Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet og blant navnsatte bilder.   De navnsatte bilder finner du nederst i tabellen - markert med blått strek-
 og  eller     Ik Vis alle        Kat for NB->  Navn NB:   
 Billedgalleri     fløter     
Antall : 21  Id   Nr År
 Fløterlag på Værdalsbruket omkring 1920 1535115532  12 65  userpics/10033/    Bnr: 11310

   Når og hvor bildet er tatt er usikkert men trolig i Helgåa. I forbindelse med flere stordrifter av tømmer var det mange karer fra Bindalen og svensker som deltok i fløtingen. Den eneste som en tror vet navnet på er Bernhard Urvold som står som nr. to fra venstre i bakerste rekke. Men hvis noen har navn å bidra med så ta kontakt på tel 472 97311. Bildet er utlånt av Just Roar Wohlen                  
 Elgjakt med forviklinger i Skjækerdalen 1946 1479065909  12 122  userpics/10028/    Bnr: 10574

   Thomas Holmsberg "fløter" elgen over Sjkækra under jakta i 1946. Utlånt av Værdalsbruket.                  
 Tømmerbinding under brua over Oterhullet i Kverna ca 1917 1365753932  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8635

   Brua sto over Kverna like ved samløpet med Inna like nedenfor Dillfossan. Fundamentet for brufestene står der fortastt. Fløteran blir små i tømmerfloken. Bildet er tatt innover mot Kverna. Glassnegativet ette fotografen Ole Snekkermo er desverre skadet. Utlånt av Kim Solberg.                  
 Fløtere under abeid med å løse tømmerbinding. 1357505516  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8392

   Her i Gjeilfossen i Inna nedenfor Ådalsvollen i 1954. Det være fløter var et farefullt og risikabelt yrke.Utlånt a Værdalsbruket AS                  
 Fløter i Inna ca 1950 1347617918  12 65  userpics/10028/    Bnr: 8125

   I dette yrke kunne en ikke være pyse og være redd for å bli våt. Helsa måtte vel også være god når snøvannet gikk en til midja. Det var vel ikke bare å gå i land å skifte klær. Her måtte en tørke på kroppen helt til arbeidsdagen var over.                  
 En fløter krysser Inna ved Litjåas utløp ca 1946 1334950762  12 65  userpics/10028/    Bnr: 7688

                     
 Lønningsdag i skogen 1325537420  12 65  userpics/10004/    Bnr: 7300

   Ukjent når, men antagelig i 1960-åra. Sverre Barli holder fram en"tømmerfløter" (hundrekroning) som bevis på mottatt lønn for strevet i skogen.Utlånt av Kjellrun Barli                  
 Fløting i Ferlainne 1324832906  12 60  userpics/10004/    Bnr: 7268

   Disse karene må en være imponert over når en ser slike tømmerbindinger å gå løs på. Nesten med livet som innsats.Utlånt av Arve Kålen                  
 Ved Lilledammen i Malsåen 1954 1309869396  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6858

   Legg merke til stigene som er bygd til venstre i bildet. Samme treet er brukt om stige nederst og som rekkverk til neste stige. Praktiske karer, fløterne. Utlånt av Ørmelen Grendehus                  
 Nedenfor Dillfossen i 1948 1281623423  12 60  userpics/10022/    Bnr: 5840

   Litt å begynne med for å nøste opp denne tømmerbindingen. Øverst i bildet ser en såvidt ei hengebru over Inna. En måtte ikke være redd skuggen sin den som passerte her. De fleste fløterne var vel av den sterke sorten. I dag er det bare kablene igjen over elvejuvet.Utlånt av Guri Aune Østensen                  
 Fløterlag ved Grunnfossen ca 1920 1271102397  12 65  userpics/10022/    Bnr: 5333

   Navna vil bli å finne under Navn i Bilde om kort tid.Utlånt av Helge Holmsberg                  
 Fløterne Juldøla 1916 1238363649  12 60  userpics/10004/    Bnr: 3697

