Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 2010   Tyskere på Nybygget 1941    Utlånt av Jørgen Suul.        
Under en fødselsdagfeiring her den 21. juni 1941 med 12 innbudte gjester ble selskapet avbrutt av en rassia av tysk militærpoliti. Begrunnelsen for rassian var at selskapet var "tyskfientlig". Alle ble kroppsvisitert uten at noe ble funnet. Selskapet kunne fortsette etterpå men lensmann Suul som var i selskapet ble med tyskerne tilbake til Øra. Tyskerne var vistnok tipset om selskapet. Den som er interessert finner mere om denne hendelsen i bindet "Krig og Okkupasjon" av verdalsbøkene.    
Uke 2009   Mor med barneflokk på Garnes Øvre 1919            
Bildet synes å være av fru Gunhild Malvina Haugen, gift med sersjant Johan Ræder Haugen, og deres 9 barn. I skoleprotokollen for Garnes for skoleåret 1918/19 finner vi de tre eldste barna (de største på bildet ?):Gudveig, f. 25.1.1906 (bakerst til høyre),Alfhild, f. 1.2.1907 (mellom mora og Gudveig), Harald, f. 2.1.1910 (bakerst til venstre) I kirkeboka for Vuku er innført under fødte: Erna, f. 10.1.1919 på Garnes øvre, foreldre sersjant Johan Ræder Haugen og Gunhild Malvina, f. Andersen. Det er anført at de har 8 barn fra før. (Det er vel Erna som sitter på fanget til mora).Om foreldrene: Johan Ræder Haugen var f. 27.3.1884 på Hassel i Rissa, foreldre husmann Ole Petersen og Helene Haagensdatter. I 1900 var han elev ved overkonstabelskolen ved Agdenes befestninger. Gunhild Malvina var f. 1887 i Kristiania, foreldre Ole Andersen, f. 1858 i Næs, Hedmark, og hustru Andria, f. 1860 i Eidsvold. I 1900 bodde denne familien på Kongsvinger, og faren var kjelsmed på jernbanen.Det ser ut at familien Haugen bodde på Garnes kun i skoleåret 1918/19, og at bildet derfor er tatt sommeren i 1919.NB. Ektemannen var registrert med navnet sjt. Haugen har tjenestegjort på Hegra men ikke i Verdal. Rullen viser Sersjant vernepliktig 18. Festningskp.1.1.11. Johan Ræder Olssøn, Rissen. Hegra festning 1900-1911, 216 dg.+ nøytry. 1916 41 dager. Rullenr. 27031884 Stadsbygd. Opplysningen gitt av Magne Årstadvold og Olav Nyberg, sistnevnte fra Foreningen For Bevaring Av De Verdalske Befæstninger    
Uke 2008   Bygging av nystua på Lågnes i 1945    Utlånt av Olav Svedjan        
Andre byggemetoder på den tid og det var heller ikke de samme sikringstiltak for snekkerne.    
Uke 2007   Edelgrana blomstrer ved elvepromenaden     Foto Eystein Ness.        
I følge Skogfrøverket er grana avhengig av høye juli temperaturer året før for å blomstre. Og det bør dessuten være litt tørt - for at knopper som ellers ville blitt såkalte vegetative knopper - det vil si vanlige barnåler - utvikles til blomsterknopper. Her i området er det sju år eller lenger mellom hver gang det er frøår. Om det blomstrer så er det ikke sikkert det blir frø.    
Uke 2007   Tidlig vinter ved Rundhaugen på Øra    Foto etter Olga Anderson.        
Med "koinnstaur" og skiløyper side om side. Bildet er trolig fra 1946.    
Uke 2006   På bærtur i 1950-åra.    Utl.: Aase Gulbrandsen Kristoffersen        
Med sykkel oppover Hallbakkan på bærtur i Ravlomarka. Odd og Aase Gulbrandsen fra Ydsedalen. Andre tider!    
