Stort  bilde            Tilbake                
06/01/2020   Inskripsjoner i fjellet ved Kong Karl Johans veg.