Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
  Søke i verdalsbilder 
            
Loading
   Translate-übersetzen-Traduire


Søk i ukens bilder
Id:  
Kat:
Tekst:    
  Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webmaster:  Ole Morten Larsen

 Bildemaster:  Eystein Ness
     Aktuelt                                      
Counter For Site
Visit Counter

 Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1506   Stiklestad 4. oktober 2013  <====Klikk    Foto: Eystein Ness      
    
Uke 1506   Ulvilla ca år 1909  Opplysningene er fremskaffet av Johannes Overmo.       
Bygning nr 1: Badstuhaugen med uthus. nr 2: Klokkarstu. Der har det stort sett butikk vært butikk. Nr 3: Pakkhus og uthus til Klokkarstu. Nr 4:Storstu. Butikk her også i mange år. Nr.5 og 6: uthus til Storstu. De hadde melkkyr i Storstu, og det ene av av disse husene var fjøs. Nr 7: Stabbur til Storstu. Nr. 8: Ikke spesielt navn, men Hanna og Andreas Væren bodde her. Nr. 9: Raskstuggu hvor John Grunnan drev bakeri og butikk. Nr 10: Larshaugen med stuggu og uthus. Nr 11: Bøgsetstuggu med uthus. Nr 12: Trolig Danielstuggu. Nr 13: Stabburet til Bøgsetstuggu. Nr 14: Burstu. Nr 15: Ulvilla skole med uthus bygd 1908.  Stort bilde    
Uke 1506   Svinhamarbekken møter Trondheimsfjorden.  Foto: Eystein Ness      
Lenger oppe, ved Soltun Grendehus har bekken navnet Pålstubekken. Antagelig fordi det sto ei lita stue der med navnet Pålstu like ved der vegen opp mot skihytta tar av fra Volhaugvegen. Den siste som bodde der var Inger Marie Johnsborg som døde i 1948. Klikk her  for artikkel om den lille stuen.    
Uke 1505   Strådalsgårdene i november 2014  Foto: Eystein Ness      
I bakgrunnen Steukern eller Sandfjellet om en vil.    
Uke 1505   Arbeidsfolk i Malsågruver 1917        
Bilder med tilhørighet til Malså gruver. Klikk her.    
Uke 1504   Bussen hans Severin Berg i Ulvilla ca 1939  Utlånt av Svein Berg.      
I utgangspunktet en lastebil, men påmontert «busskapell»     
Uke 1504   Markafossen i Lundselva  Foto: Eystein Ness      
Under krigen foregikk en del illegal maling av korn her i fossene innenfor Marka i Leksdalen.
Flere bilder med tilknytning til Lundselva. Klikk her.    
Uke 1503   Rørgata fra Rønningsdammen   Utlånt av Svein Berg      
Røret fører vann fra Rønningsdammen til Ulvilla Kraftstasjon. Bildet er fra småbruket Ulvillberget hvor det ser ut som røret forsvinner under husa. Gutten er Ivar Martin Gjermstad, sønnen på Ulvillberget. Bildet er fra ca 1937.  Flere bilder som har tilknytning til kraftstasjonen i Ulvilla:  Klikk her.    
Uke 1503   De fire broene over Verdalselva.    Foto: Ole M. Larsen    
Byggeår for broene er 1904, 2001, 1929 og 1972. Klikk på lupen og "scroll" litt nedover.    
Uke 1502   Nestvold 4. oktober 2013  Foto: Eystein Ness      
Flere bilder av Nestvold gård.    
Uke 1502   Utsikten i Malsådalen 1915  Utlånt av Svein Berg.      
En bygning oppsatt i forbindelse med gruvedriften i Malsådalen.
Bilder med tilhørighet til Malsådalen. Klikk her.     
Uke 1502   Verdal handelstand på tur til Stormoen i 1956.    Foto Alf Karlgård    
Handelsstanden på den tid drog ikke på "lengdin" som tilfellet er i dag. Dem har teskje oppi kaffekoppen? På en plakat på veggen står det at nyting av alkohol er forbudt! Utlånt av Asbjørn Karlgård.
Se flere bilder fra denne sammenkomsten. Klikk her.    
Uke 1501   Tyske soldater under oppstilling ved Sandvika Fjellstue ca 1943        
Tyskerne hadde stasjonert soldater her under krigen for å kontrollere grensepasseringene. Utlånt av Gunhild Elnes.    
Uke 1501   Ulvilla 1954        
Fargelagt flyfoto med bygninger nummererte. En del er borte i dag. Navna er som følger: Nr. 1. Samvirkelagets filial åpnet i 1933. Nr 2. Hagastua eller Nerbua som det også ble benevnt. Privat landhandel, nedlagt 1958. Oppført ca 1900, ombygd i 1932. Nr 3. lager og pakkhus. Ukjent byggeår. Nr 4. Storstua. Oppført i 1910. Poståpneri i bygningen fra til det bygget ble revet. Nr 5. Uthuset til Storstua, oppført 1912. Bygget revet, trolig samtidig med bolighuset. Nr 6. Larshaugen. Gårdsbruk. Nr 7. Østgrunnan Lille, eller Larshaugen som det benevnes i dagligtale. Låve oppført i 1914. Ukjent når hovedbygningen ble bygd. Nr 8. Ulvilla Kratstasjon tatt i bruk 1914.    
Uke 1401   Godt nyttår!        Foto: Eystein Ness      
    
