Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 2050   Konfirmasjon i Stiklestad kirke 1912.    Bilde etter Olga Anderson        
Presten som konfirmerer er vel Erik Vel. I tilegg til prestegjerningen var han aktiv i politikken som både ordfører og varaordfører. Ser en på interiøret så var det langs nordvegg galleri som i forbindelse med restaureringen til jubileet i fjernet.    
Uke 2049   Helge Dillan på veg oppover Sogna ca år 1917            
I følge Ingolf Dillan hadde Dillan lærerpost i kretsene Sul og Årstad i 1917 og 18. Så bildet er vel tatt nedenfor Kleivdalen når han er på tur til Sul. Utlånt av Liv Holmlimo.    
Uke 2048   Den første traktor i Verdal i 1944.    Foto av Ole Snekkermo.        
Bildet er tatt under pløying på Fæby og det er John Fikse som er sjåfør. Ut fra at det er montert knottgenerator på doningen må bildet være tatt under krigen.    
Uke 2047   Birger Stene på fløtingsdammen ved Østre Drivsjø            
Dammen ble bygd i 1915 i forbindelse med fløting av tømmer fra Verdalsbrukets drift i Juldalen. Rester av dammen står den dag i dag.
Bildet som er utlånt av just Roar Wohlen er vel fra først i 1960-åra.
Nordre Drivsjø (Zoome inn og klikk på bildet)    
Uke 0901   Første skoledag ved Ness skole i 1955. Alle elever med sine            
Alle elever med sine mødre   Navnpekere: Eystein Ness - Utlånt av Villy Kvernmo 
Uke 2047   Veg til Strådalen i 1955.    Utlånt av Evald Lundkvist        
Bildet er fra Strådalen når det ble bygd ny veg dit.Fra venstre; Peder Ward, Albert Ward og Evald Lundkvist som var sjåfør på veghøvelen eller "skråpa" som det sies lokalt. Denne var den første veghøvelens som ble anskaffet av Verdal kommune. Det skjedde 9. september 1953.    
Uke 2046   Maurtue    Bildet tatt av Svein Guddingsmo        
Tom bolig. Flytta på Øra kanskje?
Personen på bildet er Einar Melby (95).    
Uke 1044   I lystig lag på Plassa ved Kleppen omkring år 1925 .            
   Navnpekere: Eystein Ness - Utlånt og navnsatt av Bjørg Marken. 
Uke 2045   Ørmelen i høstfarger sett fra gammelbrua            
    
Uke 0850   Framhaldskolen i 1960 .    Navnpekere: Eystein Ness        
   Navnsatt av Leif Åge Rindsem. Da en ikke kjenner etternavna på alle i dag har en brukt navna når bildet ble tatt.  
Uke 1042   Damer og barn ved Stene rundt 1920.    Navnpekere: Eystein Ness        
   Utlånt av Ingrid Venås. Hjelp til navna fra Magnhild Stene og Mona Stene Brenne. 
Uke 2038   På tur til Liavollen omkring 1951.    Navnpekere: Eystein Ness        
   Liavollen som i flg «Seterboka» ligg sørøst for Bjørkvatnet var vårseter til Vester-Sundby. Når sommeren kom i fjellet ble buskapen flyttet fra denne vollen til Sundby-Feren. Husa på Liavollen, nedlagt omkring 1880, har naturen tatt tilbake. Bildet utlånt av Torbjørn Ness. 
Uke 2044   Kjøring med firehjulsvogner gjennom Vuku ca år 1917            
I følge tekst som følger bilde skal det være melkkjøring. Utlånt av Liv Holmlimo. Skulle gjerne ha visst navna på personene, men bildet er 100 år så det er vel tvilsomt at noen har kjennskap til dem. Fotografen er Ole Snekkermo.    
Uke 1144   Ansatte ved Norum Bensinstasjon omkring år 1953             
Stasjonen er nyåpnet og drosjesentralen har flyttet inn i nye lokaler   Navnpekere: Eystein Ness - Stasjonen er nyåpnet og drosjesentralen har flyttet inn i nye lokaler. Utlånt med navna av kjell Norum. 
Uke 1004   Verdal`s herreturnere i 1948.    Navnpekere: Eystein Ness        
   Hentet fra jubileumsskrift Turnforenings 25 årsjubileum. Hjelp til navnsetting, Kari Nordli. 
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Database Error: Unknown column 'Logo' in 'order clause'