Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 2310   Isgang over veresvegen øst for Elneshøgda i 1961            
I front ser en Litjeinne (Lilleenget) og bakerst Øster-Elnes, som brandt ned for noen år siden. Triste greier å få slike ismasser og vatn innover mot husa. Foto av Harald Wågø.    
Uke 2309   Industriområdet på Ørin fra Inderøya.    Foto: Eystein Ness        
Med Høsholmen i forgrunnen. Bak til høyre Helloa med steinbruddet til venstre. Fjella bakenfor er Litj-Havren og Hærmannssnasa. Klikk på lupen.    
Uke 2309   Vargkollrennet ved Sandvika våren 1958            

Her er det Anders Voldseth som er i svevet. I dag ser en ikke spor etter bakken øst for Sandvika. Bakken var vel den eneste som har eksistert hvor flata etter unnarennet gikk over riksvegen slik at trafikken måtte stoppes for hver hopper. Bakken var i drift i 10 år i perioden 1951 - 1961. Foto av Harald Wågø.

    
Uke 2309   Saging på Haukåsaga ca år 1977            
Han som mater saga er Alf Moe. Tydelig at det er på vinters tid, han har "ørlappan ne og blavåtta på fingran". Bildet utlånt av Nils Ragnar Stensø Skjørholm.    
Uke 2309   E-verkbil i 1967            
I bakgården på det gamle E-verket mens det var Verdal kommunale E-verk, som det står på lastebilen. Verket ble vel solgt til fylket ca 1969. Utlånt av Knut Arne Selli    
Uke 2307   Hvem hvor når            
Foto av Ole Snekkermo tatt i tidsrommet 1915 - 22. Skannet av glassplatenegativ.
En antar at bildet er fra øvre delen av kommunen. Klikk på lupen.
Drar du kjensel på noen? Ring da tel 472 97 311. 
Utlånt av Kim Solberg.    
Uke 2307   Det går mot vår! Her mater Fossekallen sine unger.            
Her foregår mating. Tre skrikende åpne gule nebb er synlige i åpningen i nerkanten av reiret. Foreldrene leverer maten mens den er i flukt (se bevegelsene i vingene) og er over i løpet av et sekund eller to. Så blir det stilt til neste foreldre ankommer med ny matforsyning og prosessen gjentar seg. Fossekallen lever av vanninsekter, larver, krepsdyr, småfisk og snegler som den finner i vannet eller på bunnen, og er den eneste spurvefugl som henter det meste av sin næring i vannet ved dykking. Redet legges alltid ved rennende vann: på en fjellhylle, under broer o.l. Det er bygget som en hytte, med inngang nedenfra. Det er bygget av mose, og er kledd innvendig med løv og strå. I april – juni legger den 4-5 hvite egg. Hunnen ruger på eggene , som klekkes etter 14-18 dager. Ungene mates av begge foreldrene, og er flyvedyktige etter ca. 23 dager. Opplysninger fra Wikipedia. Foto av Olav Malmo.    
Uke 2306   Hærmannssnasa vinterkledd 11 februar 2011    Foto Eystein Ness        
    
Uke 2306   Grendehuset på Valstadmoen før riving ca år 1960            
Siste bilde av det berømte og, for noen, beryktede forsamlingshuset. Mange fester er holdt her og mange slag har blitt utdelt. Foto av Harald Wågø.    
Uke 2306   Tømmer til nysaga på Trones Bruk i 1967            
Frits Storhaug står for jobben med å få stokkene inn på transportbandet. Administrasjonen ble flyttet fra Trones til Ørin året etter. Foto av Harald Wågø.    
Uke 2306   Kong Karl Johans veg feires som hundreåring i 1935            

Norsk-Svensk arrangement i Skalstugan. I følge tekst bak på bildet er mannen på talerstolen en svenske fra Torta i Åre med navnet Nekkus Olsson.
Vegen ble åpnet av kong Karl Johan 29. august 1835.
Klikk her for å for å lese om 150 års-jubileet i 1985.

    
Uke 2305   Ole Røsten og hesten på Skansmoen ca år 1950.            
Ole Røsten var født inne i Malsådalen i 1880 og han døde i 1954. Gift med Ingebog Anna Olausdatter Elnesvald. Besteforeldre og foreldre kom hit fra Folldal i Hedmark i forbindelse med gruvedriften. Ole (Ola i dagligtale) var eier av heimen Skansmoen som ligg nordøst for Granfosshuset. Heimen som i dag er fraflyttet må være en av de siste hvor uthus og bolig er sammenbygd. Kanskje skulle den vært tatt vare på for ettertiden? utlånt av Terje Reitan. Klikk her for mer Verdalsbilder    
Uke 2305   NS - bautaen på Stiklestad 1944            
Bautaen og anlegget ble ferdigstilt til 10-årsstevnet i 1944. Selve bautasteinen ble hentet fra Sandbu Steinbrudd i Vågå. Steinsorten var Kvartsitt. Resten av anlegget var granittstein fra Støren. Etter freden i 1945 ble bautaen og trappa fjernet i regi av Fortidsminneforeningen. Bautaen ble sprengt ned i en oppgravd grøft og det meste av granitt-trappa og murer fikk en hardhendt behandling. Det meste ble kjørt ned i Korsådalsbekken og steinen som var lite skadd tok et steinhuggeri i Trondheim seg av. Les mere om bautaen og anlegget i Verdal Historielag`s årbok av 1991. Foto av Henning Anderson. Utlånt av SNK.    
Uke 2305   Bygging av Håndtverkern i 1958            

Her under forskalingen og grunnarbeidene. Betelbygget i bakgrunnen.
Foto av Harald Wågø

    
Uke 2305   Den første lastebilen til Verdal Kommune i 1950            
Leif Wekre kjøpte denne Reo lastebilen privat. Han solgte den til Verdal Kommune og i forbindelse med handelen ble han ansatt sjåfør på kommunebilen. En jobb som han hadde i mange år. Bildet er tatt på Hallem. Gutten på panseret er Jarle Wekre som har lånt ut bildet.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Klikk p� bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Stiklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.