Stort  bilde            Tilbake                
25/12/2019   Rinnelva fra Hallbakkan 3. september 2017