Stort  bilde            Tilbake                
28/03/2018   Håkon Den VII Allè 1968