Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     fløter     
Antall :   Id   Nr År
 Fløterlag på Værdalsbruket omkring 1920 1535115532  12 65  userpics/10033/    Bnr: 11310

   Når og hvor bildet er tatt er usikkert men trolig i Helgåa. I forbindelse med flere stordrifter av tømmer var det mange karer fra Bindalen og svensker som deltok i fløtingen. Den eneste som en tror vet navnet på er Bernhard Urvold som står som nr. to fra venstre i bakerste rekke. Men hvis noen har navn å bidra med så ta kontakt på tel 472 97311. Bildet er utlånt av Just Roar Wohlen              
 Elgjakt med forviklinger i Skjækerdalen 1946 1479065909  12 122  userpics/10028/    Bnr: 10574

   Thomas Holmsberg "fløter" elgen over Sjkækra under jakta i 1946. Utlånt av Værdalsbruket.              
 Tømmerbinding under brua over Oterhullet i Kverna ca 1917 1365753932  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8635

   Brua sto over Kverna like ved samløpet med Inna like nedenfor Dillfossan. Fundamentet for brufestene står der fortastt. Fløteran blir små i tømmerfloken. Bildet er tatt innover mot Kverna. Glassnegativet ette fotografen Ole Snekkermo er desverre skadet. Utlånt av Kim Solberg.              
 Fløtere under abeid med å løse tømmerbinding. 1357505516  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8392

   Her i Gjeilfossen i Inna nedenfor Ådalsvollen i 1954. Det være fløter var et farefullt og risikabelt yrke.Utlånt a Værdalsbruket AS              
 Fløter i Inna ca 1950 1347617918  12 65  userpics/10028/    Bnr: 8125

   I dette yrke kunne en ikke være pyse og være redd for å bli våt. Helsa måtte vel også være god når snøvannet gikk en til midja. Det var vel ikke bare å gå i land å skifte klær. Her måtte en tørke på kroppen helt til arbeidsdagen var over.              
 En fløter krysser Inna ved Litjåas utløp ca 1946 1334950762  12 65  userpics/10028/    Bnr: 7688

                 
 Lønningsdag i skogen 1325537420  12 65  userpics/10004/    Bnr: 7300

   Ukjent når, men antagelig i 1960-åra. Sverre Barli holder fram en"tømmerfløter" (hundrekroning) som bevis på mottatt lønn for strevet i skogen.Utlånt av Kjellrun Barli              
 Fløting i Ferlainne 1324832906  12 60  userpics/10004/    Bnr: 7268

   Disse karene må en være imponert over når en ser slike tømmerbindinger å gå løs på. Nesten med livet som innsats.Utlånt av Arve Kålen              
 Ved Lilledammen i Malsåen 1954 1309869396  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6858

   Legg merke til stigene som er bygd til venstre i bildet. Samme treet er brukt om stige nederst og som rekkverk til neste stige. Praktiske karer, fløterne. Utlånt av Ørmelen Grendehus              
 Nedenfor Dillfossen i 1948 1281623423  12 60  userpics/10022/    Bnr: 5840

   Litt å begynne med for å nøste opp denne tømmerbindingen. Øverst i bildet ser en såvidt ei hengebru over Inna. En måtte ikke være redd skuggen sin den som passerte her. De fleste fløterne var vel av den sterke sorten. I dag er det bare kablene igjen over elvejuvet.Utlånt av Guri Aune Østensen              
 Fløterlag ved Grunnfossen ca 1920 1271102397  12 65  userpics/10022/    Bnr: 5333

   Navna vil bli å finne under Navn i Bilde om kort tid.Utlånt av Helge Holmsberg              
 Fløterne Juldøla 1916 1238363649  12 60  userpics/10004/    Bnr: 3697

