Stort  bilde            Tilbake                
21/04/2019   Tre trondhjemsdamer på påsketur mot Hærmannssnasa i 1923.