Stort  bilde            Tilbake                
04/04/2018   Jernbanebrua på Øra er ferdig 1904