   Tømmerfløterene i Juldøla tar en pause. Nærmest sitter Odin Brattås. De andre er ukjent. Utlånt av Værdalsbruket.                  
 Fløting i Saghølet i 1898 1232919278  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3423

   i Trongdøla for 111 år siden. Bildet antas å være tatt fra samme sted som ukens bilde i uke 4/09. Legg merke til mønsteret i fjellet akkurat over dammen. Det er rast ut en steinblokk siden den gang. Denne dammen ble kalt en "tømmerløfter". Severin Guddingsmo var med på dette laget og fortalte om dette. Akkurat i denne jettegryta kilte tømmeret seg fast under fløtinga, og denne dammen ble bygd for å prøve å unngå dette - dog med dårlig resultat, har Guddingsmo fortalt. Et annet bilde av fløterne vil komme under "navn i bilde" Bildet er tatt av br. Eilertsen på Grindgjerdet. Utlånt av Svein Guddingsmo som ogå har gitt opplysningene.                   
 Ferlainne 1225699140  6 2  userpics/10004/    Bnr: 3054

   Nedover denne trange nesten ufremkommelige dalen renner Helgåa fra Vera. En kan bli mer og mer imponert over arbeidet som tømmerfløterne utførte i slikt terreng.                  
 Tømmerbinding i Hankfossen i Kverna 1204566839  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2006

   i Hankfossen i Kverna. Bildet dokumenterer at fløteryrket krevde sin mann. Når er ukjent.Utlånt av Værdalsbruket                  
 Bjønndalsspennet i Kverna 1201736580  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1865

   i Kverna. Denne provisoriske brua ble brukt av fløtere.Utlånt av Værdalsbruket                  
 Tømmerlensen der E6-brua er nå 1200864630  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1816

   Lensen ved utløpet av Verdalselva 1939. I perioden 1912-1936 ble det nedfløtt 7.144.998 stokk/slip ned til hovedlensen ved Verdalsøra. Hvorav 5.881.352 fra brukets egne skoger og 1.263.466 av innkjøpt virke fra statsskogene og fra Sverige. Omkostninger for hver nedfløtt stokk til hovedlensen i samme periode var 11 øre iberegnet elvereguleringer (dambygging, sprenging, forbygninger, tømmerrenner, fløtingstelefoner) og fløtingsarbeid som delvis ble utført som akkord og dels dag- eller timepenger. Fram til 1912 regnet man vanligvis 10 timers arbeidsdag. Dagpengene for alminnelig fløtere var fra 1890 til århundreskifte mellom kr 1,30 og 1,80. framtil 1911 økte satsene til kr 3,00. Fra 1912 ble det endret til timelønn på 40 øre for de første 8 timene og noe mer for overtid. Dette økte jevnt og trutt til 95 ? 105 øre + overtidsgodtgjøring i 1926. Da ble det vel dårligere tider for satsen gikk ned til 70 øre timen +25% for overtid. Dag eller timesatsene for akkordarbeid ble gjerne fra 20 til 80% høyere på grunn av at arbeidet gikk raskere.Kilde Værdalsbruket Historie. Utlånt av Værdalsbruket                  
 Tømmerbinding i Dyråen 1200527417  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1791

   Fløterne blir små i bildet av denne -sjurreir-. Forståelig at fløteryrket var farlig når slike bindinger skulle løses opp.Utlånt av Værdalsbruket                  
 Gangbro over Aurehullet i Ferlainne 1199219507  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1711

   over Aurehullet, nærmere bestemt i Ferlainne nedenfor der Djupdalsbekken renner ut i Helgåa. Ikke for hvermannsen å passere her, men så var gangbrua anlagt i forbindelse med fløting og fløterne var ikke de som var redd skyggen sin. Et hardt og farefullt yrke.Utlånt av Værdalsbruket                  
 Tømmerfløting i Figga 1194910391  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1487

