Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness
AmazingCounters.com


 Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 32   Innover mot Havfrua    Bilde etter Olga Anderson.        
Eksakt når bildet er tatt er usikkert men senest i 1950-åra.     
Uke 32   Holmen gård i Vuku før restaureringen            
Holmen Gård er en herskapelig storgård fra 1840-årene og er hovedsete for AS Værdalsbruket. Nicolai Jenssen kjøpte Verdalsbruket i 1832 og nybygger gården der hvor den ligger i dag. Bakgrunnen for flyttingen skal ha vært et karjolvelt i de bratte bakkene opp til gården. Hovebyggningen er tegnet av en tysk arkitekt, Meinhardt. Han hadde hatt 5 års praksis hos slottsarkitekten i St. Petersburg før han slo seg ned i Trondheim. Både husets form og fine detaljer ute og inne tyder på at han har hatt russiske landsteder som forbilder. Hovedbygningen står på ca. 1 meter tykk gråsteinsmur. Alle husets vegger, både ytre og indre er laftet av øksehogd tømmer. Opprinnelig var det synlige tømmervegger på noen rom, for øvrig tapet. Før tapetsering ble tømmerveggene rappet med leire. I spisesalen ligger det opprinnelige grangulvet. Gården har vært sjefsbolig fra 1908 til 1992. Før dette var det familien Jenssens sommersted. Familien Jenssen eier Værdalsbruket frem til 1908. I Jenssens periode ble det bl.a. bygget dampsag på Ørmelen til erstatning for fossesagene (1872). Den samlede enhet som Værdalsbruket utgjør i dag, har vært uendret i ca. 200 år når en ser bort fra innkjøpet av eiendommen Færen Nordre fra Selbo Kobberverk i 1861, og utskillelsen av de tidligere leilendingsgårdene med husbehovsskog etter 1912. Navnet Værdalsbruket ble tatt i bruk ca. 1860. Eiendommen utgjør ca. 900000 dekar, tilsvarende 58 % av Verdal kommunes totalareal. Informasjonen er hentet fra Værdalsbrukets nettside.    
Uke    Lyngselva 2016    Foto: Eystein Ness        
Først i juli var det liten vassføring i Storfossen nedenfor Lyngsvollen.    
Uke 31   Olavs Menn i Mjødbollen i Holmekollen 1985    Bilde utlånt av Roar Værnes.        
her i sklia like før de når vatnet under ta sjansen i Holmenkollen. Det ble ingen seier for Mjødbollen som gikk rundt like etter at den nådde vannet. Men de fikk en trøstepremie på kr 1000,-.
VIDEO av Olavs menn «Tar sjansen» i Holmenkollen i 1985     
Uke 31   Barnas Dag 1955 på Elstadtomta    Bilde etter Olga Anderson        
    
Uke 31   Bygging av ny RV50 gjennom Øra ca 1956    Bilde etter Olga Anderson        
Nyvegbakken i bakgrunnen. Her valses grusen ned og det gjøres klart for asfaltering.    
Uke 31   Rasteplassen ved Olavsbrua 22. juli 2016    Foto: Eystein Ness        
Nå er det snart året siden kommune ble varslet om at beleggsteinen på stien ned til handicapplassen ble skadet av vind under høg vannstand. Verdal kommune som leier arealet og som i sin tid sto for bygging av anlegget har ikke løftet en finger for å få det orden igjen. Som verdaling blir en flau over at det skal se slik utrivelig ut. Går det 5 år med planlegging her, slik det tok å få opprustet anlegget ved Olavskilden så er det vel håp at det blir ferdig ca. 2020. Og da er det vel ufremkommelig og igjengrodd. Utedoen ser ut som et frauhus innvendig. En skal "bætterde vårrå trøngan" hvis en skal "hal å hengneppå rauva" slik det ser ut. Fy flate. Når det ikke finnes tiltak for å få anlegget opprustet så er det mye bedre å fjerne alt sammen og la naturen få området tilbake.     
Uke 30   Maggi Berg på rørgaten ved Ulvillberget ca år 1937    Utlånt av Svein Berg.        
Rør med vann fra Rønningsdammen til kraftstasjonen i Ulvilla.    
Uke 30   Flom og isgang i Elnesgrenda i Helgådalen år 1962.    Utlånt av Inge Nymoen.        
Østenfor Elneshøgda.     
Uke 30   Ilter humle ypper seg    <== Klikk     Foto: Eystein Ness        
    
Uke 30   Karl Olsen Klefsås ca 1914    Bilde utlånt av Ella Aune.        
Han var med faren Ola(som var bergarbeider) fra Jämtland til Dalbakken i Røesgrenda hvor han var husmann i noen år. Faren ble gift med Beret Marta Pedersdatter Røsvald i 1898. Karl var født i Kall. Han ble invalid i ung alder, men i 1909 kjøpte han Solbu på Nessleira. På papiret var Karl eier, men det var vistnok faren som var driveren. Solgte Solbu i 1926 og Karl flyttet året etter til Nesmoen til Randi og Ragnhild Veie hvor han bodde til sin død i 1939. Begravd ved Vinne Kirke. Faren og stemora Beret flyttet på Øra og overtok gården Skille. Opplysninger hentet fra boka Heimer og Folk i Ness. Bildet utlånt av Ella Aune.    
Uke 29   Traktorforretningen til Ole Selnæs 1955    Bilde etter Olga Anderson.        
Dama på traktoren er Crista Selnæs, kona til Ole.
I bakgrunnen bygger Samvirkelaget Sentrallageret (Framgården).    
Uke 29   Tre bukkene bruse    <== KLIKK på lupen!     Foto: Eystein Ness        
som skal til seters osv.... Bare at her er det vel sau i bildet. Fra Lyngselva 17. juni 2016    
Uke 29   Karer i en robåt på Trones    Utlånt av Oddvar Floan        
Bildet er tatt ved kaia til Trones bruk. Hvem de i båten er vites ikke. heller ikke når bildet er tatt.     
Uke 29   Perlemorvinge på Myrhatt    Foto: Eystein Ness        
Samtlige virket helt paralysert og upåvirkelig av mitt nærvær. Jeg plukket blomstene de satt på som en bukett, men de satt fortsatt like rolig uten å røre seg i minst en times tid. For å avslutte seansen pirket jeg forsiktig på de ved hånden min og de krabbet over dit og der slo de seg til ro en stund før de tok vingene fatt (se neste bilde). Nesten så en skulle tro at de var ruset av nektaren på blomsten..    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk
Klikk p� bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Stiklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.