Uke 1401   Isformasjoner ved Kvernsjøen 8. november 2014  Foto: Eystein Ness      
Klikk på lupen!    
Uke 1452   Verdalsøra Kapell juldagsmorgen 2014  Foto: Eystein Ness      
    
Uke 1452   God Jul fra oss i verdalsbilder.no        
     
Uke 1451   Verdal idrettslag sitt anlegg i november 2014    Foto: Ole M. Larsen    
Den 19. oktober 1923 ble det på et styremøte vedtatt å kjøpe av AS Værdalsbruket 14 mål jord til en pris av kr. 2000.- til idrettsplass. Dermed var avgjørelsen tatt og idrettsungdommen i bygda fikk sin egen idrettsplass. Før banen på Ørmælen ble anlagt hadde laget spilt sine fotballkamper på banen på Fætten. Tidligere var det også fotballplass på Ørin, men den måtte nedlegges da høgspentlinjen ble reist. Idrettsplassen på Ørmælen ble offisielt innviet søndag 20. juli 1924. Apoteker Hjalmar Lydersen en anslående tale, hvori han fremhevt at sporten måtte bli et middel til å utvikle et sundt og harmonisk legeme. En fotballkamp mellom et sammensatt A-B-lag fra Steinkjer og Verdal B ble vunnet av gjestene. Det var hornmusikk av Volhaug musikk-korps under åpningen. Publikumstilslutningen var meget god. A.I.L. "Falk" opparbeidet seg også idrettsplass på. Ørmælen. Den ble innvdet 24. juni 1934. Åpningsprogrammet besto av noen friidrettsøvelser og en fotballkamp mellom Follafoss og "Falk".
De to idrettslagene ble slått sammen like etter krigen.    
Uke 1451   «Arbeidernes» under NKL sitt arrangement i 1955.  Foto Alf Karlgård.      
Johan Solberg fremst i «toget» men i sivil! Flere bilder av Arbeidernes musikkorps. Klikk her.
Utlånt Av Asbjørn Karlgård.    
Uke 1451   Sky over og under Hallemsstøa  Foto: Eystein Ness      
Se flere bilder fra området rundt Hallemskorsen. Klikk her.    
Uke 1450   Flytting av vegvokterbolig 1985  Utlånt av Idar Bakken      
Verdalskrana under flyttingen av vegvokterboligen til museumsområdet på Stiklestad. Her under opplasting i Vaterholmen. Se flere bilder om vegvokterboligen: Klikk her.    
Uke 1450   Snarkjøpet på Ørmelen 1961  Utlånt av Verdal kommue.      
Samvirkelagets tidligere filial på Ørmelen. Nederst i bildet kan en se at det arbeides med å montere "stålfortauer" på yttersidene av Ørbrua. Utlånt av Verdal kommue.    
Uke 1449   Distriktsrenn i Leksdalen 23. januar 1955.        
Nr. 52 er Morten Ward fra Vera.
Oddbjørn Øgstad skrivere videre: Bildene er fra et distriktsrenn i Leksdalen 23. januar 1955, som ble arrangert i fellesskap av Leksdal IL, Stiklestad IL og Verdal IL. Rennet skulle gå som 50 km, men på grunn voldsomt snøfall natta før rennet, så ble det redusert til endrøy 30 km. Har både program og resultatliste fra rennet oppbevart. Nr. 15 er Magnar Ingebrigtsli fra Troll i Rindal,nr. 16 er Sverre Stensheim fra Snøhetta i Oppdal. Nr. 52 er Morten Ward fra Vera, - bak ham nr. 56 Oddvar Nyborgfra Markabygda. De to siste var juniorer og gikk 10 km. Sverre Stensheim vant rennet 27 sekunder foran Magnar Ingebrigtsli. Bildene er tatt ved Fossheim forsamlingshus, hvor start og innkomst foregikk.Kan nevne at forut for rennet så ble det arrangert 50 km i Leksdalen både i 1952 og 1953, - i 1954 var det ikke snø og skiføre i bygda .
