Stort  bilde            Tilbake                
09/05/2020   Stiklestad 9 mai 2017.