Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
  Søke i verdalsbilder 
            
Loading
   Translate-übersetzen-Traduire


Søk i ukens bilder
Id:  
Kat:
Tekst:    
  Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webmaster:  Ole Morten Larsen

 Bildemaster:  Eystein Ness
     Aktuelt                                      
AmazingCounters.com


 Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1749   Sirkusartisten Lille Lasse fra Leksdalen ca år 1957  Kortet utlånt av Lars Iver Valstad.      
Som bildet viser debuterte Lars Gustav Tuset hos Cirkus Berny i 1956. Kortet utlånt av Lars Iver Valstad.    
Uke 1749   Mastene på Rinnleiret sett fra Børsåsen ca 1960  Bildet ble tatt av Harald Wågø      
Det har skjedd mye på Fætta og Ørin siden dette. Radiomastene ble bygd i 1958.
Se flere biler av mastene på Rinnleiret. KLikk her.    
Uke 1748   Ole Røsten og hesten på Skansmoen ca år 1950.  Bildet over utlånt av Terje Reitan.      
Ole Røsten var født inne i Malsådalen i 1880 og han døde i 1954. Gift med Ingebog Anna Olausdatter Elnesvald. Besteforeldre og foreldre kom hit fra Folldal i Hedmark i forbindelse med gruvedriften. Ole (Ola i dagligtale) var eier av heimen Skansmoen som ligg nordøst for Granfosshuset. Heimen som i dag er fraflyttet må være en av de siste hvor uthus og bolig er sammenbygd. Kanskje skulle den vært tatt vare på for ettertiden. Klikk her for å se et bilde av den.    
Uke 1748   Grensefjell sett fra Drivsjøfjellet  Foto: Eystein Ness      
Med Merraskarfjellet, Storsjøhøgda og Kjølåhaugan i horisonten.    
Uke 1748   Tresking med "blavotta på heinra" og kjettinger på traktoren i januar 1972        
Bildet som er tatt av Harald Wågø, er fra Valsø på Stiklestad og viser vintertresking på tele og barfrost. Dette på grunn av umulige innhøstingsforhold høsten 1971. Kvaliteten på kornet var vel så som så. Mannen på treska er Einar Valsø og han på tilhengeren er Osvald Rye som var driveren på Stiklestad Prestegård. De to eide treska i lag. Klikk her for et annet bilde..    
Uke 1748   Bygningene på Grønås Lappläger i 1972  Bildet ovenfor er utlånt av Terje Reitan      

Ennå står uthusa og bolighuset men i åra som har gått har husa fått medfart av vær og vind. . Det er litt rart med området på Grønås. Selv om det er en 60-70 år siden det bodde folk her så er området omkring husa ikke grodd igjen. Vanligvis tar naturen igjen det som er dyrket når det fraflyttes. Det har ikke skjedd her. Bilde fra 2011: Klikk her. Bli med på tur til Grønås Lappläger: Klikk her.

    
Uke 1748   Bygging av hengebru over Skjækra ved Kulslivollen i 1972   Bildet utlånt av Terje Reitan      
De to vågale brubyggerne er Stein Sagvold (stående) og Tore Sagvold. . I ettertid, omkring 1990, er brua på bildet erstattet med en ny.    
Uke 1748   Med fiskestang, støvler og en røyk        
Fiskerens navn er Ingemar Anneus Ingvaldsen fra Myrbainne nord for Slottet. Ut fra terrenget kan bildet være fra en fisketur til Haukåvatnet. Eksakt når bildet er tatt vet en ikke, men kanskje i 1950-åra. Han var født i 1898. Ingemar skrev mange artikler i Verdalingen under pseudonymet "Sivert Myrbainne".    
Uke 1748   Bygging av radiomaster på Rinnleiret  Foto av Harald Wågø.      
Når en ser på karene oppi masta så ser der ut som at det var mindre med HMS på den tid. Dæm var ikke akkurat "hauveik de den karran". Mastene som ble bygd i 1958 var 150 m høye og senderen ble satt i drift året etter. Sendingene som sendte lavfrekvente signaler for sjøforsvaret og NATO med rekkevidde fra Middelhavet til Nordishavet ble avsluttet i 2006. Alle tre mastene ble sprengt og lagt i bakken 12. mars 2009.    
Uke 1747   Stormskader på Naust ved Havfrua  Foto av Harald Wågø.      
Storstorm og springflo 2-3 november 1973.    
Uke 1747   Oktoberbilde av Molåna og Det Apostoliske Kapell på Stiklestad  Foto: Eystein Ness      
    