Se  flere bilder fra dette skirennet.  Utlånt av Asbjørn Karlgård. Foto Alf Karlgård.    
Uke 1449   Verdal meieri 1953 sett fra vest.  Utlånt av Asbjørn Karlgård. Foto Alf Karlgård.      
Flere bilder med ordet meieri i bildeteksten. Klikk her.    
Uke 1448   Avdukinga av minnestøtta på Lysthaugen 19 mai 1894!!  <===== Klikk      
I flg. Verdalsboka Ras i Verdalbind B, så skal det ha vært omkring 1300 mennesker til stede ved denne høytidligheten. 19. mai i år var dette bildet 120 år!! Dette er et av flere bilder etter Johannes Minsaas som er oversendt fra Auksjonsforretningen Schult_Jessen på Steinkjer.     
Uke 1448   Oline Skansen med bølhånka  Foto av Erling Sommervold. Utlånt av SNK.      
Tre søsken, Borghild, Oline og Johannes bodde på småbruket «Haugan» øst for Levringan. Oline og Borghild sto for fjøsstellet mens Johannes arbeidet i skogen. På bruket var det opptil 14 kyr og ungnaut. Alt arbeid ble utført med «hainnmakt». De hadde ikke hest så høy og korn ble båret i hus. Ikke noe mekanisk der. De bar vann til krøttera med bølhånk fra en kumme nedenfor husa og når kummen gikk tom måtte de hente vannet i Trongdøla. I 1951 fikk de oppsatt nytt bolighus. Men det var et slit det også. Johannes grov ut kjelleren med spade og trillbår. Innlagt vann fikk de først i 1971. Opplysninger hentet fra nabo og boka «Heimer og Folk i Inndalen og Sul». Noe å tenke på?    
Uke 1448   Høvling av Rv 50 ca år 1935  Utlånt av Rolf Krokstad.      
John Solberg kjører "vegskråpa" fra Rinnleiret. Ser ikke ut til å være mye hydraulikk her. Justering av skjæret skjer med ratt og muskelkraft. Både maskin og vegstandard har endret seg på de 80 åra som har gått. Bilder av flere vegskraper.    
Uke 1448   Rimfrosten og sola laget et spektakulært fargespill.    Foto: Ole M. Larsen    
Barfrost i Fjellet. Derfor vart e tur fra Åboveien te Orvilldalen i et eventyrlig flott landskap. Klikk på lupen.
Se flere bilder fra turen.  Se Youtube video fra turen  (velg full skjerm og HD-kvalitet)    
Uke 1447   Kåra i Sjøbygden 1961        
I dag går strandpromenden langs sjøen her. Parkeringsplassen for turgåere og fugletittere ligger rett nedenfor det røde uthuset. Utlånt av Verdal kommune    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Se Verdalselva fra luften
Klikk på bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Siklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.
 
 
 
  Inn etter ZZZZZ i toppen