Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
-->
  Søke i verdalsbilder 
            
Loading
   Translate-übersetzen-Traduire


Søk i ukens bilder
Id:  
Kat:
Tekst:    
  Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webmaster:  Ole Morten Larsen

 Bildemaster:  Eystein Ness
     Aktuelt                                      
AmazingCounters.com

 Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
Uke 30   Karl Olsen Klefsås ca 1914  Bilde utlånt av Ella Aune.      
Han var med faren Ola(som var bergarbeider) fra Jämtland til Dalbakken i Røesgrenda hvor han var husmann i noen år. Faren ble gift med Beret Marta Pedersdatter Røsvald i 1898. Karl var født i Kall. Han ble invalid i ung alder, men i 1909 kjøpte han Solbu på Nessleira. På papiret var Karl eier, men det var vistnok faren som var driveren. Solgte Solbu i 1926 og Karl flyttet året etter til Nesmoen til Randi og Ragnhild Veie hvor han bodde til sin død i 1939. Begravd ved Vinne Kirke. Faren og stemora Beret flyttet på Øra og overtok gården Skille. Opplysninger hentet fra boka Heimer og Folk i Ness. Bildet utlånt av Ella Aune.    
Uke 29   Traktorforretningen til Ole Selnæs 1955  Bilde etter Olga Anderson.      
Dama på traktoren er Crista Selnæs, kona til Ole.
I bakgrunnen bygger Samvirkelaget Sentrallageret (Framgården).    
Uke 29   Tre bukkene bruse  <== KLIKK på lupen!     Foto: Eystein Ness      
som skal til seters osv.... Bare at her er det vel sau i bildet. Fra Lyngselva 17. juni 2016    
Uke 29   Karer i en robåt på Trones  Utlånt av Oddvar Floan      
Bildet er tatt ved kaia til Trones bruk. Hvem de i båten er vites ikke. heller ikke når bildet er tatt.     
Uke 29   Perlemorvinge på Myrhatt  Foto: Eystein Ness      
Samtlige virket helt paralysert og upåvirkelig av mitt nærvær. Jeg plukket blomstene de satt på som en bukett, men de satt fortsatt like rolig uten å røre seg i minst en times tid. For å avslutte seansen pirket jeg forsiktig på de ved hånden min og de krabbet over dit og der slo de seg til ro en stund før de tok vingene fatt (se neste bilde). Nesten så en skulle tro at de var ruset av nektaren på blomsten..    
Uke    Fem Perlemorvinge på hånden  Foto: Eystein Ness      
Etter et lengre opphold på blomsten Myrhatt synes de å være paralysert. (se forrige bilde).    
Uke 28   Stopp ved Skjækerfossen på tur tul Vera ?     Utlånt av Inge Nymoen.    
Litt usikkert i hvilken anledning, men mest trolig er det de prominente gjestene fra fylkesmannen og vegsjefen i forbindelse med åpningen av ny bru over Strådøla ved Sisselvollen i år 1956 som har tatt en pause her. En annen mulighet er kommunestyrerepresentanter som tar en pause på tur til møte på Tronsmoen i 1955. Drosjesjåfør Martin Holmen er på bildet.     
Uke    Fjellbloddråpesvermere  Foto: Eystein Ness      
Denne arten er knyttet til fjellet, og kan finnes ganske høyt opp der det er lite vegetasjon. Larvene kan leve på mange ulike planter, mest på krekling. De bruker to eller tre år på utviklingen. De voksne sommerfuglene svermer i solskinn en gang mellom juni og august, men på en lokalitet er flygetiden ganske kort, høyst to uker. Bestanden varierer kraftig fra år til år, dette synes i alle fall delvis å ha sammenheng med smågnager-syklene fordi store smågnager-bestander dreper mange av larvene. Larven forpupper seg i en hvit, vanntett kokong på et strå like over bakken. I Norge finnes den trolig i alle fjellområder, og kan enkelte år være meget tallrik. Dette ifølge Wikipedia.    
Uke 28   Saging på Haukåsaga rundt 1977.  Bildet utlånt av Nils Ragnar Stensø Skjørholm.      
Han som mater saga er Alf Moe. Tydelig at det er på vinters tid, han har "ørlappan ne og blavåtta på fingran".     
Uke 28   Aktivitet på Kverner 6. juli 2016  <=== klikk på lupen    Foto: Eystein Ness      
Bildet er fra Våttåhaugen    
Uke 27   Oppstilling for tog ved Herredshuset  Bilde etter Olga Anderson.      
Legg merke til plakaten hvor det står skrevet Verdal Idrettslag Stiftet 20-5-1920. Som kjent markerer Verdal i.l. at de er 100 år i år. Etter denne plakaten er det fire år til men det finnes vel en forklaring på at markeringen er i år. (Forløperen til Verdal Idrettslag - Værdalens skilag - er stiftet den 12. februar 1916.) Ukjent når bildet er tatt men i alle fall før midten av 1950-åra når paviljongbygget ble bygd.
25. års jubileet i 1945     
Uke 27   Kjente bygninger på Øra i 1920-åra  Utlånt av Inge Nymoen.      
Nærmest står skolebygningen på Øra bygd i 1896 til en pris av ca. kr 7000,- . Skolen inneholdt 4 klasserom og to små andre rom. Den første fastskolen fra 1847 ble ominnredet til lærerboliger. Denne skolebygningen var stuebygningen på Ner-Fåra som ble kjøpt for 180 spd. Med nedtaking, flytting og oppsetting kom prisen på ca. 419 spd. Omkring 1920 ble denne bygning for liten ettersom behovet for flere lærerboliger var økt. I stedenfor utvidelse ble det bestemt å bygge ny og i 1922 ble det Lysgård (bygning nr. to i bildet) oppført i stein. Der var det fire lærerboliger, to for lærere i småskolen og to for lærere i storskolen. Byggmester Paul Gran fra Sjøbygda sto for planene og han var også byggeleder. Prisen ble kr 66147,-. Gamleste skolebygning med lærerboligene ble solgt til Nessbyggin og oppsatt som forsamlingshuset "Heimly". Ut fra året Lysgård ble bygd antar en at bildet er fra slutten av 1920-årene. Skolebygningen fra 1846     
