Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    
Stikkord: og  eller   Ik Vis alle    1. stikkord-felt blankes ut ved søk på "eller"
 Billedgalleri      flomvuku#     
Antall : 13  Id   Nr År
 Flommen i Vuku i 1932 1211150460  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2335 xx

   i Vuku januar 1932.Utlånt Liv Østnes Lerfald              
 Flommen i Vuku januar 1932 1212349686  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2400 xx

   Utlånt av Liv Østnes Lerfald              
 Flom i Vuku 1932 1329246597  12 60  userpics/10004/    Bnr: 7442 xx

   Utlånt av Kjetil Dillan              
 Storflommen i Vuku januar 1932 1505420583  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10932 xx

   Denne flommen var minst like stor som valgfloa høsten 1947. Utlånt av Kjetil Dillan.              
 Storflommen i Vuku 1947 1302911012  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6649 xx

   Flommen var på valgdagen og vannmengdene medførte at det måtte avholdes omvalg for folk som ikke kom seg til valglokalene. Ikke vanskelig å forstå det når en ser hvordan det var på vegen like vest for sentrum. Utlånt av Einar Stene              
 Flomskadet hus i Vuku 1947 1329053797  12 60  userpics/10004/    Bnr: 7435 xx

   Huset til Marius Breding ble totalskadet under flommen i Vuku på kommunevalgdagen 20.oktober 1947. Huset ble revet. På grunn av at folk ikke kom seg på valglokalet ble det omvalg i Vuku.Utlånt av Kjetil Dillan              
 Flom i Vuku 20. oktober 1947 1400012959  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9374 xx

   Her i krysset opp mot Østnesbrua med oversvømt bensinpumpe. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1587]Klikk her [/url][/b] for bilde ved Holmen gård samme dato. Utlånt av Verdal kommune.              
 Marius Breding sitt hus etter valgflommen i Vuku 1947 1462789783  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10327 xx

   det året ble det omvalg for folk kom seg ikke til valglokalene. Store skader på boliger og veger. Til høyre i bildet ser en at hovedvegen gjennom Vuku er tatt av flommen. Bilde etter Olga Anderson              
 Flom i Vuku på valgdagen i 1947 1480316337  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10585 xx

   Her ved Holmsberget på vestsiden av Inna. Ikke mye klaring opp til hengebrua som var adkomsten til Småland på den tid. På grunn av flommen ble det omvalg for folk kom seg ikke på valglokalene. Bildet lånt ut av Værdalsbruket AS.              
 Flom ved Nygård i Vuku i 1961 1493874785  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10744 xx

   Eiendommen ligg vest for Vuku Eldresenter. Foto av Harald Wågø.              
 Etter flommen i Vuku 22. februar 2006 1493473155  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10734 xx

                 
 Oversvømmelse i Vuku 14.september 2011 1316246122  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7001 xx

   Ved samløpet av Inna/Helgåa var mye av dyrkamarka oversvømt og vegen til Småland og Sagmoen var stengt en periode ved Holmen gård. Iflge Vassdragsvesenets målinger var den høyeste vannføringen ved Grunnfossen over 357m3 pr. sek i 17 tiden. I Dillfossan var Inna størst ca kl 15 med vel 266m3 pr sek. Når det går 1000 liter på en m3 blir det vel noe "sånt" som 623 000 l pr.sek. som renner forbi Vuku. I bildet som er tatt fra Østnesbakkan, skimter en Holmen gård i regnet bak i bildet.              
 Samløpet Inna Helgåa 14. desember 2011 1316612940  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7011 xx

   Vannet flommer innover dyrket mark. Fiskernes gapahuker til venstre i bildet har vann langt oppover veggen.