Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 
  Søke i billedgalleriet - gamle bilder
Album: Årstall fra   til:    
Søkeord:    Søk: (og)    Søk: (eller)    
Vis alle              
 Billedtabell for gamle bilder                                                
 
Id   År  
Karer i en robåt på Trones  Bnr:10415  Album: 61  /robaatvedtronesbrukof.jpg       
 
 
Bildet er tatt ved kaia til Trones bruk. Hvem de i båten er vites ikke. heller ikke når bildet er tatt. Utlånt av Oddvar Floan  
**Årstall: 1935 B: 1200   H: 1008**
    
   
 

Bygging av flissilo på Trones bruk i år 1946  Bnr:10349  Album: 119  /flissilobyggingtrones1946of~0.jpg       
 
 
Verdal Meieri var avtakere av flis og spon fra bruket. Siloen ble bygd slik at lastebilene kunne rygge inn under siloen når de skulle hente brenslet til produksjonen på meieriet. Ser en på de i bildet som bygger var det ikke mye sikring, men så var det vel før HMS ble oppfunnet. Utlånt av Oddvar Floan  
**Årstall: 1946 B: 800   H: 1225**
    
   
 

Gjenoppbygging av Verdal Kassefabrikk i 1947  Bnr:9838  Album: 65  /kassefabrikkenbygging1948as.jpg       
 
 
Bedriften ble brannherjet i 1946. Mange hadde sitt levebrød her i 60 år før bedriften ble oppkjøpt av Trones Bruk ca 1980. Les mere om "Kassfabrikken" i Verdal Historielags årbok i 2006. Foto av Sturla Rindsem. Utlånt av Aud Storhaug.   
**Årstall: 1947 B: 1600   H: 900**
    
   
 

Trones med bruket ca 1915  Bnr:9458  Album: 68  /tronesbrukca 1915ao.jpg       
 
 
Trones Bruk ble flyttet hit fra Ørmelen i 1913. Postkort utlånt av Arne Østråt  
**Årstall: 1915 B: 1600   H: 1091**
    
   
 

Kontrollert brann på gamle Trones Bruk ca 1968  Bnr:8193  Album: 61  /branntronesbrukaes672_0099.jpg       
 
 
Skuelystne på plass under brannvesenets nedbrenning av flissiloen i forbindelse med saneringen av det gamle sagbruket når Trones Bruk flyttet fra Trones til Ørmelen i 1966. Bildet er antagelig fra et år eller to senere. Utlånt av SNK  
**Årstall: 1960 B: 1600   H: 1045**
    
   
 

I tømmerlensa på Trones Bruk ca 1917  Bnr:8102  Album: 65  /ilensapatronesca1917ks014.jpg       
 
 
Navna på karene er ukjent. Bjørga i bakgrunnen. Foto av Ole Snekkermo. Utlånt av Kim Solberg.  
**Årstall: 1917 B: 1600   H: 1010**
    
   
 

Kullmile ved Trones Bruk ca 1916  Bnr:7350  Album: 65  /tjerabrenningpaatronesfor1920ks055.jpg       
 
 
At det ble brent kull på Trones er vel ukjent for de aller fleste i bøgden. Har spurt flere personer som har hatt tilknytning til Trones, men ingen vet noe mere om det. Sevald Hage, som arbeidet i firmaet i mange år, kan huske at det ble snakket om det av "gammelkarran" på bruket.I bildet kan en se lensa i Fleskhusbukta med tømmer. Videre gårdne Sem og et hus oppe i dyrkajorda oppover til vesntre i bildet som nå er vekk. Videre kan en se taugbanen fra bruket til Flisstasjonen pved jernstasjonen på Fleskhus. Utlånt av Kim Solberg  
**Årstall: 1916 B: 1600   H: 1069**
    
   
 

Fuglåsvillaen ved Fleskhus 1961  Bnr:6389  Album: 93  /fuglaasvillaenpaafleskhus1961w.jpg       
 
 
Bakenfor. disponentboligen til Trones Bruk. Videre Leklem og helt bakerst Kveinnbakken i Bjørga.Utlånt av Verdal kommune  
**Årstall: 1961 B: 1400   H: 1053**
    
   
 

Trones Filial 1962  Bnr:6268  Album: 93  /Trones filial 1961.jpg       
 
 
Med tømmerlensa til saga på Trones Bruk.Utlånt av Verdal kommune  
**Årstall: 1962 B: 1400   H: 1006**
    
   
 

