Stort  bilde            Tilbake                
08/03/2023   Isgang over veresvegen øst for Elneshøgda i 1961