Stort  bilde            Tilbake                
26/04/2020   Kvit Blåveis fra Vinne.