Mastebygging på Trones  Bnr:5939  Album: 65  /mastbyggingtronesGA.jpg       
 
 
Bygging av master for tagbanen fra Trones Bruk til Fleskhus stasjon. Ukjent når den ble bygd men nedlagt ble den i 1958.Utlånt av Guri Aune Østensen  
**Årstall: 1915 ? B: 1200   H: 696**
    
   
 

Bellingshytta 1925  Bnr:5687  Album: 69  /bellingshytta.jpg       
 
 
Karene på bildet skal være disponenten på Trones Bruk og Værdalsbruket, Sverre Øverland, ? Skavhaug og Severin Storhaug.Utlånt av Jarbjørg Storhaug  
**Årstall: 1925 B: 1200   H: 890**
    
   
 

Disponentvillaen til Trones Bruk på Fleskhus 1961  Bnr:5446  Album: 93  /disponentvillan.jpg       
 
 
Utlånt av Verdal kommune.  
**Årstall: 1961 B: 1200   H: 905**
    
   
 

Trones Bruk på Trones ca 1954  Bnr:5218  Album: 61  /TronesBruk1954.jpg       
 
 
Trones Bruk med tømmerlensa. Skipskaia i forgrunnen. Mastene for taugbanen til Fleskhus stasjon bakover i bildet.Utlånt av Verdal kommune  
**Årstall: 1954 B: 1200   H: 746**
    
   
 

Fleskhus stasjon ca 1920  Bnr:4826  Album: 61  /flekhusstasjon.jpg       
 
 
Stasjone ble vel bygd samtidig eller like etter at Hell - Sunnan banen ble åpnet i 1905. Stasjonen var betjent helt fram til den ble lagt ned i 1958 når flislasting fra Trones Bruk tok slutt. Les mere om både stasjonen og flislasting i artikkelen til Arne Gunnar Bakken i Verdal Historielag`s årbok 2006.   
**Årstall: 1920 B: 1200   H: 896**
    
   
 

Historisk bilde fra Sjøbygda ca 1915  Bnr:4687  Album: 61  /sjobygda1915.jpg       
 
 
Et bilde fra Sjøbygda som forteller mye historie. Det er fra ca 1915. Ca midt i bildet ser en mastene for taugbanen under bygging fra Trones Bruk til Fleskhus stasjon. Bak masten til venstre står enten et staurhus eller sommerfjøs som nå er borte. Kablene er ikke hengt opp i mastene etter det en kan se. Taugbanen var i drift fram til 1958. Flissstasjonen ved stasjon sees i bildets høyre kant. Gården til venstre er Sem. Ovenfor der til høyre er Leklem med bjørkallèen langs gårdsvegen. Kvernbakken oppe til venstre. Til høyre nede i Leklemsdalen kan en skimte mølla. Bygningen ble solgt i 1917 og flyttet til Beitstad hvor den kom i drift i 1919. Den står den dag idag. Les mere om denne saken i Historielagets årbok av 1985. Ovenfor mølla ser en to hus på på Busvean. 2 av 3 husmannsplasser der under Leklem. Begge de på bildet ble flyttet. Den til høyre til Gresset. Ole Liljastrand skal ha bodd her. Det store huset nest til høyre øverst er, Asphaugen, disponentboligen til Trones Bruk. Utlånt av Ingrid Venås   
**Årstall: 1915 B: 1200   H: 746**
    
   
 

Trones Bruk ca 1915  Bnr:4485  Album: 61  /tronesbruk~0.jpg       
 
 
Utlånt av Anne Marie Slottemo  
**Årstall: 1915 B: 1200   H: 763**
    
   
 

Bygging av Trones Bruk ca 1912  Bnr:4360  Album: 61  /byggingavtronesbrukpaatrones.jpg       
 
 
Bildet er fra byggingen av lokalene til Trones Bruk før etableringen på Trones i 1913.Utlånt av Karl Hermann  
**Årstall: 1912 B: 1200   H: 811**
    
   
 

Verdal Kassefabrikk 1961  Bnr:4147  Album: 93  /kassefabrikken.jpg       
 
 
På den tid var det full aktivitet her. Mang en verdaling hadde sitt virke ved denne bedriften før den ble oppkjøpt av Trones Bruk. Nederst ser vi Verdal cementstøperi v/Ottar Berg, 1947-1970.   
**Årstall: 1961 B: 1200   H: 905**
    
   
 

Fleskhus holdeplass 1961  Bnr:4046  Album: 93  /fleskhus.jpg       
 
 
Tidligere var det stasjonsbygning her og flis fra Trones Bruk ble lastet på vogner for videre transport. Den store villaen med flaggstang bakerst i bildet var boligen til disponenten på bruket.  
**Årstall: 1961 B: 1024   H: 769**
    