   Verdalinger som deltok i fløtingen i Figga.Fra v. Anton Langli,, John Lundsaunet, Ukjent, Ukjent, Ukjent, Alfred Dalum, Anton Musum, Anton Sende, Ukjent, Ukjent, Ukjent, ?. Schifloe, Mikal Nordvik, ? Ulstad, Ukjent, Alfred Ludvigsen, Ukjent, Ukjent, ? Ness fra Rein By Bruk. Sittende foran: Ukjent, Jakob Kvernmo, Ukjent Utlånt av Jørgen Johnsen                  
 Tømmerfløtere ovenfor Lundsbrua 1940 1193756021  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1433

   Foran: Arvid Ludvigsen, Harald J. Aksnes, Ludvig Marken, Einar Marken,Bakerst. Magne Olafsen, Einar O. Musum, Lorens Tiller, Ola Lund, Arne Okstad, Torolf Eriksen og Per Aksnes                  
Oversikt Gruppebilder
Antall : 18
Sortere navnsatt bilder etter navn                                                                                                  

 

 Spellflåten på Veressjøen 8 juni 1914  Fløterlag på den første turen med tømmer fra Sørvera til Tronsmooset 8 juni 1914. Tømmeret kom med taugbanen til Værdalsbruket fra Sverige. <BR>Ved gode værforhold kunne flåten dra med seg inntil 5000 stokk i ett slep over sjøen.&nbsp; Kilde til navna: Boka om Vera kirke. Bildet utlånt av Værdalsbruket.  1914  VisNavn  11           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløtere oppi Helgådalen i år 1915  Utlånt av Ørnulf Strand 1915  13VisNavn  1490           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløtere ved utløpet av Juldøla i 1915.  Utlånt av Iris Skoknes. Opplysninger om navn og sted hentet fra Helgådalens Bildearkiv. 1915  17VisNavn  2783           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløtermannskap i Trongdøla i 1917.   Hjelp til navnsetting, Svein Guddingsmo 1917  VisNavn  232           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløtere fra Trongdøla i 1917.  Utlånt med navna av Gunnar Vestvik. 1917  17VisNavn  2775           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløtere under kafferast på Bjartholmen i 1918  Pause i arbeidet med å sette opp tømmerskjerm. Utlånt av Tor Bjartan. Navna hentet fra Helgådalens bildearkiv. 1918  14VisNavn  1780           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløtere i Helgåen i år 1918.  Utlånt med navna av Iris Skoknes. 1918  17VisNavn  2763           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløterlag i Verdalselva ved Volen omkring år 1920.  Utlånt av Ingrid Oldren. Navna hentet fra Helgådalens billdearkiv. 1920  10VisNavn  773           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløtere i Helgåa omkring år 1920  Utlånt av Magnus Julnes. Navna hentet fra billedarkivet til Helgådal i.l. 1920  13VisNavn  1499           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløytere i Inna rundt 1930.  Utlånt av Arve Kålen. Hjelp med navna, Magne Årstadvod. 1930  12VisNavn  1122           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløterlag fra Inna i år 1938 .  Imponerende at Arne Heggås med en hånd i full førlighet kunne arbeide som fløter. <br>Utlånt av Gerd Hallem. Navna hentet fra Helgådalen`s billedarkiv 1938  10VisNavn  610           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløtere i Dillfossan i år 1942.  Utlånt av Jostein Molden, hjelp til navnsetting, Magne Årstadvold. 1942  09VisNavn  385           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløtere ved Litjåholmen i år 1942  Utlånt av Gerd Hallem. Navnsatt av Magne Årstadvold. 1942  11VisNavn  812           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløtere i Trongdøla i 1943  Utlånt av Gerd Hallem 1943  09VisNavn  281           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløtere i Trongdøla i 1943  Utlånt av Gerd Hallem. Hjelp til navna Magne Årstadvold. 1943  10VisNavn  797           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløtere i Trongdøla 7. mai år 1945 .  Utlånt av Jostein Molden. Hjelp til navna, Magne Årstadvold. 1945  11VisNavn  836           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløtere i Trongdøla i Tromssdalen i år 1947  Utlånt av Gerd Hallem. Hjelp til navna Magne Årstadvold. 1947  11VisNavn  809           
Klikk på bildet for navn.


 

 

 Fløtere i Inna ved Steinsengene i 1949   1949  VisNavn  14           
Klikk på bildet for navn.