Uke 27   Ørmelen i 1950-åra.  Bilde etter Olga Anderson.      
Bildet er vel tatt i området ved Tangen/Rogntun. I dag står BlocK-Watne husa her i området.     
Uke    Pikelaget i Vuku 12. mai 2016  Foto: Eystein Ness      
Etter hjemmeseieren mot Steinkjer.    
Uke 27   Fløting i Ferlainne  Utlånt av Inge Nymoen.      
Terrenget Helgåa renner gjennom i Ferlainne tilsier at fløting her måtte være den vanskeligste strekningen i Verdalsvassdraget. Når en ser på bildet hvordan tømmeret har kilt seg fast så måtte det være en farlig jobb med å få løst opp bindingen. Men disse karene hadde vel vært "ute en vinterdag før" som det heter. Men så foregikk fløting lenge for det var noe som hette for HMS. Ukjent når bildet er tatt men omkring første verdenskrig hadde Værdalsbruket store tømmer drifter i Veraområdet og inne på svensk område så bildet kan vel være fra den tid og fotografen er mest trolig Ole Snekkermo.     
Uke 27   Blåvingeparing på pekefingeren  Foto: Eystein Ness      
Hektisk aktivitet på kjærlighetsfronten blant Blåvingesommerfuglene på Ørin. Parene vandret fra grasstråa til hånden uten å la seg affisere av noe som helst.    
Uke 26   Samling av damer på Bakketun Folkehøgskole i år 1917  Utlånt av Dagfin Dahl.      
Damene er vel for gamle til å være elever så det er vel kanskje deltakere på et misjonsstevne. Alle har visstnok navnelapp på seg. Klikk på lupen og se om du kjenner navnet på noen.    
Uke 25   Sangere foran Stiklestad Kirke 1918  Utlånt av Dagfinn Dahl.      
Bildet er fra sangerstevne 16. juni.     
Uke 25   Skjetthullet Fellesbeite 17. juni 2016  <==== KLikk    Foto: Eystein Ness      
Fornøyde kyr etter melking. En kan fornemme hvordan det var på setervollen i "gammeltin" når en ser buskap som trives. Ikke mye stress over dem som ligg å ørte her.     
Uke    Hærmanssnasa mai 2016  Foto: Eystein Ness      
Snasa sett fra Guddingsskallen over den ufremkommelige Tverådalen. Til venstre Stor-Havren og til høyre Litj-Havren.    
Uke 24   Snøkjøring med hest på Øra    Bilde etter Olga Anderson.    
Bildt er tatt ved garasjen til Henning Anderson oppover mot Nordgata. Sulgården til venstre.
Navn på alle karene har vi fått "inn" og bildet blir å finne under "Navnsatte bilder" snart.     
Uke 24   Tranekylling på en av sine første svømmeturer.  Foto: Eystein Ness      
Den førstefødte i år. Nyklekt og ikke mer enn en dag gammel og krabaten er svømmedyktig og vil utforske verden. En bekreftelse på at vi mennesker er de mest hjelpeløse som finnes når vi blir født.    
Uke 24   Tranemor er noe aggresiv   <==== KLikk på lupen      Foto: Eystein Ness      
Ikke så rart når en skal passe på sitt reir og venter to små i familien.    
Uke 23   Skogformann Oskar Figenschou på inspeksjon.  Utlånt av Værdalsbruket      
Etter gjennomhugging på Helgåsmoen i 1937.     
Uke    Fiksehøgda mellom Leirådalen og Sør-Leksdalen 7. mai 2016  Foto: Eystein Ness      
Bildet er tatt fra Snauberget, nordøst for Per Johans plass.    
Uke    Myrull ved Gaulektjønna5.juni 2016  Foto: Eystein Ness      
Uvanlig mye fin blomster i år og myrulla er intet unntak.    
Uke 22   Vuku med idrettshallen 15. mai 2016  <=== Klikk her  Foto: Eystein Ness      
Fra Tomtberget.    
Uke 22   Frislepte russiske krigsfange på Ørmelen våren 1945  Bilde etter Olga Anderson      
    
Uke 21   Gammel bil fra 1920- 30 åra.    Bilde etter Olga Anderson    
Personene på bildet er ukjent unntatt Olga Anderson som er den eldste damen. I følge kjøretøyregisteret fra først i 1930-åra er bilen registrert på handelsmann Hilmar Berget.     
Uke 21   Hagtornrust på Einer på Ørin  Foto: Eystein Ness      
Hagtornrust minner om en fingersopp eller gelésopp. Den tilhører rustsoppene som er ganske avanserte organismer der de forskjellige generasjonene lever på ulike verter, denne veksler mellom einer og hagtorn. Soppen overvintrer bare på einer, der det blir dannet flerårig mycel (nettverk av sopptråder). De oransje ”horna” blir dannet når overvintringsstadiet (teleutostadiet) svulmer opp. Teleutosporer spirer og gir opphav til nye sporer (basidiesporer) som spreier seg med vind til hagtorn. Basidiesporene spirer på nyveksten av hagtorn og fører til at blad, bladstilker, årsskudd blomster og frukter sveller opp.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Se Verdalselva fra luften
Klikk på bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Siklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.