Stort  bilde            Tilbake                
15/04/2021   Svane under vanskelige landingsforhold på blankisen på Leksdaalsvatnet 10. april 2016