Stort  bilde            Tilbake                
14/04/2023   Standard bensinstasjon på Øra ca 1935