   Tømmerfløterene i Juldøla tar en pause. Nærmest sitter Odin Brattås. De andre er ukjent. Utlånt av Værdalsbruket.              
 Fløting i Saghølet i 1898 1232919278  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3423

   i Trongdøla for 111 år siden. Bildet antas å være tatt fra samme sted som ukens bilde i uke 4/09. Legg merke til mønsteret i fjellet akkurat over dammen. Det er rast ut en steinblokk siden den gang. Denne dammen ble kalt en "tømmerløfter". Severin Guddingsmo var med på dette laget og fortalte om dette. Akkurat i denne jettegryta kilte tømmeret seg fast under fløtinga, og denne dammen ble bygd for å prøve å unngå dette - dog med dårlig resultat, har Guddingsmo fortalt. Et annet bilde av fløterne vil komme under "navn i bilde" Bildet er tatt av br. Eilertsen på Grindgjerdet. Utlånt av Svein Guddingsmo som ogå har gitt opplysningene.               
 Ferlainne 1225699140  6 2  userpics/10004/    Bnr: 3054

   Nedover denne trange nesten ufremkommelige dalen renner Helgåa fra Vera. En kan bli mer og mer imponert over arbeidet som tømmerfløterne utførte i slikt terreng.              
 Tømmerbinding i Hankfossen i Kverna 1204566839  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2006

   i Hankfossen i Kverna. Bildet dokumenterer at fløteryrket krevde sin mann. Når er ukjent.Utlånt av Værdalsbruket              
 Bjønndalsspennet i Kverna 1201736580  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1865

   i Kverna. Denne provisoriske brua ble brukt av fløtere.Utlånt av Værdalsbruket              
 Tømmerlensen der E6-brua er nå 1200864630  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1816

   Lensen ved utløpet av Verdalselva 1939. I perioden 1912-1936 ble det nedfløtt 7.144.998 stokk/slip ned til hovedlensen ved Verdalsøra. Hvorav 5.881.352 fra brukets egne skoger og 1.263.466 av innkjøpt virke fra statsskogene og fra Sverige. Omkostninger for hver nedfløtt stokk til hovedlensen i samme periode var 11 øre iberegnet elvereguleringer (dambygging, sprenging, forbygninger, tømmerrenner, fløtingstelefoner) og fløtingsarbeid som delvis ble utført som akkord og dels dag- eller timepenger. Fram til 1912 regnet man vanligvis 10 timers arbeidsdag. Dagpengene for alminnelig fløtere var fra 1890 til århundreskifte mellom kr 1,30 og 1,80. framtil 1911 økte satsene til kr 3,00. Fra 1912 ble det endret til timelønn på 40 øre for de første 8 timene og noe mer for overtid. Dette økte jevnt og trutt til 95 ? 105 øre + overtidsgodtgjøring i 1926. Da ble det vel dårligere tider for satsen gikk ned til 70 øre timen +25% for overtid. Dag eller timesatsene for akkordarbeid ble gjerne fra 20 til 80% høyere på grunn av at arbeidet gikk raskere.Kilde Værdalsbruket Historie. Utlånt av Værdalsbruket              
 Tømmerbinding i Dyråen 1200527417  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1791

   Fløterne blir små i bildet av denne -sjurreir-. Forståelig at fløteryrket var farlig når slike bindinger skulle løses opp.Utlånt av Værdalsbruket              
 Gangbro over Aurehullet i Ferlainne 1199219507  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1711

   over Aurehullet, nærmere bestemt i Ferlainne nedenfor der Djupdalsbekken renner ut i Helgåa. Ikke for hvermannsen å passere her, men så var gangbrua anlagt i forbindelse med fløting og fløterne var ikke de som var redd skyggen sin. Et hardt og farefullt yrke.Utlånt av Værdalsbruket              
 Tømmerfløting i Figga 1194910391  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1487

   Verdalinger som deltok i fløtingen i Figga.Fra v. Anton Langli,, John Lundsaunet, Ukjent, Ukjent, Ukjent, Alfred Dalum, Anton Musum, Anton Sende, Ukjent, Ukjent, Ukjent, ?. Schifloe, Mikal Nordvik, ? Ulstad, Ukjent, Alfred Ludvigsen, Ukjent, Ukjent, ? Ness fra Rein By Bruk. Sittende foran: Ukjent, Jakob Kvernmo, Ukjent Utlånt av Jørgen Johnsen              
 Tømmerfløtere ovenfor Lundsbrua 1940 1193756021  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1433

   Foran: Arvid Ludvigsen, Harald J. Aksnes, Ludvig Marken, Einar Marken,Bakerst. Magne Olafsen, Einar O. Musum, Lorens Tiller, Ola Lund, Arne Okstad, Torolf Eriksen og Per Aksnes