Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1839   Høsten og vintern møtes.    Foto: Ole M. Larsen        
Bildet er tatt ved Volhaugen bedehus    
Uke 1839   Tur til Grønås langs Strådøla 29. september 2017    Foto: Eystein Ness        
Vakre farger på bredden av Strådalsfossen for 1 år siden.
Etter alt regnet får vi håpe på en fin høst i år også.    
Uke 1839   Kjesäter slott i Södermanland i Sverige 1945. Mottak for norske flyktninger.            
Brakker ved flyktningmottaket for norske flyktninger på Kjesäter slott i Södermanland i Sverige 1945. Her ble alle registrert og legeundersøkt før de ble sendt videre til norske politiforlegninger, skoler, sivilt arbeid, familieforlegninger, kvinneforlegninger og andre steder. Klikk her navneregister over nordmenn som flyktet til Sverige under krigen. Registeret gir opplysning om nesten 45.000 personer med navn, flyktningnummer, fødselsdato og ankomstdato. Mange navn fra Verdal`n finnes her.    
Uke 1838   Peder Pedersen Storhaug    Bildet er utlånt av Ingrid Oldren        
Født 19. mai 1807. Gift med Sigri Ellevsdtr. f. 29.11.1816 på Holmen. Peder var husmann på Storhaugen på Årstadbakkan. Arbeidet som sagbruksarbeider. Paret hadde 7 barn: Ingeborg f.1837 (døde 2 år gammel), Ingeborganna f1840, Marit f1842,Petter Lindset f1846 (druknet i Kverna under fløting i 1888),Ellev f1849, Maria f1852, Mikal f1859. Ellev,Maria og Mikal utvandret til Amerika i 1882-83. Så, 22 april 1891 utvandret Peder og Sigrid i en alder av 84 og 75 år til Osakis i Minnesota, sannsynligvis til ett av sine barn som hadde reist 8-9 år tidligere. . En slektsgren fra Peder rett nedadstigende fram til i dag er følgende.1. Peder Storhaug. 2. Petter Lindset, husmand på Årstadvaldet. 3. Ragnhild Elise Lindset,f 30071877, gift med Ellev Ellevsen Stubbe på Tingvold i Vuku (Nessi). 4. Ingeborg Stubbe , f 18011909, gift med Harald Lundgren, drivere av Tingvold. 5. Ingrid Lundgren, gift Oldren, drivere av Tingvold. 6. John Olav Oldren, driver av Tingvold. 7. Ingeborg Vinne Oldren, datter av John Olav. Bildet er trolig tatt etter Peder kom til Amerika.    
Uke 1838   Tømmerhytte ved Sulsjøan            
Etter å ha kommet fram med hest og vogn med utstyr til hytte ved den midtre av Sulsjøan. Hytta tilhører vel Sulstua. Ukjent når bildet er tatt. Er det noen som vet navnet på personene på bildet?    
Uke 1838   Sol og regn over Kråksjøen    Foto: Eystein Ness        
Spesielt lys i horisonten mot Kjølåhaugan bakenfor den røde rypebæra ved den ødelagte varden på Høyde 625 østenfor Stamtjønna og Kråksjøvegen.    
Uke 1838   Grensetreff karolinere og norske dragoner i 2010    Foto: Ole M. Larsen        
Den 3 august var det årlige grensetreffet mellom svenske karolinere og norske dragoner. Dette er det 14. treffet på rad (9. med hester). Treffet er ved grensrøysa på Karl Johans vei (165 B). Etterpå rir de til Skalstugan for å markere freden over et godt måltid.
Flere bilder fra grensetreffet : Klikk her.    
Uke 1838   Avduking av Karolinermonumentet i Ånn 1899    Utlånt av Arve Kålen.        
Ikke akkurat verdalsbilde men Armfeldt drog gjennom Verdalen i 1718. Skansene i Inndalen er vitne om det som skjedde da. Likedan minnesmerket på Levringan.    
Uke 1838   Fløterlag på Værdalsbruket omkring 1920    Bildet er utlånt av Just Roar Wohlen        
Når og hvor bildet er tatt er usikkert men trolig i Helgåa. I forbindelse med flere stordrifter av tømmer var det mange karer fra Bindalen og svensker som deltok i fløtingen. Den eneste som en tror vet navnet på er Bernhard Urvold som står som nr. to fra venstre i bakerste rekke. Men hvis noen har navn å bidra med så ta kontakt på tel 472 97311.
Se flere fløterlag: Klikk her.    
Uke 1838   Heggspinnmøllen herjinger ved Inna på Lemyra i 2007    Foto: Eystein Ness        
    
Uke 1837   Hest og syklist i Sul rundt 1960.            
John N. Suul med hesten som trolig er "Brausgutt" som var plassert i Sulstua som avlshingst.    
Uke 1837   John N. Suul på hestehamningen i Sulstua i slutten av 1950-åra            
Den "heldige" avlshingsten hadde navnet Bausgutten og hadde 30 hopper til disposisjon. Hingsten tilhørte Kolbjørn Elnan fra Sør-trøndelag. John N Suul og Sulstua var vert for seansen.    
Uke 1837   Kverndalsvollen ved Kverna    <        
De gamle seterhusa var falt sammen og huset som står nå ble oppsatt av Alf Grunnan omkring 1930. Også dette var i forfall men er nå restaurert. Seter under Grunnan Vestre og Holmen Nedre. Nedlagt som seter ca. 1896. I perioden 1929 - 1955 ble setra med rettigheter bortleid til Nord-Trøndelag Landbruksselskap til sommerhamning for avlsokser. Leieavgiften var ca. kr 10,- pr år. I "okseperioden" var Oskar Reitan, Egil J. By, Helge Haugskott, Einar Westrum, Magne Kjesbu, Willy Johansen, Lars Rist og Pål Vangstad gjetere her.    
Uke 1837   Høsten har kommet til Skåddåberget 8. september    Foto: Eystein Ness        
Rypebæra har fått sin vakre røde farge. Et tegn på at sommeren er over og vinteren er i vente.    
Uke 1837   Kvigdriving ved Sulstua i år 1955            
Kviger på veg til samlingstrøa nordvest for fotballbanen ved Stensbrua fra hamning på Nord-Innsvollen hadde hvilestopp ved Sulstua. Her er det oppstarten av etappen langs mellomriksvegen nedover Sogna. Det var vel ikke den samme trafikken på den tid. Også sau fra samme setervoll benyttet vegen etter avsluttet beitesesong.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Database Error: Unknown column 'Logo' in 'order clause'