Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1941   Mesterverk i skogen    Foto: Eystein Ness        
En kan spekulere hvordan "kangroa" får til å lage spindelveven slik, og ikke minst, hvordan de får til å henge opp byggverket mellom to trær.    
Uke 1941   Isgang over veresvegen øst for Elneshøgda i 1961    Foto av Harald Wågø.        
De to nærmeste heimene er vel Grindstad og Sørmo. Triste greier å få slike ismasser og vatn innover mot husa.    
Uke 1941   Tranemor ved reiret sammen med sitt nye avkom.    Foto: Eystein Ness        
Bildet er fra Gaulektjønna.    
Uke 1941   Kransnedlegging på Vera Kirkegård 24. august 1969    Foto av Harald Wågø.        
Prost Sætevik legger ned krans på minneplate over de som sto i spissen for å reise kapellet i Vera som sto ferdig i 1899. Første gudstjeneste var 18. august. Kransnedleggingen var en del av 70-årsmarkeringen. res. kap. Harald Tollefsen i bakgrunnen.    
Uke 1941   Vera kirke 2. oktober 2018    Foto: Eystein Ness        
Første gudstjeneste i kapellet ble avholdt 18. august i 1899, etter stor innsats av innbyggerne i Vera og andre for å skaffe et gudshus i fjellbygda. Kapellet var skolelokale i Vera fra litt etter 1900 til 1998. Da var det slutt, elevene ble overført til Volden skole. Les om kirka og verasamfunnet i boka Vera Kirke som ble utgitt til 100-årsmarkeringen i 1999.    
Uke 1941   Etter flommen i Vuku siste dagen i januar 2006    Foto: Eystein Ness        
Fotballbanene og hallen er nå hevet 150 cm så dette vil Vukkubyggin unngå i framtida.

Flere bilder av flom i Vuku : KLIKK her. Video av flom 2/10-2015 : KLIKK her.
Video nr 2 fra samme dato: KLIKK her    
Uke 1840   Skjækerdammen ca 1980            
Restene av Skjækerdammen. Den ble sist restaurert i 1956.Bilde fra det arbeidet, klikk her.
Dammen ble bygd i 1916 og var Værdalsbrukets største vannmagasin. Dammen hadde to tappingssluser på 6 meter. Ved full dam var vannstanden hevet med 3 meter og inneholdt ca. 21 mill. m3. vann. Massene fra Verdalsraset var på 55 mill. m3 kvikkleire.    
Uke 1840   Potetopptaking på gammelmåten    Utlånt av Liv Liberg        
En plass i bygda. Ukjent når og hvor men en antar at bildet er fra tredveåra. Dette utstyret ble brukt fram til 1960-åra. Skoleelevene`s høstferie på den tid ble benevnt som "potetferie" fordi barna for rundt på gårdene og plukket potet. Bildet er tatt av Anders Vandvik.    
Uke 1840   Lasting av stein i kalkbruddet iTromsdalen 6. september 2018    Foto: Eystein Ness        
Lasting av stein for kjøring på knusverket. Hullet i bruddet blir større og større og det samme blir "fjellet" med finmasse.    
Uke 1840   Doktor Trygve Wold            
Født i 1879 i Mo I Rana. Gikk krigsskolen og ble premierløytnant i sanitetskompaniet. Bildet er nok fra "militærtiden" ca. år 1900. Han tok medisinsk eksamen i 1905. Etter flere korte praksiser i ulike legestillinger kom han til Verdal i 1909 og praktiserte her til 1913. Etter trondheimsopphold og videreutdanning i Tyskland kom han tilbake hit i 1914 og var lege her helt til sin død i 1939. De siste tre årene som distriktslege. Gjennom mange år han virket i bygda hadde han godt kjennskap til de fleste familier. Han skal ha blitt satt stor pris på både som lege og menneske. Det har vistnok versert mange historier fra noen av hans legebesøk. Han bodde og hadde kontor på Sole. Han ble gift i 1914 med Anna Ella Getz, datter av Johan Getz, leder av Værdalsgodset (Værdalsbruket.) Opplysninger fra kulturbindet av Verdalsboka.    
Uke 1840   Musikeren og gårdbrukeren Ole Georg Martinsen Bjørken.            
Ole var født på Bjørken. Giftet seg med Marie Ingeborg Johnsdatter Sundby i 1921. Paret fikk 5 barn. Paret kjøpte Øver-Kålen i 1931. I likhet med sønnen Asmund var Ole en kjent gammeldansmusiker. Jeremias Storhaug og Ole spilte sammen i 49 år ,begge "fiolspællera". I omtrent 100 bryllup spilte kameratene i og på den tid ble bryllup feiret både over to og tre dager. Betalingen var ca kr 3,- pr natt. Ole komponerte mange gammeldansmelodier. De mest kjente er vel Festvals, Evakueringsvalsen og polsen Skruddusvingen. Bilde fra et spilleoppdrag.
Klikk her for å lese om Ole og musikken. Bildet er trolig fra hans konfirmasjon i år 1905.    
Uke 1840   Birger Stene på fløtingsdammen ved Østre Drivsjø    Bildet er utlånt av just Roar Wohlen.        
Dammen ble bygd i 1915 i forbindelse med fløting av tømmer fra Verdalsbrukets drift i Juldalen. Rester av dammen står den dag i dag. Bildet som er er vel fra først i 1960-åra..    
Uke 1839   Traktor på hengebrua ved Holmsberget i Vuku.            
Trygve Rotmo på veg over brua med gråtassen og henger ca. 1970. Bildet skal visstnok være brukt som argument for bygging av ny bru over Inna. Det hjalp tydeligvis for 21. januar 1972 ble nybrua åpnet. Klikk her avisbilde fra åpningen. Kjetil Dillan har reparert et mye skadet originalbilde. Et tydelig bevis på at bilder kan bli som nye i redigeringsprogrammet Photoshop, selv om org. ser trasig ut.    
Uke 1839   Kong Karl Johans veg feires som hundreåring i 1935            
Norsk-Svensk arrangement i Skalstugan. I følge tekst bak på bildet er mannen på talerstolen en svenske fra Torta i Åre med navnet Nekkus Olsson. Vegen ble åpnet av Kong Karl Johan 29. august 1835. Klikk her for å lese om 150 års-jubileet.    
Uke 1839   Gustav Olsen Wæren, eller Gustav Orsa    Utlånt av Alvhild Sisselvold.         
Født på Sørmoen i Vera 1886. Bosatte seg på småbruket Granheim i Inndalen i 1920 . Han var skogsarbeider og tok forefallende arbeid. Gustav, ektefellen og hesten overvintret en vinter en halvannen mil inne i Juldalen for å drive skogen. Rester av denne boplassen, Gustav Orsa-koia, er synlig den dag i dag. Jakt var hans store interesse og mange historier går fortsatt på folkemunne. Les mere om jegeren i Verdal Historielag`s årbok fra 1979. Klikk her. På bildet er han i sitt rette element som elgjeger. Han flyttet til de evige jaktmarker i 1977. Flere bilder. Klikk her.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Database Error: Unknown column 'Logo' in 'order clause'