                
14/03/2021   Flytting av Woxholtgården i 1970