Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1952   Snøscooteren hans Per Ward            
Denne doningen er heimgjort i Strådalen av Per Ward. Den oppbevares ved museet på Stiklstad. Utlånt av Stiklestad Nasjonale Kultursenter.    
Uke 1952    Inhalasjonsapparat fra 1920    Foto Ole Morten Larsen        
Ved astma var inhalasjon med "jodkalium, atropin, røken av salpeterpapir eller en blanding av nitras kalicus og strammoniumblade, i nødsfald morphin". Ingen spøk å være syk på den tiden. Apparatet er utstilt på sykehuset. Opplysninger fra Steinar Nakrem.    
Uke 1952   Kunst i skum nedenfor Gråtøyfossen i Inna.    Foto Eystein Ness        
Hva dette kan assosieres med er opp til den enkelte.    
Uke 1952   Rinnelva fra Hallbakkan 3. september 2017    Foto: Eystein Ness.        
Etter mange års krangling mellom Levanger og Verdal ble det høsten 1987 enighet om hvor kommunegrensa skal gå. Det var visstnok et kaffemøte mellom ordførerne som var grunnalegt for enigheten. Tror verdalingen som vanlig lot levangsbyggen få viljen sin. Grensen mellom de to kommunene følger Rinnelva. Men ser en på bildet dreier elva en skarp sving nordover mot Havfrua før den møter fjorden og den flytter seg stadig nordover. Utløpet pr. 1987 ble fastsatt som grense, men ut fra bildet var det naturlig at elva rann rett ut i fjorden lenger sør i tidligere tider og ikke tok skarpsvingen til høyre. På den nordlige halvkule graver elver mer på høyre enn på venstre bredd, og omvendt på den sørlige. Mange store elver har derfor sletteland med forlatte løp til venstre, men en bratt kant på høyre bredd. Dette iflge. Baers Lov som ble fremsatt av Karl Ernst von Baer, mens fenomenet er beskrevet av blant andre Albert Einstein. Og disse to herrer hadde det vel noenlunde greit oppi topplokket.    
Uke 1952   Jul igjen på Stiklestad 3. desember 2011        Foto: Ole Morten Larsen    
Jul i Gjersinghuset. Oppvasken venter..    
Uke 1951   Juletresalg på Minsås plass i 2009.    Foto: Ole Morten Larsen        
Hvorfor vente med å kjøpe juletrær? Kjøp nå mens utvalget er på topp og stressnivået er lågt, og treet "står seg" fint en uke, hevder disse tre herrer. Fra venstre Arve Melby, Joar Vådal og Ivar Lerfald.
Det er spørsmål om det blir jultresalg her i år. Coop "tar jo livet" av juletreprodusentene.     
Uke 1949   Fra Moparken mot Melastua            
Med båtopptrekk i området ved der Poltergeist er i dag. Videre utover ser en de snaue Mikvoldmelene. Bildet etter Olga Anderson antas å være tatt før eller like etter krigen.    
Uke 1949   Hva er dette?            
Med Magnus Julnes som kjentmann dukket dette merkelige byggverket fram i bratthenget på nordsiden av Bynahangan. Mosegrodd skjerming oppmuret av menneskhånd. Men hva det er, når muringen har skjedd, og hva det er brukt til er ukjent. Det mest nærliggende er å tro at det var et skjul i forbindelse med jakt. Dalen nedenfor kan ha vært en naturlig overgang for storvilt. Men hvem vet, det kan være bygd til annet formål?    
Uke 1948   Verdalselva gjennom sentrum rundt 1968            
Bildet gir en god dokumentasjon på hvordan områdene på østsiden av elva så ut før forbygging og oppfylling.    
Uke 1946   Fra det stor politiske folkemøte på Stiklestad 4. eller 5 juli 1882            
Til møtet kom ca. 5000 mennesker hvor Bjørnstjerne Bjørnson og Erik Vullum var hovedtalere. På bildet sees Bjørnson på talerstolen til venstre. Nær Bjørnson står fru Caroline Bjørnson og Bjørnsons mor. Redaktør O. Thommesen fra Oslo står til venstre for fru Bjørnson. På den andre talerstolen står dirigenten A. O. Quam. Til høyre for ham sees Peter Holst (i lys dress) og bak ham urmaker Endre Syrstad. Mannen i hvit hatt er N. C. Lynum fra Levanger. Mellom Lynum og Holst står farger Johan Moe, Levanger, mens H. K. Foosnæs lener seg ut på høyre side. Under oppholdet overnattet Bjørnson på Vestre Hallem. Opplysningene er fra et gammelt avisutklipp derfra. Bildet er oppfotografert av Henning Anderson. Utlånt av SNK.    
Uke 1946   Rodeo i Leirådalen i 2010.            
Tonje Hallem Østvik rir på sin tamme gris.    
Uke 1946   Skillevatnet med Mannshaugan i horisonten    Foto Eystein Ness.        
Speilblank vannflate gir fin stemning en finversdag i november.    
Uke 1946   November 2009.    Foto Eystein Ness.        
En tur på nylagt is er gøy. Men er det tiur eller røy ?    
Uke 1945   Bygging av hengbru over Skjækra ved Kulslivollen i 1972            
Terje Reitan, som har lånt ut bildet, i gang med å lage "dekke" på brua. Det ser litt tvilsomt ut i forhold til HMS.    
Uke 1945   Kornkø til Kornsiloen først i 1950-åra.    Foto Olav Johansen.        
Tidfestes ut fra at ny riksveg 50, som ble åpnet i 1957, ikke er påbegynt og huset til kommuneingeniør Hindøy er bygd.(oppsatt i 1948.).På bildet er det mange eiendommer som ble solgt og sanert i forbindelse med nybygging av forretninger. Et bilde som dokumenterer sentrumet på Øra for snart 80 år siden.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Database Error: Unknown column 'Logo' in 'order clause'