Uke 1747   Tresking på John O. Johnsens farm i Minnesota ca 1905        
John O. Johnsen, eller Johnson som han hette i Amerika, var født i 1857 på Storvukku. Giftet seg med Mette Gurine Johnsdatter Holmli i 1882. John drev Holmli Østre en tid etter sin svigerfar og han var også handelsmann i Ulvilla før de utvandret til en plass med navnet Foxhome Minnesota i 1889. To brev fra John O. Johnsen er gjengitt i boka om "Slekta etter Maria Johansdatter Kulstad" skrevet av Johan Åsan. Der finnes flere opplysninger og to gjengitte brev datert 1903 og 1916 fra John til Innherreds Folkeblad. John døde i 1953 og Mette i 1948. Det er store forhold på farmen og kanskje er det mange verdalinger på bildet ettersom det var mange herfra som utvandret til dette området. Bildet utlånt av Martha Holmlimo.    
Uke 1747   Klüwerskapet i Midt-Holmen Nordre i 1967  Foto av Harald Wågø.      
Skapet ble kjøpt på auksjon på Bjartnes av Ole Røppe som ble gift med Gunnhild Arntsdatter Grunnan. De fikk en sønn, Arnt Olsen Holmen. Gunnhild ble tidlig enke og giftet seg så med Ole Andersen Stubskin og de flyttet til Midt-Holmen Nordre som hun arvet etter sin far. Arnt Olsen Holmen ble arving oså til Røppe, men valgte å flytte sammen med sin mor til Midtholmen. Dette er vel noe av forklaringen på hvorfor skapet havnet her, det var vel kanskje med på flyttelasset. Ifølge artikkel av Steinar Berg i årboka til historielaget fra 1981 er skapet trolig fra tidlig 1800 talet. På bildet viser eieren, Oddvar Hallan,fram klenodiet.    
Uke 1747   Stiklestad Allè august 1958   Foto av Harad Wågø.      
Skuronna er på gang på gammelmåten med "hainnbynni koinnbainn" med "beinnil".    
Uke 1747   Skjæringplanering etter omlegging av RV50 ved kausmo 1972        
Her under tilkjøring av masse og planering av skjæringsiden på nordsiden av elva. Det ser ut som arbeidet foregår med handmakt. Huset er vel eneboligen tilhørende Magnus Kolstad. Foto av Harald Wågø.    
Uke 1746   Styyggver på gang innover Trondheimsfjorden   Foto: Eystein Ness      
Bildet er fra Marsteinsvola 14.november 2014. KLIKK på lupen.    
Uke 1746   Øster Juldalsvoll i 1960.  Foto: Eystein Ness      
Det skal være seterhusa tilhørende Grunnan en ser på bildet som er utlånt av Terje Reitan. I ettertid har Grunnan bygd nytt «bolighus« på vollen. Slik ser husa ut i dag.    
Uke 1746   Vuku Filial ca 1965  Foto av Harald Wågø.      
Filialen sto ferdig i 1935 og kostet 31299 kroner. Bygget er nå ombygd til leiligheter og handelen er flyttet til Coop Marked på andre siden av fylkesvegen.    
Uke 1745   Tredje jackets til johan Sverdrup-feltet reiser seg ved Kværner  Foto: Eystein Ness      
Det første tungløftet på den tredje jacketen er utført når den første rowen er reist ved hjelp av minst 6 kraner. Presisjonsløfting kan en trygt kalle det når disse kranene skal løfte synkront.    
Uke 1745   Stormskader på Naust ved Havfrua   Foto av Harald Wågø.      
Når, det vet en ikke, trolig i 1970-åra. Den som har peiling på årstallet kan ta kontakt på tel. 472.97311.    
Uke 1745   Natt på Stekke    <=== Klikk  Foto: Eystein Ness      
    
