Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1908   Flytting av vegvokterbolig i 1985    Utlånt av Idar Bakken        
Verdalskrana under flyttingen av vegvokterboligen til museumsområdet på Stiklestad. Her under opplasting i Vaterholmen.    
Uke 1908   Etter flommen i Vuku 22. februar 2006    Foto:  Øystein Ness        
Fotallbanen er nå heva så dette vil nok ikke skje mer ....før 200-års flommen kommer?    
Uke    Gammelkongen og kronprinsen under kongebesøket i Verdal i 1980.            
Kong Harald fyller 92 år i dag - her på bildet er han 43 år gammel.
Ellers skimter vi klokker John j. By, Sigurd Ansnes og Haralds familie.    
Uke 1908   Spællflåttå på Veresvatnet ca 1915            

Her utenfor Nord-Vera når tømmer som kom fra Sverige med taubanen fra Esingen trekkes fra Sør-Vera til Tronsmoen for fløting i Helgåa.
Les mere om tømmertransporten over Veresvatnet i Verdal Historielag`s årbok fra 1977 og i boka om Vera kirke som ble utgitt i forbindelse med hundre-årsjubileet i 1999.

    
Uke 1907   Transport av regnbueørret for utetting i Inna 1969    Bildet tatt av Harald Wågø.        
Fisken kom i store tanker på lastebil fra et oppdrettsanlegg i Sør-Trøndelag. Han i de lyse klærne er skogformann Hallstein Fjesme. De andre to er ukjent.    
Uke 1907   Vegvokter Johannes Bjørgvik i 1958.    Bildet er tatt i Bjørga av Harald Wågø.        
Vegvokteren langs Jämtlndsvegen på strekningen Inndalen Stormoen i 25 år i perioden 1933-1958. Johannes var kjent for sine kjempekrefter og mange bilister fikk hjelp til å få bilen løftet inn på vegen etter utforkjøring. Ved ansettelsen i 1933 hadde han og ektefellen Klara Josefine Hovden sju barn da de flyttet inn i vegvokterboligen ved Vaterholmen. Senere kom det sju til. I 1948 flyttet familien til vegvokterboligen Lundemo øst for Rotmoen. Boligen i Vaterholmen ble i 1987 flyttet til museumsområdet på Stiklestad. Som pensjonist flyttet han tilbake til sine barndoms trakter i Bjørga. Opplysninger hentet fra boka «Heimer og Folk I Inndalen og Sul».    
Uke 1907   Olav den Hellige løfter korset mot den røde morgenhimmelen.   
Foto:  Øystein Ness
        
    
Uke 1907   Kullmile ved Trones Bruk ca 1916    Utlånt av Kim Solberg        
At det ble brent kull på Trones er vel ukjent for de aller fleste i bøgden. Har spurt flere personer som har hatt tilknytning til Trones, men ingen vet noe mere om det. Sevald Hage, som arbeidet i firmaet i mange år, kan huske at det ble snakket om det av "gammelkarran" på bruket.I bildet kan en se lensa i Fleskhusbukta med tømmer. Videre gårdne Sem og et hus oppe i dyrkajorda oppover til vesntre i bildet som nå er vekk. Videre kan en se taugbanen fra bruket til Flisstasjonen pved jernstasjonen på Fleskhus.    
Uke 1906   Jernbanestasjonen            
   Over skinnegangen på Øra og rundt om. Klikk på "Full skjerm" symbolet opp til høyre i bildet.
Hold nede venstre musetast og beveg musa i alle retninger. Zoom inn/ut med musehjulet.  
Uke 1906   Ingvald Kalseth's butikk på Ørmelen i 1950-åra    Postkort utlånt av Arne Østråt.        
Verdal Samvirkelag kjøpte butikken av Kalseth i 1957 og etablerte Ørmelen Filial. Kalseth fikk stilling i Samvirkelaget. Vegen på bildet er den gamle riksveg 50.    
Uke 1905   Isen har tatt den gamle Ørbrua av tre i 1926            

Bildet er tatt mot Ørmelen. Etter denne store ødeleggelsen ble det lagt ut treplanker på jernbanebrua slik at man kunne ta den i bruk til "vanlig ferdsel". Gående, syklende og hest og vogn fikk ferdes på brua. Melka måtte fram til meieriet! Skoleveien for melaungan måtte også  gå over jernbanebrua. Det ble selvsagt satt ut vakthold mens denne trafikken pågikk.
I 1930 fikk vi endelig en bro av stål. 

    
Uke 1905   Skihytta på Volhaugen i 1939.            
På den tid gikk ørabyggin på ski heimant.Tydelig at skihytta var et meget populært utfartssted for folk på den tid. Utlånt av Aud Storhaug. Fotografen er Sturla Rindsem.    
Uke 1904   Graving av tomt for ny Sparebank i 1958            
    
Uke 1903   Sagamarsjen 1971    Foto av Harald Wågø        
Her er deltakerne på veg fra Kvernmoen nedover mot brua over Kverna for så å komme opp til vegen på Årstadbakkan som er synlig i bakgrunnen.    
Uke 1903   Anders Vandvik som rekrutt ca 1920            
Født i Leksdalen 1899, død 1984. Her som rekrutt ca 1920. Han ble ansatt som lærer i Helgådalen - Vera i 1928 etter lærereksamen på Levanger. I 1935 ansatt i kretsene Stiklestad - Haukå. Fram til han ble pensjonist underviste han på de fleste skoler i kommunen. Ingen har vel fotografert så mye fra dagliglivet i kommunen som han. Utallige er bildene fra begivenheter, arbeidslivet, portretter, gruppebilder, og ikke minst av skoleklassene han underviste. Det være seg i klasserommet eller på turer. Takket være Vandvik`s bilder kan en dokumentere mye av det som skjedde "i bøgden" i hans voksne liv. Som en ser av bildet var kameraet også med under miltærtjenesten. Utlånt av Liv Liberg    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Database Error: Unknown column 'Logo' in 'order clause'