Uke 2006   Jernbanebrua over Rinnelva    Foto Ole Morten Larsen        
I Verdalsguiden leser vi: Brua over Rinnelva ble bygget uten forsinkelser av noe slag. Pga. mølla og sagbruket ved fossen ovenfor jernbanetrasseen ble det på søndre brukar også laget en vei på forstøttningsmur av muret naturstein. Denne veien er fortsatt synlig. Brua over Rinnelva stod ferdig i mars 1903. Klikk på Verdalsguiden og Samferdsel for å lese mer jernbanebygginga.    
Uke 2006   Kavalerist foran Stiklestad kirke ca 1925    Utlånt av SNK.        
Thomas Berg opplyser at navnet på den uniformerte hornblåseren er Ludvig Krokstad. Tidfesting ut fra andre bilder fra Rinnleiret tatt i 1925. Kirka så slik ut før den ble restaurert og ombygd til 900-årsjubileet i 1930. Bilde fra fotograf Henning Anderson.    
Uke 2006   Redningsaksjon i 1947    Utlånt av Arve Haldorsen        
I februar 1947 omkom seks svenske skiturister, to damer og fire herrer, under sterk kulde og storm i fjellområdet mellom Mansjøn og Anjeskutan. Folk fra Vera deltok i leteaksjonen og var med å dro fram de omkomne til Anjesågen (ligger ved vegen til Kall like før vegen tar av til Ottsjøan) etter de var funnet. Ingvald Heine Tronsmo er mannen med den sorte lua nr 4 fra høyre. Opplysninger hentet fra boka om Vera kirke.    
Uke 2006   Veteraner    Utlånt av Oddbjørn Øgstad        
Skientusiaster fotografert etter innkomsten på Gelinerennet 1980. Fra venstre Ola. Hans og Gunnar Eng og til høyre Tollef Øgstad. Sistnevnte var i sin tid ekspert på å reparere brukne treski.    
Uke 2006   På tur til bærskogen            
Sverre Gulbrandsen med ryggsekken på bagasjebrettet for å plukke bær. Bildet antas å være fra 1940-åra. Det var vel ikke bare å gå på Mega for å få tak i syltetøy og saft på den tid. Folk måtte bruke det som naturen ga.    
Uke 2005   Verdalssmia og Ottar Nordseth Glass i 1992            
Store forandringer siden 1992. Smia og Glasmesteren er borte og huset revet. Kvislatunet har kommet etterpå. Kraftgrønt er ombygd til butikker og leilgheter. Utlånt av Øivind Holand.    
Uke 2004   Brudeferd i 1930.    Utlånt av Oddbjørn Øgstad        
Bryllup på Hegstad 4. juli 1930. Brudepar, Einar og Maria Hegstad. Brurkjører, Einar Stiklestad og brurpynter Marie Skultbak. Stående fra venstre: Per Stiklestad, Tollef Øgstad, Hilmar Skultbak og John Skavhaug.    
Uke 2004   Svorkmosteinen fra 1877 på Sagvoldhaugen.            
En av de to inskripsjonen som bergmannen Ole Kristoffer Svorkmo fra Orkanger laget i Helgådalen den tiden han var stiger i Malså gruver. Den andre inskripsjonen fra 1880 finnes i Haukberget på Sagvoldvola. Begge ikke langt fra Malsågruvan. Han og kona Johanna hadde fire barn som alle ble født enten i Malsådalen eller under arbeid ved Nikkelverket i Skjækerdalen. Les mye mere om denne mannen og familien i jubileumsnr. av Helgådalsnytt fra 2011.    
Uke 2004   Med kaffekverna i fanget            
Interiørbilde fra kjøkken omkring 1922. Lovise Langli Haugdahl sitter og maler kaffe foran den svære ovnen med flere innlegg. En mener at bildet er fra Nor-Leksdal skole og at Lovise var gift med læreren Ole Haugdahl som sluttet i kretsen 1923. Glassplatenegativ etter Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg.<br>Det ramla og skramla i bestemors gamla, ovanfor knea og nedanfor navla", hva er det? Ei gammel gåte, med kaffekverna som svar.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Database Error: Unknown column 'Logo' in 'order clause'