Uke 1745   Vegvokter Johannes Bjørkvik i 1958  Foto Harald Wågø.      
Vegvokteren langs Jämtlndsvegen på strekningen Inndalen Stormoen i 25 år i perioden 1933-1958. Johannes var kjent for sine kjempekrefter og mange bilister fikk hjelp til å få bilen løftet inn på vegen etter utforkjøring. Ved ansettelsen i 1933 hadde han og ektefellen Klara Josefine Hovden sju barn da de flyttet inn i vegvokterboligen ved Vaterholmen. Senere kom det sju til. I 1948 flyttet familien til vegvokterboligen Lundemo øst for Rotmoen. Boligen i Vaterholmen ble i 1987 flyttet til museumsområdet på Stiklestad. Som pensjonist flyttet han tilbake til sine barndoms trakter i Bjørga. Opplysninger hentet fra boka «Heimer og Folk I Inndalen og Sul«. Bildet, som trolig er tatt i Bjørga.    
Uke 1745   Bru og orienteringstavle ved gang og sykkelstien på Bjartnes 14. april 2013  Foto: Eystein Ness      
Ikke akkurat noe å vise fram for "fremmenfølk" som det heter. Ikke mye å lese seg til på denne tavla. Og det finnes flere langs stien i samme tilstand. Kommunen som sto ansvarlig for å anlegge stien har som vanlig forsømt sitt ansvar for vedlikehold av friluftstiltak. Når friluftsnemnda gikk inn under teknisk drift ble det slutt på slikt. Det minste kommunen bør gjøre er å få tavlene fjernet, få de bort.    
Uke 1744   Skihytta ved Haukåvatnet på Volhaugen 1959  Foto av Harald Wågø.      
Mannen som sitter og funderer er Alf Ivar Solberg.    
Uke 1744   Bru for tømmerkjøring på Kleivdalsmyrene i 1937  Utlånt av Værdalsbruket AS      
Hestveg over Litjåa. Synes brubygginga ser litt "spægli" ut, men de visste sikkert hvordan slike byggverk skulle utføres de som drev kjøring i skogen på den tid. Enn bare å få hesten til å gå over her.     
Uke 1744   Høykanon i bruk ca 1960.  Foto Harald Wågø.      
Høykanonen er et landbruksredskap som ble brukt til å få høyet opp på låven der det ellers var et slit å det opp på "helln". Maskineriet består av kraftige vifter og store rør gjennom hull i låveveggen. Høyet ble kjørt fra hesjene med hestvogn, eller høysvans på taktor sist på tiden redskapen var i bruk. For å mate kanonen ble det muskelkraft og høygaffel som var redskapen. Røret kunne styres slik at høyet kom dit en ville ha det.    
Uke 1744   Bygging av A-2 på Aker først i 1970-åra  Bildet utlånt av Harald Wågø.      
    
Uke 1743   Spjellberget Skiferbrudd  Foto av Harald Wågø.      
    
Uke 1743   Klassene 7a og 7b ved Ørmelen skole på klassetur den 15/5-2013.        
Det er et utall med "leirplasser" mellom Ydseleva og Blåberga. Foto: Ole M. Larsen    
Uke 1743   Arabisk brynje fotografert på Verdalsmartna'n  Foto: Ole M. Larsen      
Denne brynja veier 35 kg. En kan undres om hvordan det gikk an å slåss med en sånn drakt. Olav den hellige ble drept ved at Tore Hund stakk spydet inn under brynja til kongen. Hvor tung kunne kongens brynje være? En brynjeskjorte veide rundt 10 kg.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Se Verdalselva fra luften
Klikk på bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Siklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.
 
 
   Inn etter ZZZZZ i toppen