Stort  bilde            Tilbake                
18/05/2021   Pløying på Indal østre ca 1950