Stort  bilde            Tilbake                
22/04/2019   Håndsåing av korn på Barlia våren 1958