Stort  bilde            Tilbake                
21/03/2019   Demonstrajon av fjellslått i Finnvola 1983