Stort  bilde            Tilbake                
16/11/2020   Veg til Strådalen i 1955