Stort  bilde            Tilbake                
05/05/2021   Tyskbrakkene på Ørmelen ca 1957