Stort  bilde            Tilbake                
12/04/2023   Tinnaveien vinteren 1940/41.