Stort  bilde            Tilbake                
08/04/2019   Jernbanebrua over Ydseelva