Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke    God gammeldags påsketur 50-åra.    Bildet utlånt av Atle Skavhaug        
Lasse Årstadvold og Kolbjørn Skavhaug med treski, bål, appelsin og svartkjelkaffe.    
Uke 1916   Forsering av fjellelv under påsketur i 1918            
Bildet er tatt av soldat stasjonert i Vaterholmen. Personene på bildet er ukjent. Kan være "utabøgdes" men damene er muligens verdalinger. Ukjent hvor bildet er tatt.
 Utlånt av  De Værdalske Befæstninger.    
Uke 1916   Drømmedag i skiløypa langfredag for 7 år siden.    Foto: Eystein Ness        
Mange skigåere gikk løypa fra Breivatnet og innover forbi Bustadtjønna og helt til Vera under eventyrlige forhold. Med sol og puddersnø var blåsvixen det rette smørevalget. Bildet er fra stigningen opp mot Bustadtjønna    
Uke 1915   Vuku sentrum mellom 1925 - 1930    Utlånt av SNK.        
Bildet er nok tatt mellom 1926 og 1930 et sted. Skolen lengst unna oppå Ekerbakken, er oppført 1920. "Karenstuggu" som er på andre siden av vegen ble flyttet nedpå Øra først på 30-tallet. Det står det om i VH årbok 1987 i en arikkel av Svein Haugan om Håndtverkere på Bredingsberg. 1925-30. Foto av Henning Anderson.    
Uke 1915   Stereoanlegg først i femtiåra    Utlånt av Alvhild Sisselvold        
Kari Lerseth Rotmo med sveivegrammafon på stabburstrappa på Tronsmoen ca 1950. Dette var datidens og tidligere år`s bærbare musikkanlegg som ble brukt til både underholdning og dans både ute som inne. Musikken kom fra store 78-plater som ikke tålte særlig røff behandling.    
Uke 1915   Tollef Øgstad - bureiser og skimaker.            
Tollef Øgstad var meget dyktig til å lage nye og bøte brukne treski. Her er han avbildet med flere par som er under arbeid i 1967.
Tollef Øgstad var en særdeles aktiv og driftig mann.
Vi har en god del bilder fra hans liv som bekrefer akkurat dette: Klikk her.
Ellers kan du lese om denne spreke mannen i Verdal historielags årbok for 2015.   
Utlånt av Oddbjørn Øgstad. 
Uke 1915   David og Nokia venter på våren.    Anniken Heggli.        
Trykker seg mot ruten og venter på vår.    
Uke 1915   Skive av storgran i Vera år 1924    Bildet utlånt av Svein Væren.         
Ved Reinsmyrhøgda i Vera ble det felt en stor tørrgran som hadde vært ca 30m høg når den var fersk, og det er høgt for en fjellgran. Ved vanlig sagskjærhøgd målte den 120cm i diameter. På grunn av hull i rota var det ikke mulig å regne årringer med 4m oppe i stammen ble årringene talt og en kom til at alderen var ca 450 år. Johannes Væren på bildet felte treet sammen med samen Per Andersson fra Strådalen og Sigurd Johansen Nordvera. Sag på 1,75m ble brukt. Saginga gikk på skift og etter ca. 2 timer måtte kjempen gi tapt og den ble forvandlet til tørrved. Skiva av grana på bildet er fra 4m fra rota så det var et grovt tre. Johannes brukte denne skiva som bordplate mens han bodde i Vera.Opplysninger fra en artikkel i Verdal Historielag`s årbok 1977.    
Uke 1915   Jernbanebrua over Ydseelva    Foto: Ole Morten Larsen        
I Verdalsguiden leser vi: Det var ironisk nok denne brua, den minste av alle på strekningen Levanger - Sunnan, som ble den tøffeste å bygge. Her også pga. ekstreme bunnforhold, dvs kvikkleire. Brua er laget som en 13 meter bred steinhvelvsbru med 1,5 meter høyde over bekken. Resten er løsmassefylling over selve brukonstruksjonen. Arbeidene med brua tok 7 måneder og i den verste anleggsperioden fra april til oktober 1904 ble det jobbet 4 timer på og 8 timer av på døgndrift og all kvikkleiren ble fjernet med trillebår og spade.    
Uke 1914   Saluttørene i Moparken 17.mai 2011.    Foto: Eystein Ness        
Festningsartilleristene som har ansvaret for salutteringen hvert år i Moparken på 17. mai. Uniformen ble i sin tid brukt i den første tiden når festningsanleggene i Vaterholmen var bemannet for å ta i mot svenskene.Fra venstre: Øystein Walberg, Georg Sørmo, Oddbjørn Wekre, Øyvind Hillestad, Kjetil Årstad, Olav Nyberg, Kjell Minsaas og Johannes Sollid.    
Uke 1914   Oppgangssag fra Leksdalen            
Saga som var i drift fram til ca. 1850 under demonstrasjon av Verdal Museum, trolig under et arrangement på Stiklestad omkring 1972. Navnet oppgangssag kommer av at den har en opp- og nedgående bevegelse. Oppgangssagen ble brukt til fremstilling av planker og bord fra tømmer. Den eldste beskrevne oppgangssagen (fra 1230) ble drevet av vannkraft. Dette var et stort fremskritt fra den tidligere manuelle saging eller tilhogging av trelast. Først fra 1500-tallet er det registrert bruk av oppgangssager i Norge. Bruken av oppgangssager fikk en voldsom vekst, og det ble etter hvert bygget oppgangssager i nesten hver eneste elv og foss av noen størrelse. På midten av 1600-tallet var det anslagsvis 1750 sagblad i drift i Norge. To personer på bilder er identifisert. Han som sitter i front er vel Ole Sende og han som står bak i bildet til høyre er Andreas Røstad fra Ness. (Klikk på lupen)    
Uke 1914   Stille flyter Kverna    Foto: Eystein Ness        
ovenfor Kverndalsvollen. Her skulle Lars monsen ha vært med sin kano.Hvis jeg ikke bedømmer feil så må det vel nærme seg en kilometer med slik dyllisk stille elv.    
Uke 1914   Helgåa i Ferlainne    Foto: Eystein Ness        
Elva er trang og stri her. Vanskelig å forestille seg at det var mulig å fløte tømmer gjennom dette juvet. På berghammeren som stikker ut i elva midt på bildet kan en se restene av stålklavefeste for stokker som ble brukt til å lede tømmeret forbi det trange løpet til høyre hvor det kunne bygge seg opp bindinger. Bildet er tatt litt ovenfor Fagerlifossen.    
Uke 1913   Blåveisa er fin        Foto Eystein Ness    
Der den står som det første tegn på at nu kommer våren.    
Uke 1913   Stiklestad Allè 1958    . Foto av Harald Wågø.        

Bildet er tatt fra Kirkhaug mot vest. Til venstre ser vi konåkeren til Holmsveet. Vi skimter garpa midt på bildet tl høyre. Denne gamle bjørkallèen fikk sitt endeligt først i 1990-åra

    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Database Error: Unknown column 'Logo' in 'order clause'