Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness
AmazingCounters.com


 Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1843   Skive av storgran i Vera år 1924    Bildet utlånt av Svein Væren.        
Ved Reinsmyrhøgda i Vera ble det felt en stor tørrgran som hadde vært ca 30m høg når den var fersk, og det er høgt for en fjellgran. Ved vanlig sagskjærhøgd målte den 120cm i diameter. På grunn av hull i rota var det ikke mulig å regne årringer med 4m oppe i stammen ble årringene talt og en kom til at alderen var ca 450 år. Johannes Væren på bildet felte treet sammen med samen Per Andersson fra Strådalen og Sigurd Johansen Nordvera. Sag på 1,75m ble brukt. Saginga gikk på skift og etter ca. 2 timer måtte kjempen gi tapt og den ble forvandlet til tørrved. Skiva av grana på bildet er fra 4m fra rota så det var et grovt tre. Johannes brukte denne skiva som bordplate mens han bodde i Vera. Opplysninger fra en artikkel i Verdal Historielag`s årbok 1977.    
Uke 1842   Avduking av Karolinermonumentet i Ånn 1899            

I byn Vallan norr om Ånn i Jämtland finns ett karolinermonument rest över de hundratals män ur hären som ska ha dött och begravts i byn.
Monumentet i Vallan restes 1899, efter en insamling som gjorts av byborna. Det består av en tre meter hög sten omgiven av åtta kanoneldrör med handtagen förenade av järnkedjor. På stenen står att läsa:
HÄR HVILA TAPPRE KAROLINER DÖDE 1719
SVENSKA MÄN OCH KVINNOR RESTE STENEN 1899. Les mer.

    
Uke 1842   Flom på Tronesvolden i 1961    Foto av Harald Wågø.        
Isgang i Inna skapte flom på Tronesvolden. Her er vel både folk og fe evakuert. Gården er senere flyttet opp på høyere nivå lenger øst.    
Uke 1842   Armfeltvegen innover Snasadalen.    Foto: Eystein Ness        
Her kom Armfelt med sine soldater når han skulle ta Stene skanse i 1718.    
Uke 1842   Armfeltstolen under Hærmannssnasa 1983    tlånt av Svein Guddingsmo        
Bjørn Årstadvold har tatt plass i stolen som ligg mellom Litj-Havren og Snasa ved vannskillet langs ruten der Armfelt for i 1718. U    
Uke 1842   Soldater ved minnestøtta på Levring ca 1917            
Støtta ble reist som minne etter Stor-Ingvald Pedersen Landfallnesset som falt her 1/9 under kampene mot svenskene under felttoget til Armfeldt i år 1718. Ifølge muntlig fortellertradisjon fikk Ingvald hugget av begge beina mens han satt på hesten. Navna på karene på bildet er ukjent, men det er muligens noen fra Helgådalen her.    
Uke 1942   Per Andersson fra Haugen i Strådalen    Foto: Eystein Ness        
Ungdomsbilde av sønnen til reineier Anders Larsson som muligens var de første som bosatte seg på Haugen nordøst for Strådalen. Trolig ca. 1860. Senere bodde Gunnilla Hansson, eller Finn-Gunnhild som var kallenavnet, i den enkle boligen. Per var "ordningsmann" for lappene som betalte ut erstatninger til norske nordmenn for skader som reinsdyra gjorde på avlinger. Han var reingjeter på Valdresflya i noen år og flyttet i sine eldre år til Rørostraktene. Per var født i 1875 og døde i 1957. Opplysninger fra artikkel om lappiske boplasser langs Strådøla i boka om Vera kirke. Boka er nærmest en bygdebok for Vera. Bildet utlånt av Harald Wågø.    
Uke 1942   Vuku lørdag 6. oktober 2018 da idrettsanlegget ble offisielt åpnet    Foto: Eystein Ness        
Aktiviteten er stor fortsatt i Vuku. Den nye barnehagen er fullført. Vuku har alt som skal til for at unge folk kan etablere seg. Det mangler vel bare byggeklare tomter. Bildet er tatt fra Tomtberget.    
Uke 1941   Mesterverk i skogen    Foto: Eystein Ness        
En kan spekulere hvordan "kangroa" får til å lage spindelveven slik, og ikke minst, hvordan de får til å henge opp byggverket mellom to trær.    
Uke 1941   Isgang over veresvegen øst for Elneshøgda i 1961    Foto av Harald Wågø.        
De to nærmeste heimene er vel Grindstad og Sørmo. Triste greier å få slike ismasser og vatn innover mot husa.    
Uke 1941   Tranemor ved reiret sammen med sitt nye avkom.    Foto: Eystein Ness        
Bildet er fra Gaulektjønna.    
Uke 1941   Kransnedlegging på Vera Kirkegård 24. august 1969    Foto av Harald Wågø.        
Prost Sætevik legger ned krans på minneplate over de som sto i spissen for å reise kapellet i Vera som sto ferdig i 1899. Første gudstjeneste var 18. august. Kransnedleggingen var en del av 70-årsmarkeringen. res. kap. Harald Tollefsen i bakgrunnen.    
Uke 1941   Vera kirke 2. oktober 2018    Foto: Eystein Ness        
Første gudstjeneste i kapellet ble avholdt 18. august i 1899, etter stor innsats av innbyggerne i Vera og andre for å skaffe et gudshus i fjellbygda. Kapellet var skolelokale i Vera fra litt etter 1900 til 1998. Da var det slutt, elevene ble overført til Volden skole. Les om kirka og verasamfunnet i boka Vera Kirke som ble utgitt til 100-årsmarkeringen i 1999.    
Uke 1941   Etter flommen i Vuku siste dagen i januar 2006    Foto: Eystein Ness        
Fotballbanene og hallen er nå hevet 150 cm så dette vil Vukkubyggin unngå i framtida.

Flere bilder av flom i Vuku : KLIKK her. Video av flom 2/10-2015 : KLIKK her.
Video nr 2 fra samme dato: KLIKK her    
Uke 1840   Skjækerdammen ca 1980            
Restene av Skjækerdammen. Den ble sist restaurert i 1956.Bilde fra det arbeidet, klikk her.
Dammen ble bygd i 1916 og var Værdalsbrukets største vannmagasin. Dammen hadde to tappingssluser på 6 meter. Ved full dam var vannstanden hevet med 3 meter og inneholdt ca. 21 mill. m3. vann. Massene fra Verdalsraset var på 55 mill. m3 kvikkleire.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Klikk p� bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Stiklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.