Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 2113   Drømmedag i skiløypa langfredag    Foto Eystein Ness        
Mange skigåere gikk løypa fra Breivatnet og innover forbi Bustadtjønna og helt til Vera under eventyrlige forhold. Med sol og puddersnø var blåsvixen det rette smørevalget. Bildet er fra stigningen opp mot Bustadtjønna    
Uke 2112   Nydyrking i Raset april 1938.    Utlånt av Bjørn Rønning.        
Her er stubb-bryteren i virksomhet under nylandsdyrking på Follo søndre. De tre karene som er i fullt arbeid her er eieren Olav Rønning. De to andre er John Frøseth og Åsmund Prestmo.    
Uke 2110   Flytting av Woxholtgården i 1970.    Utlånt Paul Erik Woxholt        
Flyttingen ble utført av brødrene Myrvold som var eksperter på slisking av bygninger. Samme metode blir brukt på tunge konstruksjoner på Aker i dag.    
Uke 2110    Pukkslåing på «Stekstadveien» først i 20-åra.            
Her er før en kommer til Haug. Karene er ukjent, men Severin Guddingsmo skal være blant de. Skulle noen vite navna så ta kontakt på 47297311. I en artikkel i Verdal Historielag`s årbok fra 1986 skriver Sturla Rindsem en liten artikkel om pukkarbeid på Øra. Steinen ble kjørt fram med hest og opplagt med passe mellomrom. Deretter begynte en par mann å slå i stykker steinen med slegge. Deretter satt noen karer på hver sin spade med sekk under seg, og med en steinhammer slo de pukk som ble lagt omhyggelig i en viss tykkelse. Så mange meter om dagen ble det nok ikke, men så var heller ikke dagslønna mer enn ca. 3 kroner. Utlånt av Svein Guddingsmo.    
Uke 2110   Gammel bil for dyretransport..    Utlånt av Terje Reitan        
Kassen på lasteplanet ble på denne turen benyttet til sautransport. Men denne typen kasse ble brukt til kjøring av gragalter til bølpurkan i bøgden. Eieren av bilen var en kar fra Ogndalen.    
Uke 2109   Portalen til Øras Dag i Folkeparken 1958.    Foto av Harald Wågø.        
Med billettluker i hver søyle. Et av de første årene Øras Dag var i Folkeparken etter flytting fra Elstadtomta på Øra.    
Uke 2109   Skive av storgrana i Vera i 1924.    Bildet utlånt av Svein Væren.         
Ved Reinsmyrhøgda i Vera ble det felt en stor tørrgran som hadde vært ca 30 m høg når den var fersk, og det er høgt for en fjellgran. Ved vanlig sagskjærhøgd målte den 120 cm i diameter. På grunn av hull i rota var det ikke mulig å regne årringer, men 4m oppe i stammen ble årringene talt og en kom til at alderen var ca 450 år. Johannes Væren på bildet felte treet sammen med samen Per Andersson fra Strådalen og Sigurd Johansen Nordvera. Sag på 1,75m ble brukt. Saginga gikk på skift og etter 2 timer måtte kjempen gi tapt og den ble forvandlet til tørrved. Skiva av grana på bildet er fra 4 m fra rota så det var et grovt tre. Johannes brukte denne skiva som bordplate mens han bodde i Vera. Opplysninger fra en artikkel i Verdal Historielag`s årbok 1977.    
Uke 2109   Verdalens første rutebil.            
John Fikse var den første som satte i gang bilrute på privat basis i Verdal. Rutestrekningen var Verdal - Sandvika. I første omgang tok Fikse sikte på å trafikkere strekningen hver onsdag og lørdag. Billettprisen var 20 ør pr. kilometer. Bilen var en 5-seters Overland. Verdalingene var ikke modne for dette framskrittet og ruten gikk med underskudd, men det bedret seg etter hvert. Da John Fikse sluttet seg til Fylkesbilene i 1920 brakte han med seg to nye femseters Dodge og fortsatte der som sjåfør i det nye selskapet. Bildet utlånt av Oddmund Stensmo.    
Uke 2108   Ole Andreas Olsen som kavalerist rundt 1897            
Bildet er trolig fra Rinnleiret. Ole Andreas var født 18/1 1886, døde 16.07.1974. Som ung fjellgjeter i Vera og Kall. Arbeidet over 50 år på sagbruket på Ørmelen. Småbruker på Slettemo på Ørmelen. Heimen brent i 1940 i forbindelse med krigshandlingene. For den som er interessert kan en lese mer om slekta til Ole A. i Helgådalsnytt 1983, side 46 under Eggjaslekta.    
Uke 2107   Krematoriet i Strådalen.    Utlånt av Odd Petter Haldorsen.        
Det fortelles at Per Ward fikk spørsmål fra besøkende om hva dette var for slags byggverk. Per svarte at det var et krematorium, for når de bodde så langt til fjells så måtte de være selvhjulpen på alle måter. Sannheten er vel den at inne i huset er det en bakerovn.    
Uke    Framhaldskolekurs i Vuku i 1927-1928    Navnpekere: Eystein Ness        
   Høsten1927.. Einar Aspås står på klasselista men mangler på bildet. Hjelp med navna Kjetil Dillan. Foto av Henning Andersson. Utlånt av SNK. 
Uke 2107   Hærmannssnasa vinterkledd 11 februar 2011    foto Eystein Ness        
    
Uke 2106   Barneskolen med brukket rygg10/2 2012    Foto Eystein Ness        
Støvet har ennå ikke lagt seg etter at ventilasjonsbygget gikk i bakken under rivingen på fredagskvelden. Med et par jafs av kloa på gravemaskin ble mye bra takstein knust i småbiter. Stein som kanskje kunne vært brukt på nytt, men skitt au, det blir vel for dyrt å ta vare på og det ville vel forsinket rivingen som fortsetter for fullt. Snart er det bare første byggetrinn fra 1954 som står igjen.    
Uke 2105   Kald februarkveld på Marsteinsvola    Foto Eystein Ness.        
    
Uke 2105   Redningsaksjon i 1947.    Utlånt av Arve Haldorsen        
I februar 1947 omkom seks svenske skiturister, to damer og fire herrer, under sterk kulde og storm i fjellområdet mellom Mansjøn og Anjeskutan. Folk fra Vera deltok i leteaksjonen og var med å dro fram de omkomne til Anjesågen etter de var funnet. Stedet ligger ved vegen til Kall like før vegen tar av til Ottsjøan.  Ingvald Heine Tronsmo er mannen med den sorte lua nr 4 fra høyre. Opplysninger hentet fra boka om Vera kirke.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Database Error: Unknown column 'Logo' in 'order clause'