Stort  bilde            Tilbake                
03/03/2020   Tyskere på Nybygget 1941