Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 2019   Tuset Søndre 14. mai 2018.    Foto Eystein Ness        
En stille vårmorgen i de vårgrønne omgivelser sett fra Haukåsiden. Gården er en av de siste før en kommer til Henning.    
Uke 2019   Stiklestad 9 mai 2017.    Foto Ole Morten Larsen        
Stiklestad 9 mai 2017. Det er ikke store endringa på 2 år.    
Uke    Hjulryttere III    Bildet utlånt av Bo Suul        
2. hjulrytterkompani ved rekruttskolen på Rinnleiret under øvelse på Stjørdal i 1915. De laget spinkel bro laget av planker og tømmerstokker for å krysse Stjørdalselva. Ole Marius Suul var vistnok offiser ved denne avdelingen.    
Uke 2017   Vuku sentrum mellom 1925 - 1930    Etter Karle Jensvik        
Parti fra Vuku, årstall ukjent. Lite bebyggelse til venstre i bildet, gammelskolen er bygd, gammel bro over elva. Kjetil Dillan har denne kommentaren: Bildet er nok tatt mellom 1926 og 1930 et sted. Skolen lengst unna oppå Ekerbakken, er oppført 1920."Karenstuggu" som er på andre siden av vegen ble flyttet nedpå Øra "først på" 30-tallet, som det står i VH årbok 1987 i en arikkel av Svein Haugan om Håndtverkere på Bredingsberg. Videre kan jeg ikke se eiendommen "Solbakken" oppført i 1926, som skulle vært synlig i ytterste venstre kant på bildet. Hvis den eiendommen er utenfor billedkanten, har vi slingringsmonn på 1920 til 1930. "Karenstuggu er samme hus som "Fagerhein" gnr 18 bnr 15 på Øra. I Norges bebyggelse står det at den er oppført i 1930.Tror vi lander på ca 1925-30. KLIKK på lupen.    
Uke 2017   Kvit Blåveis fra Vinne.    Foto: Eystein Ness        
    
Uke 2017   De 4 broene i ett og samme bilde    Fotograf Trygve Forberg        
Bildet er tatt fra Helloporten. Klikk på lupen!    
Uke 2016   MInsasgårdene i oktober 2013    Foto Eystein Ness.        
Minsas vestre, nordre og søndre med Minsåsåsen og Våttåhaugen i bakgrunnen.    
Uke 2016   Orvillddammen i Vera i 1939.    Utlånt av Værdalsbruket.        
Dammen ble bygd i 1912 og i 5 år foregikk hogst av grov fjellgran i området. Virket ble nedfløtt i Orvinbekken til Veresvatnet. Når damvatnet ble sluppet grov bekken nye og flere leier i grusbankene ved vatnet og det forårsaket problemer med fløtingen. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Beliggenhet : Klikk her.    
Uke 2016   Rødsildre ved Brudesløret i Sul har fått besøk av to Admiraler 3. mai 2017    Foto Eystein Ness        
Rødsildra blomstrer som aldri før i berga mellom Driva og Brudesløret og i solskinnet våkner sommerfuglene til liv igjen. En nøysom plante som lever under karrige kår.    
Uke 2016   Grensetreff 2010    innsendt av Kjetil Aarstad        
Hester og ryttere tar en fortjent pust i bakken før grensetreffet.Karolinerittet ble startet i 1996 og etter innvielse av karolinerprosjektet i 2000 ble vi enig med Joacim Nessil,som arrangerer karolinerrittet, om at vi skulle møte dem på grenserøys 165 B siste dagen på rittet.Vi trommer sammen en del ryttere (fra 10 - 20) som årlig tar turen over fjellet. I år var det 9. gangen med hest. Tidligere har Kjell Minsås møtt rittet til fots ved grensen. Det er ingen organisasjon som står bak, men det har utspring fra De Verdalske Befestninger. Karoliner rittet er innom Feviken siste helga i Juli og vi møtes årlig Tirsdagen etter.Bilde    
Uke 2015   Veresbygg på veg til tømmerskogen på vårsnø ca 1918            
Det var vanlig plassere bakstøttingen oppå framstøttingen når det ble kjørt i "tommingom". Gudrun Tronsmo mener bestemt at den bakerste er hennes far Ingvald Tronsmo og den fremste er hans bror, Johannes Tronsmo. Fra Svein Guddingsmo har en mottatt følgende kommentar: Det ble nok brukt litt forskjellige navn på de to doningene, men her omkring hette det "støtting og bak-kjølk" (-kjelke). Trur nok de mest brukte navna omkring i bygdene var "bukk" og "geit", bukken gikk først og geita etter, men jeg hørte aldri de navna bli brukt her. Utlånt av Kim Solberg    
Uke 2014   Vuku fra vest med den gamle trebrua    Utlånt av Karle Jensvik.        
Parti fra Vuku, årstall ukjent. Lite bebyggelse til venstre i bildet, gammelskolen er bygd, gammel bro over elva. Kjetil Dillan har denne kommentaren: Bildet er nok tatt mellom 1926 og 1930 et sted. Skolen lengst unna oppå Ekerbakken, er oppført 1920."Karenstuggu" som er på andre siden av vegen ble flyttet nedpå Øra "først på" 30-tallet, som det står i VH årbok 1987 i en arikkel av Svein Haugan om Håndtverkere på Bredingsberg. Videre kan jeg ikke se eiendommen "Solbakken" oppført i 1926, som skulle vært synlig i ytterste venstre kant på bildet. Hvis den eiendommen er utenfor billedkanten, har vi slingringsmonn på 1920 til 1930. "Karenstuggu er samme hus som "Fagerhein" gnr 18 bnr 15 på Øra. I Norges bebyggelse står det at den er oppført i 1930.Tror vi lander på ca 1925-30.    
Uke 2013   Hvil ved Stormosætra i 1918.            
Soldater fra Vaterholmen tar en hvil under skiutmarsj i april 1918. Ut fra annet navnsatt bilde mener en at han fra venstre er en Lein og han nr to er Brovold. Utlånt av Foreningen for bevaring av De Værdalske Befæstninger    
Uke 2013   Blomsterbukk under formering    Foto Eystein Ness        
Myrhatt ser ut til å være en populær våtmarksblomster som tilholdssted for sommerfugler, innsekt og andre småkryp.    
Uke 2013   Bølger, solskinn og kvite skyer gir Tindbrua et fint mønster.            
Foto Ole Morten Larsen    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Database Error: Unknown column 'Logo' in 'order clause'