Stort  bilde            Tilbake                
23/03/2019   Inskripsjoner i fjellet ved Merkesdalen