   
 

Fleskhus stasjon  Bnr:3824  Album: 61  /fleskhusstasjon.jpg       
 
 
Når bildet er tatt er usikkert men sansynligvis i 1930-åra. Personene på perrongen er ukjent, men kanskje er det karer som arbeidet ved flisstasjonen til Trones bruk.Utlånt av May Nyborg  
**Årstall: 1935 ? B: 1024   H: 757**
    
   
 

Bedriftsfest på Trones Bruk 25.11 1950  Bnr:3751  Album: 65  /Medaljeutdeling.JPG       
 
 
Mange trofaste arbeidskarer på Trones Bruk opp gjennom årne. Ved denne bedriftsfesten fikk Severin Storhaug og Ole A. Olsen tildelt Kongens fortjenstmedalje, mens 43 andre fikk tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Utlånt av Aase Gulbrandsen Kristoffersen   
**Årstall: 1950 B: 1024   H: 744**
    
   
 

Fleskhus stasjon  Bnr:3742  Album: 61  /fleskhusstasjon_(1).jpg       
 
 
Her passerer et godstog. En vogn under opplasting av flis fra Trones Bruk står på stasjonen. Flisa kom med taugbane fra bruket. Når bildet er tatt vet en ikke. Utlånt av May Nyborg.  
**Årstall: 1935 ? B: 732   H: 659**
    
   
 

Trones 1954  Bnr:3344  Album: 70  /Tronesbruk.jpg       
 
 
Store forandringer på 54 år.Utlånt av Verdal kommune.  
**Årstall: 1954 B: 1024   H: 681**
    
   
 

Trones III  Bnr:3320  Album: 70  /trones1960.jpg       
 
 
fra ca 1960. I hus nr to (det hvite store) på høyre siden av vegen hadde Verdal Samvirkelag sin filial. Administrasjonsbygget til Trones Bruk var det tredje på samme side av vegen. Utlånt av Verdal kommune.  
**Årstall: 1960 B: 1024   H: 770**
    
   
 

Trones I  Bnr:3318  Album: 70  /trones1960_(2)~0.jpg       
 
 
Sagbruket til Trones Bruk var her på den tid før det ble flyttet på Ørmelen.Utlånt av Verdal kommune.  
**Årstall: 1960 B: 1024   H: 742**
    
   
 

Trones II  Bnr:3317  Album: 70  /trones1960_(1).jpg       
 
 
fra ca 1960.Utlånt av Verdal kommune.  
**Årstall: 1960 B: 1024   H: 770**
    
   
 

Fleskhus store 1953   Bnr:2979  Album: 73  /Fleskhusstore.jpg       
 
 
Legg merke til mastene som står på jordene og langs sjøen. Det er taugbanen for tømmertransport mellom Fleskhus stasjon og saga på Trones Bruk. Småbruket Sjøbakken ved sjøen, hvor familien Vaterholm bodde er borte i dag.Utlånt av Verdal kommune [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_Kategori=12&s_title=Fleskhus]Klikk også her[/url][/b]   
**Årstall: 1953 B: 1024   H: 617**
    
   
 

Trones Bruk  Bnr:2026  Album: 61  /Tronesbruk250653.jpg       
 
 
Flyfoto fra 25. juni 1953. Bildet er rikt på detaljer.Innsendt av Kjetil Dillan  
**Årstall: 1954 B: 1024   H: 698**
    
   
 

Trones Bruk  Bnr:1940  Album: 62  /Trones__Bruk__Ansatte.jpg       
 
 
Ansatte som fikk Norges vel`s medalje i 1950Utlånt av Trones Bruk  
**Årstall: 1950 B: 1024   H: 486**
    
   
 

Tømmerlense i Blokko 1946   Bnr:1937  Album: 60  /Blokko__lense_1946.jpg       
 
 
Tømmerlense i Blokko 1946 når Trones Bruk hadde sagbruk plassert her.Utlånt av Værdalsbruket  
**Årstall: 1946 B: 1024   H: 564**
    
   
 

Blokkosaga i 1946  Bnr:1850  Album: 61  /Blokkosaga_i_1946.jpg       
 
 
På grunn av vanskelige fløtingsforhold lengre nedover i Malsåen hadde Trones Bruk sag i Blokko like etter krigen. Utlånt av Værdalsbruket  
**Årstall: 1946 B: 1024   H: 623**
    
   
 

Trones Bruk  Bnr:1793  Album: 60  /Trones_Bruk.jpg       
 
 
på Trones. Utlånt av Værdalsbruket  
**Årstall: 1936? B: 1024   H: 575**
    
   
 

