Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 2314   Påskeutfart ved Stormoen i 1960-åra.             
Dette var tiden før "hvermannsen" bygger fritidshus i Åre og kjører slalom heller enn å gå på turski. Det var helt vanlig at familier hadde Stormoen som utgangspunkt for tur opp til Risvatnet og kanskje helt på toppen av Snasa. Mange foreldre fikk satt tålmodigheten på prøve oppover bakkene her, når far sjøl ikke hadde vært helt heldig med festesmurningen til avkomma. Og kanskje slet han selv med det samme når han hadde den aller minste i pulken og ryggsekken fullt av klær, grillpølser og svartkjel. Ja det var tider det som aldri kommer igjen.    
Uke 2314   Påsketur med buss til Sandvika            
Norumsbuss ved Sandvika Fjellstue. Ble arr. bussturer dit før bilen ble allemanseie. Usikkert når men kanskje rundt 1960. Utlånt av Knut Arne Selli.    
Uke 2314   Minnestein fra 1898 Skansbakken            
Initialer for arbeidskarene som bygde forstøtningsmuren ovenfor vegen i Skansbakken. Byggingen skjedde med rå muskelkraft og steintransporten sto hesten for. Datoen er 2. april 1898. Av de åtte initialene har en navna på fem og det er som følger: JA - John Austad, GB - Gøran Bengtsson, ON - Olaus Nessemo, PØ - Petter Ørtugen og OS - Olaus Skansmoen. Navna har en fått av Håvard Elnes og Terje Reitan. Sistnevnet har pusset opp steinen som står like ved vegen ca midt i bakken. Foto Eystein Ness.    
Uke 2313   Butikkene Anna Hegdal og Bremseth Sport i 1984            
Bygningen ble revet i forbindelse med oppføringen av nytt Sparebankbygg. Sportsbutikken flyttet inn i bygget som banken flyttet fra. Med andre ord, bytting av hus.    
Uke 2313   Sementvarefabrikken Albertsen & Dillan ca 1955            
Med Maskinstasjonen og tyskbrakke i bakom. I denne brakka var det bolig samt sløydlokale for framhaldskolen omkring 1960. Utlånt av Arne Østråt    
Uke 2312   Samvirkelaget 50 år            
Fra middagen under jubileumsfesten i Håndverkeren 1. mai 1942. Innbudte var alle tillitsvalgte, tidligere tillitsvalgte og stiftere,samtlige tilsatte i samvirkelaget, repr. fra NKL, kommunen, distriktsforeningen og enkelte andre iflge. S-lagets bok «Fra Ide Til Handling» fra 1988. Utlånt av COOP    
Uke 2311   Dåp av gondolen til Kjell Norum under Øras dager i 1956            
Jan Bäcklund har sendt inn manglende navn på dette bildet.
Gudmora er Mary Gulbrandsen. På hver side av Mary står hennes sønner Roar og Odd. Vi tar også med at deres far Truls Gulbrandsen arbeidet på Jernbanen.
I bakgrunnen ser vi Åse Juberg og Ragnar Løe. Gondolen fraktet folk til og fra restaurant Venedig på Stekke på andre siden av elva. Noen datt i elva... Foto av Harald Wågø.    
Uke 2310   Isgang over veresvegen øst for Elneshøgda i 1961            
I front ser en Litjeinne (Lilleenget) og bakerst Øster-Elnes, som brandt ned for noen år siden. Triste greier å få slike ismasser og vatn innover mot husa. Foto av Harald Wågø.    
Uke 2309   Industriområdet på Ørin fra Inderøya.    Foto: Eystein Ness        
Med Høsholmen i forgrunnen. Bak til høyre Helloa med steinbruddet til venstre. Fjella bakenfor er Litj-Havren og Hærmannssnasa. Klikk på lupen.    
Uke 2309   Vargkollrennet ved Sandvika våren 1958            

Her er det Anders Voldseth som er i svevet. I dag ser en ikke spor etter bakken øst for Sandvika. Bakken var vel den eneste som har eksistert hvor flata etter unnarennet gikk over riksvegen slik at trafikken måtte stoppes for hver hopper. Bakken var i drift i 10 år i perioden 1951 - 1961. Foto av Harald Wågø.

    
Uke 2309   Saging på Haukåsaga ca år 1977            
Han som mater saga er Alf Moe. Tydelig at det er på vinters tid, han har "ørlappan ne og blavåtta på fingran". Bildet utlånt av Nils Ragnar Stensø Skjørholm.    
Uke 2309   E-verkbil i 1967            
I bakgården på det gamle E-verket mens det var Verdal kommunale E-verk, som det står på lastebilen. Verket ble vel solgt til fylket ca 1969. Utlånt av Knut Arne Selli    
Uke 2307   Hvem hvor når            
Foto av Ole Snekkermo tatt i tidsrommet 1915 - 22. Skannet av glassplatenegativ.
En antar at bildet er fra øvre delen av kommunen. Klikk på lupen.
Drar du kjensel på noen? Ring da tel 472 97 311. 
Utlånt av Kim Solberg.    
Uke 2307   Det går mot vår! Her mater Fossekallen sine unger.            
Her foregår mating. Tre skrikende åpne gule nebb er synlige i åpningen i nerkanten av reiret. Foreldrene leverer maten mens den er i flukt (se bevegelsene i vingene) og er over i løpet av et sekund eller to. Så blir det stilt til neste foreldre ankommer med ny matforsyning og prosessen gjentar seg. Fossekallen lever av vanninsekter, larver, krepsdyr, småfisk og snegler som den finner i vannet eller på bunnen, og er den eneste spurvefugl som henter det meste av sin næring i vannet ved dykking. Redet legges alltid ved rennende vann: på en fjellhylle, under broer o.l. Det er bygget som en hytte, med inngang nedenfra. Det er bygget av mose, og er kledd innvendig med løv og strå. I april – juni legger den 4-5 hvite egg. Hunnen ruger på eggene , som klekkes etter 14-18 dager. Ungene mates av begge foreldrene, og er flyvedyktige etter ca. 23 dager. Opplysninger fra Wikipedia. Foto av Olav Malmo.    
Uke 2306   Hærmannssnasa vinterkledd 11 februar 2011    Foto Eystein Ness        
    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Database Error: Unknown column 'Logo' in 'order clause'