Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1907   Olav den Hellige løfter korset mot den røde morgenhimmelen.   
Foto:  Øystein Ness
        
    
Uke 1907   Kullmile ved Trones Bruk ca 1916    Utlånt av Kim Solberg        
At det ble brent kull på Trones er vel ukjent for de aller fleste i bøgden. Har spurt flere personer som har hatt tilknytning til Trones, men ingen vet noe mere om det. Sevald Hage, som arbeidet i firmaet i mange år, kan huske at det ble snakket om det av "gammelkarran" på bruket.I bildet kan en se lensa i Fleskhusbukta med tømmer. Videre gårdne Sem og et hus oppe i dyrkajorda oppover til vesntre i bildet som nå er vekk. Videre kan en se taugbanen fra bruket til Flisstasjonen pved jernstasjonen på Fleskhus.    
Uke 1906   Jernbanestasjonen            
   Over skinnegangen på Øra og rundt om. Klikk på "Full skjerm" symbolet opp til høyre i bildet.
Hold nede venstre musetast og beveg musa i alle retninger. Zoom inn/ut med musehjulet.  
Uke 1906   Ingvald Kalseth's butikk på Ørmelen i 1950-åra    Postkort utlånt av Arne Østråt.        
Verdal Samvirkelag kjøpte butikken av Kalseth i 1957 og etablerte Ørmelen Filial. Kalseth fikk stilling i Samvirkelaget. Vegen på bildet er den gamle riksveg 50.    
Uke 1905   Isen har tatt den gamle Ørbrua av tre i 1926            

Bildet er tatt mot Ørmelen. Etter denne store ødeleggelsen ble det lagt ut treplanker på jernbanebrua slik at man kunne ta den i bruk til "vanlig ferdsel". Gående, syklende og hest og vogn fikk ferdes på brua. Melka måtte fram til meieriet! Skoleveien for melaungan måtte også  gå over jernbanebrua. Det ble selvsagt satt ut vakthold mens denne trafikken pågikk.
I 1930 fikk vi endelig en bro av stål. 

    
Uke 1905   Skihytta på Volhaugen i 1939.            
På den tid gikk ørabyggin på ski heimant.Tydelig at skihytta var et meget populært utfartssted for folk på den tid. Utlånt av Aud Storhaug. Fotografen er Sturla Rindsem.    
Uke 1904   Graving av tomt for ny Sparebank i 1958            
    
Uke 1903   Sagamarsjen 1971    Foto av Harald Wågø        
Her er deltakerne på veg fra Kvernmoen nedover mot brua over Kverna for så å komme opp til vegen på Årstadbakkan som er synlig i bakgrunnen.    
Uke 1903   Anders Vandvik som rekrutt ca 1920            
Født i Leksdalen 1899, død 1984. Her som rekrutt ca 1920. Han ble ansatt som lærer i Helgådalen - Vera i 1928 etter lærereksamen på Levanger. I 1935 ansatt i kretsene Stiklestad - Haukå. Fram til han ble pensjonist underviste han på de fleste skoler i kommunen. Ingen har vel fotografert så mye fra dagliglivet i kommunen som han. Utallige er bildene fra begivenheter, arbeidslivet, portretter, gruppebilder, og ikke minst av skoleklassene han underviste. Det være seg i klasserommet eller på turer. Takket være Vandvik`s bilder kan en dokumentere mye av det som skjedde "i bøgden" i hans voksne liv. Som en ser av bildet var kameraet også med under miltærtjenesten. Utlånt av Liv Liberg    
Uke 1902   Russiske krigsfanger sammen med John Dillan Fra Vuku Røde kors            
Bilde fra inntrykket som møtte Vuku Røde Kors ved første besøk etter freden etter fredsdagen 7. mai. Etter at tyske fangevoktere hadde forlatt leiren etablerte de en ledergruppe blant fangene. Det er vel den som er på bildet sammen med lederen av Vuku Røde Kors, John Dillan, til høyre. Foto av Alv Okkenhaug. Klikk her for å lese om Vuku Røde Kors Hjelpekorps. Fra før hadde korpset sammen med sanitetsforeningene fått tilgang til leiren for matservering. Nedenfor gjengis deler av en artikkel skrevet av medlem Alv Okkenhaug i Verdal Historielags årbok av 1989: Så langt Hovden. Etter hardt påtrykk fra flere hold ikke minst fra Øystein Hovden, ga leirkommandanten tillatelse til å åpne leiren hver dag kl. 17. for bespisning av fangene. Sanitetsforeningene i bygda, sammen med Vuku Røde Kors Hjelpekorps, skulle stå for det hele. John Dillan var i fyr og flamme fra første stund. På møte den 22. februar 1945 blir aksjonen skissert opp for oss. Korpet skulle stå for bespisningen i uka fra 12.-18. mars i første omgang. Å skaffe mat til ca. 320 mann, i en tid der mangelen på mat er merkbar også hos den lokale befolkning, krevde et stort forarbeide av korpsets medlemmer. Husstander ble besøkt på forhand med beskjed om innsamlingsdag. Kjelleren under Verdal Samvirkelags filial i Vuku skulle i tida framover også bli lager og ikke minst kjøkken i humanismens tjeneste. Allerede den 23. februar ble det her saltet ned en halv tønne og en otting (1/2 tønne + en L/8) sild for senere bruk. 2. mars nærmet seg med raske skritt, og vukubyggene fikk besøk av hjelpekorpsmedlemmer som samlet inn mat, og de kom ikke forgjeves. Hjertelaget var stort, og lageret i filialkjelleren fylles opp til glede for kokkene som fant ut at en ukes servering til ca. 320 mann skulle gå greit. Den 11/03 blir det kokt ca. 100 liter bettasuppe for levering neste dag. Menyen for den 13/03 er sildsuppe, og så skifter det til havresuppe, lapskaus og så en omgang med bettasuppe igjen. En betingelse for «apen leir» var at de samme serveringsfolkene var innenfor leiren hver dag. Følgen var at maten fra Hjelpekorpset ble fraktet til Øra i melkespann og levert utenfor leiren til de som sto for serveringen. Vårt oppdrag i forbindelse med russerleiren var i første omgang gjennomført på en meget tilfredsstillende måte, men vi sto parat til neste dyst.     
Uke 1850   Okser på veg gjennom bebyggelsen i Ulvilla    Utlånt av Einar Haugan        
Slike dyr kunne være vanskelig å hanskes med. For å holde styr på dem ble det foruten grime med tau brukt fotband, bind for øynene og som her, "nassiring" festet på en trestang som ble benevnt som "leistång". Karene på bildet er ukjent.    
Uke 1850   Russiske krigsfanger inne i brakka på Ørmelen    Foto: Eystein Ness        
Ikke alle fangene var i slik helsetilstand at de kunne delta i feiringen av freden i maidagene 1945. Foto av John Dillan. Utlånt av Alv Okkenhaug.    
Uke 1850   Innsvatnet og ettermiddagssol på Skarfjellet 27112018    Foto: Eystein Ness        
Bildet er tatt over nausta nedenfor den tidligere 4H-setra ved Sandvika Fjellstue.    
Uke 1849   Over rundkjøringa mot Thorsengården i år 1992    Utlånt av Øivind Holand.        
Til venstre for Thorsengården, Ellewsengården, Verdal Rørleggerforretning (Byggevarer). Til høyre bakenfor, Johnsborggården. Alle er jevnet med jorden og det er bygd boliblokker på tomtene.    
Uke 1849   Innsvatnet fra St. Olavs bru 27. november 2018    Foto: Eystein Ness        
    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Klikk p� bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Stiklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.