Kjesbuvatnet - Tømmerkjøring 1947  Bnr:1734  Album: 61  /Toemmerkjoering.jpg       
 
 
på isen over Kjesbuvatnet i 1947.Tømmeret ble kjørt over isen over myrene fram til Moan i Leksdalen og videre til Trones Bruk. Det fortelles at sjåførene ikke var helt trygge for de brukte å stå på stigbrettet under kjøringen over vatnet. Legg merke til at tømmeret ble kjørt i hellengder. Tungt arbeid når lessing skjedde med muskelkraft.Utlånt av Værdalsbruket  
**Årstall: 1947 B: 1024   H: 675**
    
   
 

Trones Bruk 1939.  Bnr:1687  Album: 65  /TronesBruk1939.jpg       
 
 
Styret på Trones eller Værdalsbruket under befaring på materiallageret på Trones Bruk. Fra venstre: Chr. Hansson, S. Øverland, Torkildsen, Brandt, Bugge og Nygaard.Utlånt av Værdalsbruket  
**Årstall: 1939 B: 1024   H: 644**
    
   
 

Trones Bruk  Bnr:1684  Album: 65  /DelelensapaaTronesBruk.jpg       
 
 
Delelensa på Trones Bruk.Utlånt av Værdalsbruket  
**Årstall: 1955? B: 1024   H: 714**
    
   
 

Tømmerkjøring  Bnr:1675  Album: 65  /Toemmerkjoering_paa_Kjesbuvatnet_i_1947_(1).jpg       
 
 
Tømmerkjøring på Kjesbuvatnet i 1947.Tømmeret ble kjørt over isen på Kjesbuvatnet, over myrene fram til Moan i Leksdalen og videre til Trones Bruk.Utlånt av Værdalsbruket  
**Årstall: 1947 B: 1024   H: 602**
    
   
 

Trones Bruk 1946  Bnr:1081  Album: 61  /Trones_Bruk_paa_Trones_1946.jpg       
 
 
  
**Årstall: 1946 B: 1024   H: 692**
    
   
 

Ansatte -Trones Bruk  Bnr:1054  Album: 62  /Ansatte_-_Trones_Bruk.jpg       
 
 
Arbeidsstokken ved Trones Bruk. Bildet er tatt i 50-årene. Navnsatt med forbehold om mulige feil. Utlånt av Jørgen Johnsen1. rekke:Trygve Frøseth, Johan Nordberg, Karl Olsen, Oskar Hynne, ?.. Holmen, Olaf Sem, Karl Thomassen, Ludvig Gregersen, Arne Lillesand, Stokflet Voll, Teodor Hallem, Jon Jensvik, Ingebrigt Langeland, Mikal Voll, Arnt Langeland2. rekke: (stående) Morten Frøseth, Monrad Larsson, (sittende) Bjarne Gåsvik, Julius Myhre, Ole Andreas Olsen, Konrad Larsen, Martin Dahlen, Karl Larsson, Per Fiskvik, Johannes Trones, Karl Hynne, Anton Sandberg, Petter Voll, Erling Gregersen, Ingemar Østerås, Inge Langeland. 3. rekke:(stående foran) Erdman Prestvik, Ole J. Olsen, (i rekken) Helge Austad, Oskar Pedersen, ?? Hegstad, Lorents Hogstad, Olaf Mathisen, Harald Larsson, Ludvig Hansen, Oskar Grande, Anneus Rindsem, Ludvig Frøseth, Henry Trones, Martin Grande, Hans Gregersen, Magne Storhaug, Torstein Voll4. rekke:Oskar Ramberg, Anton Johansen, Edvard Indal, Ingebrigt Dahl, Ole Berg, Alf Nordberg, Ole Walberg, Kristian Myrvoll, Anton Grande, Birger Hogstad, Olaf Enes, Valter Gregersen, Kåre Frøseth, Arne Olsen, Hermann Floan, Johan Iversen  
**Årstall: 1954? B: 1024   H: 628**
    
   
 

Trones Bruk  Bnr:1022  Album: 61  /Trones_Bruk-5.JPG       
 
 
Dette er fra Trones. Sagbruket ble flyttet hit fra Ørmelen da saga sto nedenfor Getzgården. Bruket var arbeidsplassen for mange, særlig de som var bosatt på Trones, i de 50 år (1913 - 63) sagbruket var her på Trones. Bildet utlånt av Karle Jensvik   
**Årstall: 1920 ? B: 1024   H: 692**