Stort  bilde            Tilbake                
06/03/2020   Trøgstadaunet i leirådalen 1962