Stort  bilde            Tilbake                
27/11/2020   Den første traktor i Verdal ca 1944